KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Listák

Értékcsökkenés eltérés lista

Az adott időszakra a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenés különbözete tételesen, vagy kivonatosan az Értékcsökkenés eltérés listára kigyűjtve mutatható ki. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapbeállítás, hogy az összes eszközállományból csak azok az eszközök és az időszakhoz tartozó érték adataik kerüljenek kigyűjtésre, ahol a számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti érték adat eltér egymástól. Az alapbeállítás átállítható egy eszközállományra, kivonatos kigyűjtésre, és olyan tételes kigyűjtésre, hogy ne csak az eltéréssel […]

Leltár

A gyűjtőmenü alatti két menüpont hatására megnyíló ablakból a leltározást segítő listák nyomathatók. A Tárolási hely menüt indítva, kiválasztott tárolási helyre, vagy az összes tárolási helyre tárolási hely bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, leltárfelelős adattal és az eszközhöz rögzített tartozékokkal készíthető kigyűjtés és lista. A Leltárfelelős menüt indítva, kiválasztott leltárfelelős eszközeiről, vagy az összes leltárfelelős eszközeiről leltárfelelős bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, tárolási hely adattal készíthető kigyűjtés és lista.

Főkönyvi események könyvelési adatai

A gyűjtőmenü alatti három menüpont segítségével az eszköznyilvántartási adatokból kigyűjtés készíthető, hogy kiválasztott időszak főkönyvi eseményei alapján milyen  főkönyvi könyvelések szükségesek. A kigyűjtésekből nyomtatott listák helyettesíthetik az eszköznyilvántartásból közvetlen főkönyvi feladást, tehát feladási listaként alkalmazhatók egy CCN rendszeren kívüli főkönyvi rendszer részére, vagy egyeztető lista szerepet tölthetnek be a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetéshez. Tételes A Tételes menüt indítva, kiválasztott adóév megadott időszakához tartozó egy főkönyvi mozgástípus, vagy az összes főkönyvi mozgástípus eseményei alapján szükséges főkönyvi […]

Eszköz listák

A gyűjtőmenühöz négy tételes lista tartozik:   Eszköz tételes lista Az Eszköz tételes lista menüt indítva, kigyűjthető a vállalkozás összes állományához tartozó eszközére tételes kigyűjtés állománybontásban, vagy egy kiválasztott állomány eszközeire. A listára a program kigyűjti eszközönként az eszköz nevét, azonosítóját, gyári számát, típusát, leltári számát, számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti nettó értékét és bruttó értékét, állományonként összesítve a nettó értéket és a bruttó értéket. Eszköz tételes lista státusz bontásban Az Eszköz tételes lista státusz […]

Befektetési tükör

Egy adott időszak főkönyvi eseményei alapján elkészíthető a Befektetési tükör, ami kimutatja a vállalkozás eszköz állományához tartozó bruttó érték, nettó érték és költségként elszámolt értékcsökkenés alakulását. A bruttó érték és az amortizáció érték alakulásának szemléltetéséhez kigyűjti a program a listára a nyitó-, növekedés-, csökkenés-, és záró értéket, valamint az adatokból számítható nyitó és záró nettó értéket. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapállapot az összes eszközre vonatkozó és összes aktiválási számlára történő tételes kigyűjtés, de beállítható […]

Top