KERESÉS

Menu

Felhasználói jogosultságok kezelése

A CobraConto.Net rendszer felhasználóinak kezelésére a Cobra.Admin.exe program szolgál.

Alapfogalmak

 • Felhasználó: egyedileg, név és jelszó alapján azonosított alkalmazója a szoftvernek. A rendszernapló egyik alapadata.
 • Funkciótér: a CobraConto.Net rendszer különböző funkcióinak vagy azok egy szempontból összefüggő csoportjának elnevezése. Egy funkciótér engedélyezett vagy nem engedélyezett állapota vonatkozhat egy adott felhasználóra.
 • Adattér jogosultság: a CobraConto.Net rendszer különböző objektumaihoz (bizonylattömb, törzsadat, adatállomány) való hozzáférési szintjének szabályzására szolgáló beállítás. Lehetséges állapotai:

semmi: a felhasználónak vagy csoportnak tételesen megtiltjuk az állomány (ok)hoz való hozzáférést

kiválasztás: a kiválasztott adatot a felhasználó egy tranzakció adataként felhasználhatja, de annak részleteit nem tekintheti meg és nem változtathatja meg

olvasás: a kiválasztott adat attribútumait a felhasználó megtekintheti, de nem változtathatja meg

módosítás: full control, tehát megfelelő körülmények esetén az adattérbe tartozó adat megváltoztatható és akár törölhető is a felhasználó számára

 • Felhasználói csoport: valamely szempont(ok) alapján (pl.: működési terület, tevékenységi részleg) egy csoportba sorolt felhasználók halmaza, melyek azonos jogosultsági engedélyekkel rendelkeznek. Egy felhasználó több csoport tagja is lehet, ebben az esetben a rendszer a csoportok jogosultságengedélyi halmazainak uniójában található engedélyek legmagasabb/legmegengedőbb fokát tekinti végrehajtható műveletnek. Például, ha az egyik csoport számára a termékek csak olvashatóak, de a másik számára módosíthatóak is, akkor a felhasználónak a rendszer a módosítást engedélyezi.

Felhasználók

Az Admin program Főmenü / Felhasználók menüpontjában hozhatunk létre és módosíthatunk felhasználókat:

A felhasználó alapadatai

Bejelentkezési név: a rendszerbe való belépéskor megadandó azonosító

Teljes név: a felhasználó azon neve, melyet szeretnénk megjeleníteni bizonylatokon, pl.: Kiállította: Bokor J. Márk

Státusz: lehetséges értékek: aktív / felfüggesztett / törölt

Utolsó bejelentkezési kísérlet: év.hó.nap óra:perc:másodperc formátumban

Utolsó sikeres bejelentkezés:  év.hó.nap óra:perc:másodperc formátumban

Alapértelmezett adattér jogosultság: az adott felhasználóra vonatkozó adattér jogosultság. Üres állapot esetén a Rendszerbeállítások Jog.Adattér.Alapértelmezett állapota vonatkozik a userre. A felhasználóra vonatkozó aktuális beállításhoz képes a felhasználó adatlapján található Adattér jogosultságok szekcióban finomíthatunk a beállításokon.

Csoporttagság: itt adható meg, hogy mely felhasználói csoportok tagja a user

Funkció jogosultságok: a Főmenü / Funkcióterek menüpontban megadott, alapértelmezetten használt beállításokhoz képest engedélyezhetünk vagy vonhatunk vissza engedélyt az adott usertől

Adattér jogosultságok: a felhasználóra vonatkozó alapértelmezett adattér jogosultságot lehetséges itt optimalizálni

Új felhasználó felvétele

A Cobra.Admin.exe programba belépve a Főmenü / Felhasználók menüpontban megnyíló ablakon az Új adat gombot megnyomva tudunk új felhasználót felvenni.

Kötelező adatok:

 • Bejelentkezési név
 • Teljes név
 • Státusz: Aktív / Felfüggesztett / Törölt (csak az Aktív státuszú userek tudnak belépni a programba)

 

Az OK gomb megnyomására az új usert elmentjük.

Az újonnan létrehozott user nem rendelkezik jelszóval, a belépéshez erre is szükség lesz.

Új jelszó kiosztása

Akár meglévő, akár újonnan felvett felhasználóról van szó, az új jelszó kiosztása ugyanúgy történik.

Nyissuk meg a felhasználót és az adatlapján látható Új jelszó gomb megnyomásának hatására a felhasználó jelenlegi jelszavát törölhetjük és új, egyszer használatos passwordöt oszthatunk ki számára, melyet az első bejelentkezésnél kötelező újra cserélnie kétszeres beírással megerősítve.

 

Az igen gombra kattintva az egyszer használatos jelszó legenerálódik, a megjelenő ablakon pedig a Részletek gombra kattintva megtekinthető:

Az általános jelszóhasználatra vonatkozó rendszerbeállítások az alábbiak:

Jelszó.Diverzitás.Darab A tárolt (régi) jelszavak száma [Darab].
Jelszó.Érvényes.Max Jelszó lejárati ideje [nap]. Ezen időtartam lejárta után a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy cserélje le a jelszavát. Amennyiben ezt nem teszi meg, a rendszer megtagadja a bejelentkezést. Ha nulla (0), akkor a jelszó sohasem jár le.
Jelszó.Érvényes.Min Minimum jelszó-használati idő [nap]. Ennél sűrűbben nem lehet lecserélni a felhasználó jelszavát. Ha nulla (0), akkor bármikor lecserélhető.
Jelszó.Komplexitás.Fok A jelszó megengedett minimális komplexitás-száma [ ]. A komplexitásszám azt fejezi ki, hogy egy adott karaktersorozat a lehetséges négy karaktercsoportból (kisbetű, nagybetű, számjegy, szimbólum) hányat tartalmaz.
Jelszó.Komplexitás.Hossz A jelszó megengedett minimális hossza [Karakter].
Jelszó.Tartalmaz.Név A jelszó tartalmazhatja-e a felhasználó bejelentkezési-, vagy teljes nevét.

Felhasználói csoportok

Nagy mennyiségű felhasználó jogosultságának kezelését segíti, ha felhasználói csoportokat (szerepköröket) hozunk létre, majd ezekbe soroljuk be a felhasználókat.

A felhasználói csoportokhoz ugyanúgy adattér- ill. funkciótér jogosultságokat rendelhetünk, mint egy felhasználóhoz. Majd ebbe a csoportba korlátlan számú felhasználót besorolhatunk:

Adatterek

A felhasználókhoz és a felhasználói csoportokhoz rendelhető statikus, alapvető adattér jogosultságok a CobraConto.Net adatbázis inicializálásakor létrejönnek:

Szabványos törzsadatok
Közös törzsadatok
Cég-adatok
Cég-adatok, Főkönyvi számlák
Cég-adatok, Gyűjtők
Cég-adatok, Deviza árfolyamok
Cég-adatok, Késedelmi kamatlábak
Intrastat alapadatok
Link
Dokumentumtár
Partner alapadatok
Partnerek
Termék alapadatok
Termékek
Számla alapadatok
Pénzügy alapadatok
Tárgyi Eszköz alapadatok
Iktatás alapadatok
Készlet alapadatok
Beszerzés
Értékesítés
Munkalap alapadatok
Főkönyv alapadatok
Ütemezett számla kezelés
Ütemezett számla sablonok
Kötelezettség adatok
Tárgyi eszköz leltár
Mérleg alapadatok
Project adatok
Szállító számla érkeztetés alapadatok
Jövedéki alapadatok
Számla, MOSZR beállítások
Számla, MOSZR Infó

Ezeken kívül minden állomány létrehozás alkalmával dinamikusan bővülnek az adatterek, melyek elérése ezután igény szerint szabályozható. Az állományokhoz tartozó adattér név felépítése:

minta adóév:állománytípus:elnevezés
példa 1 2015:Szállító napló:Belföldi szállító napló
példa 2 2015:Vegyes napló:Vegyes
Adattér hozzáférési szintek
 • Semmi: Nem fér hozzá az adatokhoz, nem is látja hogy vannak
 • Kiválasztás: Nem tud belelépni az adatba, de tallózásnál láthatja és kiválaszthatja
 • Olvás: Bele tud lépni az adatokba és azok tartalmát olvashatja, de menteni változtatást nem tud
 • Módosítás: Bele tud lépni az adatokba és azok tartalmát módosíthatja

 

Adattér hozzáférési jogosultság kiértékelése

Amennyiben egy felhasználó egy v. több adattérhez kíván hozzáférni, a szoftver a következő kiértékelést végzi:

 1. Megvizsgálja, hogy érintett adattér egzaktul meg van-e határozva a konkrét felhasználónál.
 2. Ha nem, megvizsgálja, hogy léteznek-e olyan felhasználói csoport(ok), melynek tagja a felhasználó és amely(ek)nél egzaktul szabályozva van az érintett adattér. Ha talál ilyet, ezekből a legmagasabb hozzáférési szinttel tér vissza.
 3. Ha nem talál szabályzást a felhasználói csoportoknál sem, megvizsgálja, hogy a felhasználó alapértelmezett adattér jogosultságának értéke mi és ezt alkalmazza.
 4. Ha ez sincs beállítva, a Rendszerbeállítások “Jog.Adattér.Alapértelmezett” értékét nézi, ez mindenképp ki van töltve.

 

Funkcióterek

A Főmenü / Funkcióterek menüpont alatt található beállítások engedélyezett (1) / nem engedélyezett (0) értékre állíthatók. Felhasználói lekérdezések létrehozása és egyes pluginok importálása után automatikusan bővül a funkcióterek listája.

Adóév könyvelési időszak zárás
ÁFA Bevallás kezelés
ÁFA Bevallás lekérdezés
Ajánlat (értékesítés) véglegesítés
Ajánlatkérés véglegesítés
Beszerzés állomány ürítése
Beszerzés megrendelés véglegesítés
Beszerzés teljesítés véglegesítés
Beszerzési bizonylat érvénytelenítés
Beszerzési bizonylat törlés
Beszerzési igény véglegesítés
Értékesítés állomány ürítése
Értékesítési bizonylat érvénytelenítés
Értékesítési bizonylat törlés
Főkönyvi kartonok újragenerálása
Főkönyvi nyomtatványok
Főkönyvi számlaszám export
Főkönyvi számlaszám import
Főkönyv.VegyesNaplóTétel.EszközFeladás.Szerkesztés
Főkönyv.VegyesNaplóTétel.RaktárFeladás.Szerkesztés
Gyűjtő előfordulás lekérdezés megtekintése
Gyűjtő export
Gyűjtő import
Készletmozgás érvénytelenítés
Lekérdezés építés
Lekérdezés: a Felhasználói lekérdezések létrehozásuk után dinamikusan megjelennek az adatterek közt, alapállapotban nem engedélyezett állapotban
Mérleg nyomtatás
Minimálár figyelmen kívül hagyás
Munkalap véglegesítés
Nemzeti Bank árfolyamainak letöltése
Partner export
Partner import
Partner MOSZR adatok módosítása
Partner pénzügyi beállítások szerkesztése: pl hitelkeret
Partner korlátozások szerkesztése
Pénztárbizonylat véglegesítés
Pénzügyi állomány ürítése
Pénzügyi bizonylat törlés
Raktári bizonylat véglegesítés
Rendelés (értékesítés) véglegesítés
Rendszernapló bejegyzések megtekinése
Szállító bizonylat véglegesítés
Számla állomány ürítése
Számla érvénytelenítés
Számla véglegesítés
Számlaküldés email mellékletként (Menu):Számla email küldési beállítások: a pluginhoz tartozó funkciótér
Tárgyi eszköz állomány ürítése
Tárgyi eszköz törlés
Teljesítés (értékesítés) véglegesítés
Teljesített rendelés módosítás
Termék export
Termék import
Termékkartonok újraszámítása
Vegyes bizonylat véglegesítés
Vevő bizonylat véglegesítés
Projekt, végszámlázott visszatartás módosítása
Listák funkcióiterei

A 2021.5 verziótól a programban található listák is funkcióterek alá lettek csoportosítva így szabályozhatóvá téve, hogy mely felhasználó / felhasználói csoport éri el azokat. Alapértelmezetten mindegyik listához kapcsolódó funciótér bekapcsolt (1) tehát elérhető a felhasználók számára!

Modul Menüpont Beállítandó funkciótér
Számlakészítés Összes nyomtatvány Számlakészítés nyomtatványok
Ütemezett számlázás Összes nyomtatvány Ütemezett számlázás nyomtatványok
Készletkezelés Termék mozgáskarton Készletkezelés készlet nyomtatványok
Készletkezelés Forgalom listák Készletkezelés készlet nyomtatványok
Készletkezelés Készlet listák Készletkezelés készlet nyomtatványok
Készletkezelés Árrés Készletkezelés pénzügyi nyomtatványok
Készletkezelés ELÁBÉ Készletkezelés pénzügyi nyomtatványok
Készletkezelés Feladási listák Készletkezelés pénzügyi nyomtatványok
Készletkezelés Mozgásnem listák Készletkezelés pénzügyi nyomtatványok
Terméktörzs Összes nyomtatvány Terméktörzs nyomtatványok
Beszerzés Összes nyomtatvány Beszerzés nyomtatványok
Tárgyi eszköz Összes nyomtatvány, ami nem leltár jellegű Tárgyieszköz nyomtatványok
Tárgyi eszköz Leltár kiértékelés Tárgyieszköz leltár nyomtatványok
Iktatás Összes nyomtatvány Iktatás nyomtatványok
Munkalap Összes nyomtatvány Munkalap nyomtatványok
Pénzügy Pénzügy kontír lista Pénzügyi nyomtatványok: Könyvelés
Pénzügy Kapcsolódó partner lista Pénzügyi nyomtatványok: Vevő
Pénzügy Szállítói egyenlegközlő levél nyomtatás Pénzügyi nyomtatványok:  Szállítói egyenlegközlő levél nyomtatás
Pénzügy Vevői egyenlegközlő levél nyomtatás Pénzügyi nyomtatványok:  Vevői egyenlegközlő levél nyomtatás
Pénzügy Fizetési felszólító levél Pénzügyi nyomtatványok: Fizetési felszólítás
Pénzügy Fizetés felszólító email Pénzügyi nyomtatványok: Fizetési felszólítás
Pénzügy Pénzügyi gyűjtő lista Pénzügyi nyomtatványok: Könyvelés
Pénzügy Vevő számlák korosító lista Pénzügyi nyomtatványok: Vevő
Pénzügy Szállító számlák korosító lista Pénzügyi nyomtatványok: Szállító
Pénzügy Szállító egyenleg listák Pénzügyi nyomtatványok: Szállító
Pénzügy Vevőszámla egyenleg listák Pénzügyi nyomtatványok: Vevő
Pénzügy Vegyes napló tételes lista Pénzügyi nyomtatványok:  Vegyes
Pénzügy Számla partner lista Pénzügyi nyomtatványok: Vevő és / vagy Szállító (amelyik meg van adva, az megy)
Pénzügy Pénztár napi forgalom lista Pénzügyi nyomtatványok: Pénztár
Pénzügy Pénztárjelentés Pénzügyi nyomtatványok: Pénztár
Pénzügy Kompenzációs megállapodás nyomtatás Pénzügyi nyomtatványok:  Vegyes
Pénzügy Közösségi ÁFA tételes lista Pénzügyi nyomtatványok:  ÁFA
Pénzügy Közösségi ÁFA összesítő lista Pénzügyi nyomtatványok:  ÁFA
Pénzügy ÁFA tételes lista Pénzügyi nyomtatványok:  ÁFA
Pénzügy ÁFA összesítő lista Pénzügyi nyomtatványok:  ÁFA
Pénzügy Bank/pénztár tételes listák Pénzügyi nyomtatványok: Pénztár és / vagy Bank (amelyik meg van adva, az megy)
Pénzügy Számla tételes listák Pénzügyi nyomtatványok: Vevő és / vagy Szállító (amelyik meg van adva, az megy)
Pénzügy Partner folyószámla Pénzügyi nyomtatványok: Könyvelés
Pénzügy Partner tételes folyószámla Pénzügyi nyomtatványok: Könyvelés

Elérésük a szokásos módon az Cobra.Admin programban:

A felhasználóra / csoportra vonatkozó tiltás a nyomtatványmegjelenítő ablakon a [Frissítés] gomb megnyomásakor fejti ki hatását:

Print Friendly, PDF & Email
Top