KERESÉS

Menu

Bejegyzések | K. Tárgyieszköz

Fejlesztési tartalék kezelés

Keret adatok kezelése A fejlesztési tartalék kezeléséhez első sorban a keret adatok, vagyis az adóévenként képzett fejlesztési tartalék értékek rögzítése szükséges a Tárgyi eszköz / Fejlesztési tartalék / Keret menüpontban: Új sor bevitelét a táblázat láblécében található [+] gombbal kezdhetjük meg, itt az adóév és a keretösszeg megadása szükséges: Egy sor bevitele nem végez semmilyen könyvelést, tehát a lekötött tartalék megképzése külön feladat egy vegyes bizonylat elkészítésével. A táblázat utolsó, “L”-el jelölt oszlopában a törvényben […]

Selejtezés és törlés

Selejtezés Selejtezéssel összefüggésben két olyan menüpont indítható amelyik segítségével egy lépésben egyszerre több eszközre érvényesíthető végrehajtás. Leírt eszközök selejtezése A menüpont hatására megnyíló ablakba a Frissítés hatására kigyűjti a program a beállítástól függően egy kiválasztott állományból, vagy az összes állományból az adótörvény szerint és számviteli törvény szerint egyaránt nullára leírt eszközöket: A Selejtezés ideje mezőben kell megadni a selejtezés dátumát, és a Könyveléssel mezőben beállítható, hogy a selejtezés egyidejű főkönyvi könyvelés generálásával, vagy anélkül történjen. […]

Értékcsökkenés kezelés

A Tárgyi eszköz / Csoportos műveletek / Értékcsökkentés elszámolás menüpont hatására megnyíló ablakból egy lépésben indítható a különböző szűrőbeállítással kiválasztott aktív nem nulla és nettó értékkel nyilvántartott eszközére szabadon választott időpontig terv szerinti amortizáció elszámolás: A [Frissítés] gomb megnyomása előtt kötelező az “Értékcsökkenési időszak vége*” mezőt kitölteni:  Hatására megjelennek a szűréseknek megfelelő eszközök: Kijelölésük történhet egyenként a sorok elején található négyzetbe pipipával , de a bal felső, Megnevezés melletti pipával egyszerre jelölhető ki az összes:   […]

Eszköz főkönyvi egyeztetés

A menüpont hatására megnyíló ablakban kiválasztott Adóév megadott Időszakához rögzített főkönyvi események eszköznyilvántartásban tárolt érték adatai és a főkönyvi eseményekhez tartozó vegyes naplóba feladott főkönyvi könyvelés Mozgás típusonként egyeztethető. A Mozgás típus mezőbe lenyitható menüből kell választani: A mezőbe értékcsökkentés típust választva a program a Frissít hatására összesítést készít a főkönyvi feladásokból és az eszközkartonokról az értékcsökkentés főkönyvi esemény sorokból: Az ablak baloldalán kivonatosan jeleníti meg a program, hogy a megadott időszakban a terv szerinti értékcsökkentés […]

Értékcsökkenés eltérés lista

Az adott időszakra a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenés különbözete tételesen, vagy kivonatosan az Értékcsökkenés eltérés listára kigyűjtve mutatható ki. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapbeállítás, hogy az összes eszközállományból csak azok az eszközök és az időszakhoz tartozó érték adataik kerüljenek kigyűjtésre, ahol a számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti érték adat eltér egymástól. Az alapbeállítás átállítható egy eszközállományra, kivonatos kigyűjtésre, és olyan tételes kigyűjtésre, hogy ne csak az eltéréssel […]

Leltár

A gyűjtőmenü alatti két menüpont hatására megnyíló ablakból a leltározást segítő listák nyomathatók. A Tárolási hely menüt indítva, kiválasztott tárolási helyre, vagy az összes tárolási helyre tárolási hely bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, leltárfelelős adattal és az eszközhöz rögzített tartozékokkal készíthető kigyűjtés és lista. A Leltárfelelős menüt indítva, kiválasztott leltárfelelős eszközeiről, vagy az összes leltárfelelős eszközeiről leltárfelelős bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, tárolási hely adattal készíthető kigyűjtés és lista.

Főkönyvi események könyvelési adatai

A gyűjtőmenü alatti három menüpont segítségével az eszköznyilvántartási adatokból kigyűjtés készíthető, hogy kiválasztott időszak főkönyvi eseményei alapján milyen  főkönyvi könyvelések szükségesek. A kigyűjtésekből nyomtatott listák helyettesíthetik az eszköznyilvántartásból közvetlen főkönyvi feladást, tehát feladási listaként alkalmazhatók egy CCN rendszeren kívüli főkönyvi rendszer részére, vagy egyeztető lista szerepet tölthetnek be a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetéshez. Tételes A Tételes menüt indítva, kiválasztott adóév megadott időszakához tartozó egy főkönyvi mozgástípus, vagy az összes főkönyvi mozgástípus eseményei alapján szükséges főkönyvi […]

Eszköz listák

A gyűjtőmenühöz négy tételes lista tartozik:   Eszköz tételes lista Az Eszköz tételes lista menüt indítva, kigyűjthető a vállalkozás összes állományához tartozó eszközére tételes kigyűjtés állománybontásban, vagy egy kiválasztott állomány eszközeire. A listára a program kigyűjti eszközönként az eszköz nevét, azonosítóját, gyári számát, típusát, leltári számát, számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti nettó értékét és bruttó értékét, állományonként összesítve a nettó értéket és a bruttó értéket. Eszköz tételes lista státusz bontásban Az Eszköz tételes lista státusz […]

Befektetési tükör

Egy adott időszak főkönyvi eseményei alapján elkészíthető a Befektetési tükör, ami kimutatja a vállalkozás eszköz állományához tartozó bruttó érték, nettó érték és költségként elszámolt értékcsökkenés alakulását. A bruttó érték és az amortizáció érték alakulásának szemléltetéséhez kigyűjti a program a listára a nyitó-, növekedés-, csökkenés-, és záró értéket, valamint az adatokból számítható nyitó és záró nettó értéket. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapállapot az összes eszközre vonatkozó és összes aktiválási számlára történő tételes kigyűjtés, de beállítható […]

Értéknövekmények és részekre bontás

Megnyitva az Eszköz adatok lap Értéknövekmények fül alatti lapját, egy nyilvántartásba felvett új eszköz esetében a lap üres. Ha megtörtént az eszköz aktiválása, akkor erről a lapról indítva lehet az eszközhöz bővítéseket, felújításokat aktiválni, vagy a már aktivált eszközt részekre bontani. Ha egy eszközhöz tartozik bővítmény vagy bontás, tehát tartalmaz a lap tételsorokat, akkor azok kivezetését erről a lapról lehet indítani. Az aktivált eszközhöz egy bővítmény vagy felújítás ráaktiválását az Új érték hatására megnyíló Eszköz […]

Főkönyvi események

A nyilvántartásba vétele után az eszköz egy vagy két főkönyvi esemény sorral rendelkezik: Az eszközre vonatkozó főkönyvi események az ablakban a Főkönyvi események fül alatti lapon időrendben helyezkednek el. Mindig a legújabban végrehajtott főkönyvi esemény van legfelül. Ha szükséges, a rögzített főkönyvi események a végrehajtás időrendjében visszafelé haladva törölhetők. Főkönyvi számlaszámok Az eszközhöz a nyilvántartásba vételkor kiválasztásra, vagy egyedi módon megadásra kerül egy Adótörvény szerinti leírási mód, amelyik tartalmazza a különböző főkönyvi események könyveléséhez szükséges főkönyvi számlaszámokat. […]

Eszköz adatok ablak fejrész adatai

Bevezető A nyilvántartásba felvett eszközhöz a felvétel során megadott adatain kívül további eszközhöz tartozó adatok az Eszköz keresés ablakban az eszközt kiválasztva és megnyitva, az Eszköz adatok ablakból indítva adhatók meg: Ezek az adatok az eszköz kartonon szerepeltetendő egyedi adatok, mint például a maradványérték, az eszköz felújítás/bővítés, fejlesztési tartalék keret felhasználás, részekre bontás, részkivezetés, terven felüli leírás, selejtezés, egyedi könyvelési adatok. Vannak eszköznyilvántartási feladatok, amelyek csak az eszköz adatlapját megnyitva az Eszköz adatok ablakból indítva […]

Eszköz csoportok

A vállalkozás eszközeinek nyilvántartásához csoportok hozhatók létre. Csoport megnevezéseket rögzíteni a Karbantartás/Csoportok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: Mivel az eszközök csoportba sorolása nem kötelező, alkalmazható a csoportba sorolás úgy, hogy csak bizonyos eszközök tartoznak csoportba, valamilyen közös tulajdonság alapján. Ez a tulajdonság lehet egyazon leltárfelelőshöz tartozás, vagy ugyanazon leltári helyen üzemeltetés. De lehet az eszközökhöz egyéb különleges tulajdonság alapján is csoportokat létrehozni. Egy eszköz csak egy csoportba sorolható, és az eszköz csoporthoz tartozása bármikor megváltoztatható, vagy […]

Eszköz nyilvántartásba vétele

Ha az Eszköz keresés ablak Eszköz állomány mezőbe van kiválasztva eszköz állomány, akkor az ablakból indított Új adat funkció hatására megnyílik az új eszköz vagy eszközök nyilvántartásba vétele során a felvételezendő adatok megadására szolgáló ablak: Az Új adat funkció hatására megnyíló ablak elnevezése Csoportos eszköz, figyelembe véve, hogy az ablakból indítva egyszerre vehető nyilvántartásba több azonos eszköz, ha az ablakban megadható adataik azonosak. Ha az Új adat funkció indítása előtt nincs kiválasztva az Eszköz állomány […]

Eszköz keresése, megnyitása

Kereső felület Az Tárgyi eszköz / Eszközök menüpontból megnyíló áttekintő ablakon listázhatjuk eszközeinket, innen kiindulva pedig új eszközt rögzíthetünk, megnyitjuk azok adatlapját, illetve törölhetünk eszközt. Az ablakban többféle szűrőbeállítást alkalmazva lehet eszközöket kigyűjtetni: Megjelenített oszlopok: Oszlop megnevezése Magyarázat Á Állapot. Lehetséges értékei: Aktív és számviteli trv. Szerinti nettó értékkel rendelkezik Aktív de számviteli trv. Szerinti nettó értékkel nem rendelkezik Eladott / kivezetett Selejtezéssel számviteli trv. szerint kivezetett Megnevezés  Az eszköz megnevezése Atv. leírási mód Adótörvény szerinti leírási mód Sztv leírási mód […]

Fejlesztési tartalék

Ha a vállalkozás elkülönített beruházásaihoz fejlesztési tartalékot, akkor az erre a célra elkülönített keretösszegeket éves bontásban kell rögzítenie a Fejlesztési tartalék kezelése/Fejlesztési tartalék keret menüpont hatására megnyíló ablakban. Ha a jogszabály alapján az adott évben elkülönített keretösszeg felhasználhatósága lejárt, akkor az évhez tartozó Zárolva mezőt jelölni kell.

Eszköz állományok kezelése

Az eszközök fő csoportosítási lehetősége a CCN rendszerben az Eszköz állomány. Eszköz állományt létrehozni a Karbantartás / Eszköz állományok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: A CCN rendszer éles telepítését követően az ablak üres. Az állományok kialakítása és paraméterezése az felhasználó gazdálkodó szervezet igényei szerint történik. Minden eszköz egy adott állományba kerül a rögzítés során. Az állományok jogosultság kezelési szempontból elkülönülnek, azokat az Admin programban lehetséges szabályozni. Új adat hatására megnyílik az Eszköz állomány ablak. Az ablakban […]

Eszközök leírási, költségelszámolási módja

Általános leírás Az eszköznyilvántartás legfontosabb feladata a vállalkozás működése során a nyilvántartott eszközök elhasználódásából adódó költségek, az amortizáció elszámolása és nyilvántartása. A számviteli törvény a piaci értékítéletre alapozva, a valódiság elvének érvényesítésével, lényegében szabadon engedi a vállalkozó számára az amortizáció elszámolását. Ezért a számviteli szabályok többféle leírási mód alkalmazását teszik lehetővé. Viszont az adótörvény az adóalap számítása során (annak védelme érdekében) csak korlátozottan teszi lehetővé az amortizáció elszámolását. Az adótörvény az eszközök leírását az egyösszegű […]

Adóévek, főkönyvi számlaszámok

Az adóév létrehozása a Törzsadatok/Cég/Adóévek/Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el. Az eszköznyilvántartás indításához abban az esetben elegendő egyetlen adóév létrehozása, ha a vállalkozás első eszközének bekerülési időpontja a létrehozandó tárgyévben fog bekövetkezni. Ha a CCN rendszer alkalmazásba vételét megelőző adóévben, vagy adóévekben nyilvántartott eszközökhöz kell megnyitni a CCN rendszerben az eszköznyilvántartást, akkor két külön adóév létrehozása szükséges. Egyet létre kell hozni a lezárt utolsó adóév záródátumával. Ennek az adóévnek a kezdő dátuma a legelső […]

Évnyitási feladatok Tárgyi eszköz modulban

Egy új gazdasági évbe átlépve, a gazdasági évhez tartozó eszköznyilvántartási adatok vezetése, csak az új gazdasági évhez tartozó évnyitás után végezhető. Eszköznyilvántartási évnyitáshoz szükséges előkészítési feladatok Az eszköznyilvántartó modulban végzendő évnyitást meg kell, hogy előzze a Törzsadatok / Cég / Adóévek gyűjtőmenü alól indítható Adóévek menüpont és Évnyitás menüpont futtatása. Az Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakból indítva létre kell hozni az új adóévet. Az új adóév létrehozása után, az Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakban a […]

Bevezető

Általános leírás Használatbavétel A tárgyi eszköz modulhoz használatához úgy kell kialakítani a CCN rendszert, hogy attól az időponttól lehessen a rendszerbe eszközöket nyilvántartani, amely időpont a legrégebben használatba vett eszköz bekerülési időpontja. Ez az időpont maximum a vállalkozás alapításának időpontja lehet, amit az adóévek kialakításánál figyelembe kell venni. Az eszköznyilvántartás előkészítéséhez és beindításához alapsémát csak olyan esetekre lehet felállítani, ha a vállalkozás a CCN rendszer alkalmazásba vételének kezdő időpontjától, akár a többi modul éles használata […]

Top