KERESÉS

Menu

A készletkezelésről általánosságban

Diagram

inventory

Fogalmak és alapelvek

 • Készletek: a forgóeszközök közül azok a vagyontárgyak, amelyek raktározhatók, mennyiségi mérőszámokkal megmérhetők, naturáliák.
 • Raktározás: valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú, technikai és munkaerő igényű részrendszere, amely sajátos létesítményeivel, berendezéseivel, felszereléseivel az áruk állagának megóvását, az áruáramlatok összehangolását, valamint a folyamatrendszerben jelentkező ütemkülönbségek szükség szerinti kiegyenlítését végzi.
 • Tárolás: általában a raktározásnál szűkebb körű tevékenység. Anyagok különböző tároló területeken történő, hosszabb, vagy rövidebb idejű tartózkodása.
 • Tárhely: az áruk tárolására kijelölt tárolóterületek egy egységnyi, vagy más néven elemi részei.
 • Raktár: olyan komplex létesítményként értelmezendő, amely az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül képes megőrizni, befogadóképessége, valamint anyagmozgatási rendszerének teljesítőképessége lehetővé teszi az
  áruk szükség szerinti be-, ki- és áttárolását, továbbá eszközrendszere segítségével megvalósíthatók különböző kiegészítő (pl. komissiózási) logisztikai funkciók.
 • FIFO: bevételezésenként tartja nyilván a beszerzési árat, és az először bevételezettet adja ki először.
 • Átlagár: bevételezésenként határozza meg a nyilvántartási árat, az aktuális készlet és az eddigi nyilvántartási ár valamint a beszerzési ár és a mennyiség alapján.
 • Elszámolóár: bevételezésenként nem módosul a nyilvántartási ár.
 • Sarzs: gyártási tétel, adag.
 • Intrastat: Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok és vállalkozások, amelyek EU-tagállamokból terméket hoznak be, vagy oda terméket visznek ki. Csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, melyek 12 havi EU-beérkezése vagy EU-kiszállítása meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre kiszámít és közzétesz.
 • Teszor: A Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere a TEÁOR’08-ra épülő 6 szintű osztályozás, amely az egyes szakágazatokat termék- és szolgáltatáscsoportokra bontja tovább (5.429 tétel).

 

Alapelvek

 • Negatív készletkezelés: a CobraConto.Net rendszerben koncepcionálisan nem lehet negatív készletet kezelni.
 • Előkészített raktári mozgás: az előkészített bizonylat lényegében egy „piszkozat”, ami ugyan rögzítésre kerül, de nem kap sorszámot és nincs hatással a raktárkészletre. A rendszer így lehetőséget biztosít az előrögzítésre, következmények nélkül. Ezek a mozgások tetszés szerint módosíthatóak.
 • Tervezett raktári mozgás: az ilyen típusú mozgás akkor jön létre, amikor egy számla véglegesítésekor a rajta szereplő egy vagy több termékből nincs készleten az adott raktárban. Ekkor a számlához tartozó összes készletmozgás meghiúsul. Ekkor az eladáskor generálódott készletmozgás tervezetté válik. Feltétele, hogy a számlatömbben az adatkapcsolatoknál megadásra kerül legalább egy raktár a készletkezelés miatt. Ebből az állapotból manuális véglegesítéssel tudjuk bekönyvelni a raktárba a mozgást, egy készletbővítést (hiányzó termékek bevételezése) követően.
 • Véglegesített raktári mozgás: a véglegesített bizonylatok azonnali hatással vannak a készletünkre.
Print Friendly, PDF & Email
Top