KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Eszköz adatok vezetése

Fejlesztési tartalék kezelés

Keret adatok kezelése A fejlesztési tartalék kezeléséhez első sorban a keret adatok, vagyis az adóévenként képzett fejlesztési tartalék értékek rögzítése szükséges a Tárgyi eszköz / Fejlesztési tartalék / Keret menüpontban: Új sor bevitelét a táblázat láblécében található [+] gombbal kezdhetjük meg, itt az adóév és a keretösszeg megadása szükséges: Egy sor bevitele nem végez semmilyen könyvelést, tehát a lekötött tartalék megképzése külön feladat egy vegyes bizonylat elkészítésével. A táblázat utolsó, “L”-el jelölt oszlopában a törvényben […]

Értéknövekmények és részekre bontás

Megnyitva az Eszköz adatok lap Értéknövekmények fül alatti lapját, egy nyilvántartásba felvett új eszköz esetében a lap üres. Ha megtörtént az eszköz aktiválása, akkor erről a lapról indítva lehet az eszközhöz bővítéseket, felújításokat aktiválni, vagy a már aktivált eszközt részekre bontani. Ha egy eszközhöz tartozik bővítmény vagy bontás, tehát tartalmaz a lap tételsorokat, akkor azok kivezetését erről a lapról lehet indítani. Az aktivált eszközhöz egy bővítmény vagy felújítás ráaktiválását az Új érték hatására megnyíló Eszköz […]

Főkönyvi események

A nyilvántartásba vétele után az eszköz egy vagy két főkönyvi esemény sorral rendelkezik: Az eszközre vonatkozó főkönyvi események az ablakban a Főkönyvi események fül alatti lapon időrendben helyezkednek el. Mindig a legújabban végrehajtott főkönyvi esemény van legfelül. Ha szükséges, a rögzített főkönyvi események a végrehajtás időrendjében visszafelé haladva törölhetők. Főkönyvi számlaszámok Az eszközhöz a nyilvántartásba vételkor kiválasztásra, vagy egyedi módon megadásra kerül egy Adótörvény szerinti leírási mód, amelyik tartalmazza a különböző főkönyvi események könyveléséhez szükséges főkönyvi számlaszámokat. […]

Eszköz adatok ablak fejrész adatai

Bevezető A nyilvántartásba felvett eszközhöz a felvétel során megadott adatain kívül további eszközhöz tartozó adatok az Eszköz keresés ablakban az eszközt kiválasztva és megnyitva, az Eszköz adatok ablakból indítva adhatók meg: Ezek az adatok az eszköz kartonon szerepeltetendő egyedi adatok, mint például a maradványérték, az eszköz felújítás/bővítés, fejlesztési tartalék keret felhasználás, részekre bontás, részkivezetés, terven felüli leírás, selejtezés, egyedi könyvelési adatok. Vannak eszköznyilvántartási feladatok, amelyek csak az eszköz adatlapját megnyitva az Eszköz adatok ablakból indítva […]

Top