KERESÉS

Menu

Környezetvédelmi termékdíj feltüntetése

A CobraConto.Net rendszerben számlázva környezetvédelmi termékdíj köteles terméket, a jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítható a környezetvédelmi termékdíjhoz tartozó jogszabályi előírás szerinti szöveg megjelenítése.

A bevalláshoz szükséges lekérdezések és kigyűjtések később kerülnek fejlesztésre.

A KT/CSK kód felépítése

Törvény írja elő a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód felépítését.

A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből:

 • az első három pozíción a termék meghatározása történik.
 • negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy más néven az ügyletkódot, amely a díjkötelezettség teljesítésére (fizetésére, nemfizetésére, egyéb jogosultságra) vonatkozik.
 • hatodik és hetedik pozíció CSK kód esetén az újrahasznosíthatóságot jelöli, míg TK kód esetén a két karakteren egyéb kiegészítő információkat tartalmazó adat tárolása történik.

Egy-egy forgalmazandó termék termékdíja függhet attól, hogy alapvetően díjköteles termékkategóriába tartozik, és/vagy függhet attól, hogy a termék értékesítésre kerülő állapota csomagolószerként egy vagy több díjköteles termékkategóriába tartozó összetevőt tartalmaz.

Az értékesítésre kerülő termék egy egységnyi mennyisége termékdíjának kiszámításához rögzíteni kell, hogy a felhasznált környezetvédelmi díjköteles termékkategóriákból egyenként mennyi tartozik, valamint tárolni kell törzsadatként a termékkategóriánkénti díjtételeket.

Termékdíj kategóriák

A vállalkozást érintő környezetvédelmi díjköteles termékkategóriákat a Főmenü/Termékek/Karbantartás/Termékdíj kategóriák menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet rögzíteni.

A törzsadatként rögzítendő termékdíj kategóriák azok, melyek mint összetevők előfordulhatnak a vállalkozás számlázható termékeihez összetevőként.

A termékdíj kategóriához tartozó adatok közzététele az aktuális törvényben történik. Egy új termékdíjtétel megnevezését és a hozzá tartozó adatokat az Új adat hatására megnyíló ablakban lehet megadni.

A díjtétel időszakonként változhat. Ha változás következik be, akkor a díjkategóriához egy új sort megnyitva, egy új Érvényesség kezdete dátummal új egységdíjjal új sor vehető fel.

Környezetvédelmi termékdíjas összetevőt tartalmazó termék

Egységnyi környezetvédelmi termékdíj köteles termékhez tartozó termékdíjas összetevőket a Termék adatokat tartalmazó ablakban a Termékdíj laphoz tartozó sorokba lehet felvenni.

Egy-egy termékdíjas összetevő megadásához a sorban minden mező kitöltése kötelező.

 • Kód előtag: A CsK kód vagy KT kód első három karaktere.
 • Kód utótag: A CsK kód vagy KT kód 6. és 7. karaktere.
 • Tömeg: Egységnyi termékhez tartozó díjköteles összetevő kg-ban, 4 tizedes pontossággal.
 • Típus: A mezőbe csak kiválasztási lehetőség van. A kiválasztást annak megfelelően kell végezni, hogy a díjköteles összetevő csomagolás, vagy a termékhez tartozó egyéb összetevő.
 • Kategória: a rögzített termékdíj kategóriák közül választhatunk

Ha a Termékdíj lapon történt termékdíjas összetevő megadása, akkor a program azt automatikusan jelzi a Termék Könyvelés lapján, a Termékdíjas összetevőt tartalmaz kapcsoló beállításával.

Pénzügyi státuszkód vagy más néven az ügyletkód

A környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek termékdíjas összetevőinek KT/CSK kódjának generálásakor a kód 1-3 és 6-7 karaktere fixen meghatározható az adott termék Termékdíj szekciójában.

A kód 4-5 karaktere lehet a vállalkozásra jellemző gyakran előforduló adat, amit felülbírálhat egy vevő partnerrel fennálló speciális jogviszony, és lehet egyedi az aktuális számlára vonatkozó ügylet meghatározója.

A vállalkozásra általánosan jellemző ügyletkód rögzíthető a Törzsadatok/Cég/Beállítások menüpont hatására megnyíló ablak Termékdíj ablakrészletében található Alapértelmezett ügyletkód mezőjébe:

 

Ha egy vevő partnerrel kötött egyedi szerződés alapján a partner részére kiállítandó számlák vonatkozásában egyedi ügyletkód érvényesítése szükséges, akkor a partner törzsadat adatlapján az Egyéb adatok lapon a Termékdíj ügyletkód mezőbe rögzíthető az egyedi ügyletkód:

Ha van rögzítve egy partnerhez alapértelmezett ügyletkód, akkor a program azt ajánlja fel automatikusan a termékdíjas összetevőt tartalmazó számlatétel sorához.

Kötelezően nyomtatandó záradékszöveg

TK/CSK kódonként a számlára nyomtatandó záradékszövegek rögzítése a Számlakészítés/Karbantartás/Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetésének beállításai menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el. Gyakorlatilag itt határozzuk meg, hogy a számla kiállítás során a kiválasztott termék és a számlán tételsorán megadott pénzügyi státuszkód alapján mi legyen a záradékszöveg:

Egy sorban egy KT/CSK kódhoz tartozó, számlán az érintett tételsort követően kötelezően nyomtatható szöveget kell megadni.

 • CSK/KT mezőbe rögzítendő a kód 1-3 karaktere.
 • mezőbe rögzítendő a KT/CSK kód 4-5 karaktere a termékdíj ügyletet meghatározó kód.
 • Jelleg mezőbe rögzíthető a kód 6-7 karaktere, ami az újrahasznosíthatóságot jelöli, illetve egyéb kiegészítő információkat határozhat meg.
 • R kapcsolót a program minden sor kitöltésének elkezdésekor jelölve ajánlja fel, ami azt jelenti, hogy a záradék szöveg kerüljön a számlán nyomtatásra.
 • A Komponens neve oszlophoz tartozó nem kötelező kitöltésű mezőbe egy szabadon megadott megnevezés írható, ami a termék környezetvédelmi termékdíjas összetevőjének megjelenési formájára utal.
 • Számlán szerepeltetendő záradék mezőbe azt a szöveget kell rögzíteni, amit a törvény alapján ahhoz a tételsorhoz tartozó módon kell a számlán szerepeltetni, amelyik tételsor tartalmazza az 1-7 karakterben meghatározott termékdíjas összetevőt.

A megadott szövegben külön jelentősége van a <$> beírásnak, mert a szövegben ahova elhelyezésre kerül, a nyomtatásban ott jelenik meg a program által kiszámított értékadat.

Környezetvédelmi termékdíjas adatot tartalmazó számla

A megfelelő előkészítést követően a számla kiállítása során automatikusan épülnek be a számla termékdíjas összetevőt tartalmazó tételsoraihoz a termékdíj kiszámításához szükséges adatok és a számlára nyomtatandó számlán megjelenítendő szövegek.

Az adott tételsor teljes CSK/KT kódját a szoftver az alábbiak szerint határozza meg:

 • az 1-3 és a 6-7 pozíciók értékének maghatározása a kiválasztott termékből történik
 • a 4-5 pozícióra a tételnél szereplő CSK… mezőben megadott pénzügyi státuszkódot rakja

Az így meghatározott szakaszok alapján választja ki a szoftver a számla tételhez nyomtatandó záradékszöveget a rögzített záradékszövegek közül. Például a fenti mintakép alapján a következő kerül nyomtatásra:

Természetesen a számla végére a termékdíjas tételek összetevőiből a szoftver összegzi és nyomtatja az összesítést is.

 

Print Friendly, PDF & Email
Top