KERESÉS

Menu

Adóévek, főkönyvi számlaszámok

Az adóév létrehozása a Törzsadatok/Cég/Adóévek/Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el.

Az eszköznyilvántartás indításához abban az esetben elegendő egyetlen adóév létrehozása, ha a vállalkozás első eszközének bekerülési időpontja a létrehozandó tárgyévben fog bekövetkezni.

Ha a CCN rendszer alkalmazásba vételét megelőző adóévben, vagy adóévekben nyilvántartott eszközökhöz kell megnyitni a CCN rendszerben az eszköznyilvántartást, akkor két külön adóév létrehozása szükséges.

Egyet létre kell hozni a lezárt utolsó adóév záródátumával. Ennek az adóévnek a kezdő dátuma a legelső eszköz bekerülési időpontja, vagy azt megelőző időpont kell, hogy legyen.

Ez az adóév fogja tartalmazni összevontan a vállalkozás teljes eszköznyilvántartását a CCN rendszerben vezetett eszköznyilvántartást megelőző időszakra.

Ebből az esetleg több beszámolási időszak adatait tartalmazó adóévből csak a múltra vonatkozó összevont adatokat lehet majd lekérdezni a CCN rendszerből.

(Megjegyzés: Ha ebbe az összevont adóévbe eszközönként minden gazdasági esemény a valós időpont megadásával kerül rögzítésre, akkor a múlt bármilyen időszakára a nyilvántartásnak megfelelő lekérdezés biztosítható.)

Az elmúlt időszak nyilvántartási adatait tartalmazó összevont adóévből kiindulva kell létrehozni a tárgyévhez tartozó adóévet, ami már a CCN rendszerben végzendő eszköznyilvántartás végzését fogja biztosítani.

Az első adóévhez létre kell hozni az alkalmazott főkönyvi számlaszám rendszert, majd az induló tárgyévet és tárgyévhez tartozó főkönyvi számlaszám rendszert már az évnyitás fejezetben leírtakat betartva (Eszköznyilvántartási évnyitáshoz szükséges előkészítési feladatok) kell létrehozni a kapcsolatok biztosítása érdekében.

Az új tárgyévben a folyamatosan végzendő eszköznyilvántartási feladatok, főkönyvi esemény rögzítések elkezdése előtt, az Évnyitás az Eszköznyilvántartó modulban pontban leírt módon végre kell hajtani az eszköznyilvántartásra vonatkozó évnyitási lépéseket.

Print Friendly, PDF & Email
Top