KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Modulok

EKÁER modul

Alapvető tudnivalók Az EKÁER rendszerrel való kapcsolat kezelésére külön modul született. A modul megjelenésekori legfrisebb, 2.1-es verziót támogatja. A jelentések – egyelőre – a készletkezelés szállítólevél és raktári mozgás bizonylatainak adataiból állíthatók össze. Ezek természetesen létrejöhetnek számla vagy értékesítési teljesítés által generálva is. A jelentés fej része kitöltendő, a menetlevelek, és azok tételei a kapcsolódó bizonylatokból generáltan jönnek létre. Az előkészített jelentések szabadon módosíthatók, a véglegesítés feladással együtt történik, csak együtt sikeresek, az online rendszer […]

Alapértelmezett értékek használata

A Felhasználói lekérdezések készítésekor bizonyos típusú szűrők alapértéket kaphatnak. Ezek a típusok: Szöveg Egész szám Tizedes szám Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.) és Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN. óó:pp:mm) Lenyíló lista Jelölő négyzet (csak 1 és 0 értelmezett)   Használható változók: Változó Magyarázat @TAXYEARID Adóév azonosító @TAXYEARNAME Adóév megnevezése @USERID Bejelentkezett felhasználó azonosítója @USERNAME Bejelentkezett felhasználó teljes neve @BOOKINGDATE Könyvelési dátum @TODAY Napi dátum (gépi) @ENDOFTODAY Napi dátum és nap vége időpont (23:59:999)(gépi) @STARTOFWEEK Aktuális hét első napja @ENDOFWEEK Aktuális hét […]

Működés / Általános

A Beállítások / Működés / Általános útvonalon található ablakon a bejelentkezett felhasználóhoz kötődő egyedi beállítások adhatók meg. Indítókép megjelenítése: a program elindítása után a betöltés alatt megjelenjen-e az indítókép Kilépéskor rákérdezés: a [Kilép] vagy a főképernyőn a jobb felső [x] (bezár) gombra kattintva jelenjen-e meg megerősítő kérdés, vagy azonnal zárja be a programot: Indítás a Kedvencek menüvel: belépés után a főképernyő menüje a Kedvencek listáját vagy a Főmenü teljes listáját mutassa-e: Navigációs betű mérete: A […]

Eladási ár generálás

A funkció célja érvényben lévő árforma alapján tömegesen új eladási árakat generálni cikkeinkhez. Alkalmas ugyazon árforma árainak módosítására is (például az építési faanyag kategóriába tartozó termékek 78%-os árámelésének tömeges elvégzésére), vagy például EUR-ban rögzített nagykereskedelmi árból HUF listaár generálására. A rögzítés előtt a felületen átnézhetők a leendő új árak, tehát az itt felsorolt beállítások hatása még rögzítés előtt kipróbálható, megváltoztatható. Első lépésként adjuk meg a forrásul szolgáló árforma adatait és a (ha szükséges) a módosítandó […]

Fizetési felszólító email

Előfeltételek A funkció használatához a Cobra Message Server vagy a Cobra Message Service működő állapotra állítása szükséges. A Törzsadatok / Email beállítások / Fizetési felszólító táblázat fejléc kitöltése, legalább magyar nyelven: Ez alapján fognak a generálódott emailben a fejléc megnevezések szerepelni, pl.: A Törzsadatok / Email beállítások / Paraméterek menüpontban szükséges rögzíteni legalább egy darab “Fizetési felszólítás” típusú email sablont. Leírás a sablon szerkesztő működéséről itt található.   Használat A funkció a Főmenü / Pénzügy […]

Email sablon szerkesztése

A Törzsadatok / Email beállítások / Paraméterek menüpontban rögzíthetünk különböző típusú email sablont, majd ezeket nyelvesítés (magyar, angol, stb) szerint megszerkeszthetjük. Új sablon rögzítéséhez nyomjuk meg az [Új adat] gombot, a megjelenő ablakon pedig adjuk meg a kívánt megnevezést (nem kerül az generált emailbe sehova, csak azonosítási célt szolgál) illetve a válasszuk ki a típust. Pl.: Az [OK] gomb megnyomása után a [Nyelvi verzió] gombot megnyomva tudunk nyelvenként 1 db megszövegezést adni a sablonnak: A […]

Reverzálás

Vegyes bizonylatonként jelölhető, hogy a bizonylatot a későbbiek során reverzálni (ellentétes előjellel lekönyvelni) szeretnénk-e: Ezekre bizonylatokra a Pénzügy / Vegyes tételek / Csoportos műveletek / Reverzálás menüpontban tudjuk a visszafordítás műveletet elvégezni. A reverzálandó bizonylatokat jeleníti meg a tallózó ablak listázni az alábbi szűrési lehetőségekkel: adóév állomány könyvelési réteg könyvelési időszak (kezdő és záró könyvelési dátum megadási lehetőség) A listában megjelenő tételek első oszlopa egy jelölőnégyzet. A listázott adatok reverzálása csoportosan történik a [Start] gomb […]

EDI számla kiállítás

Az EDI elektronikus számla kiállítás funkció a 2021.2 verziótól elérhető és az EDInet kereskedelmi számla, módosító vagy sztornó számla XML fájlt (https://infinite.pl/edinet/hungary/xml/invoice/edinet_xml_invoice.pdf) állítja elő. Az elkészült XML-t egy beállított könyvtárba helyezi, mely könyvtárat a Számlakészítés / Karbantartás / EDI beállítások / EDI számítógép függő beállítások menüpontban szükséges megadni. Előfeltételek Beállítások Az EDInet XML szigorú megkötéseket ad, melyeket a CobraConto.Net-ben is paraméterezni és rögzíteni kell. Az EDInet XML-be kerülő adatok forrását (melyik jellemzőben, azonosítóban van tárolva) a Számlakészítés […]

Adatletöltés a NAV Online Számla rendszerből

Előfeltételek Minimum a CobraConto.Net 2021.1 verzió használata Internetkapcsolat Technikai felhasználó hitelesítési adatainak megadása a Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások menüpont alatt. Hitelesítés nélkül lekérdezést sem enged a NAV. Akkor sem, ha az adott adatbázisból Ön nem állít ki számlát, csak könyvelésre használja.   Bejövő számlák letöltése egyenként A szokásos módon indítsa el egy új Bejövő számla rögzítését a Pénzügy / Bejövő számlák / Véglegesített (vagy Előkészített) számlák ablakból Töltse ki a […]

Online Számla Rendszer (MOSZR) kapcsolat

Ahhoz, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett adózó a számlázó programjával kiállított számlák adatait szabályosan, emberi beavatkozás nélkül tudja az Online Számla rendszerbe továbbítani, vagy könyvelésébe letölteni a kimenő ill. bejövő számlák adatait, szükség van egy úgynevezett „technikai felhasználó” létrehozására is. A technikai felhasználó nem egy élő személy, csupán egy gépi azonosítási mód, ami a számlázó program és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges. Miután elvégezte a techniai felhasználó felvételét a NAV Online Számla Rendszerben, az ott szereplő mind a négy […]

Őstermelő 08M-es bevallás

A funkció a  Felvásárlás / Lekérdezések / Őstermelő 08M-es bevallás útvonalon elérhető. A funkció alkalmas meglévő 2×08-as bevallás M-es lapokkal való bővítésére ill. önállóan is képes (import XML nélkül) 2×08 kötegelt nyomtatványt generálni. Az M-es lapokhoz tartozó kigyűjtést a szoftver a Pénzügy modul bejövő számláiból végzi, melyek “Felvásárlási jegy analitika” jelölésű naplóban vannak rögzítve. Az Őstermelő 08M-es bevallás ablakon adjuk meg a kigyűjteni kívánt Adóév bevallási időszakát kezdő és vég dátummal, majd nyomjuk meg a [Frissítés] gombot: Hiba (partnernél […]

Átállás az Online Számla Rendszer 3.0 verzióra

A helyes adatszolgáltatás előfeltételei Microsoft .NET-keretrendszer 4.5.2 használata a számítógépen. Windows XP-re a .NET-keretrendszer 4.5.2 verziója már nem telepíthető. Amennyiben bizonytalan, töltse le és futassa a http://ftp.cobra.hu/files/CheckDotNet.exe ellenőrző programot! Minimum 2020.8.1-es CobraConto.Net verzió használata. Ellenőrizhető a program bal alsó sarkában: Olyan licence használata, melyben a Frissíthetőség dátuma minimum 2021.01.01 (vagy nagyobb). Külső licenc használata esetén is érvényes: A licenceben engedélyezett maximum Online Számla Rendszer verziót a 2020.8 verzió telepítése után a Főmenü / Számlakészítés / Online Számla Rendszer […]

Szállítói előlegek kezelése

Törvényi hivatkozás Ha az adóalany az áfabevallásban végszámla alapján érvényesít adólevonási jogot, akkor a 2020. július 1-jétől hatályos szabályok szerint az előző adatok feltüntetésén kívül, további adatokat is szerepeltetnie kell az adatszolgáltatásban. Végszámla alatt itt olyan, a teljesítésről kibocsátott számlát értünk, amiben az annak ellenértékébe beszámító (Áfa tv. 59. §-a szerinti) előleg elszámolása is megtörténik. Végszámla esetén adatot kell szolgáltatni az előleg figyelembe vételével adódó áfaalap, áfaösszeg különbözetről is. Forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html A megkövetelt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a 2020.8-as […]

Csoportos adóalanyiság

Terminusok Csoportos adóalanyiság – Az ÁFA tv. (2007. évi CXXVII. tv) 8. §. Csoporttag – A csoportos adóalanyiságban részt vevő valamely tag. Csoportképviselő –  A tagok által kijelölt képviselő. Alapelvek A csoportos ÁFA bevallás funkció a CobraConto.Net rendszer pénzügyi alrendszerének részeként valósul meg. Működésének alap-feltétele, hogy valamennyi csoporttag azonos adóévet és bevallási ütemezést alkalmazzon (Jelen szabályozás szerint – 2017. évi CL. törvény, az adózás rendjéről, 2. melléklet  I/B/3.1.9.pontja – a csoportos adóalany havonkénti bevallás benyújtására […]

Email küldés ellenőrzése

A Törzsadatok / Cég / Email beállítások / Email küldés ellenőrzése menüpontból elérhető ablakon tekinthetők át a különböző modulokból generált emailek, illetve szükség esetén innen tudjuk újra küldeni azokat. A szűrő szekcióban lehetőség van a: tervezett küldés kezdete és végére az email sablon típusára állapotra: Küldendő / Elküldött / Sikertelen / Küldés alatt adatokra szűrni. Egyik sem kötelező.   A kiválasztott emailre állva és a [Megnyitás] gombot megnyomva megtekinthetjük a generált email tartalmát, csatolmányait és hiba esetén a hibanaplót […]

Árbevétel csoportok és kontírozás

A CobraConto.Net rendszerben az Árbevétel csoportokhoz rendelt főkönyvi számlaszámokkal automatizálható a számlák végelegesítésekor történő árbevétel könyvelés. A törzsadatként rögzített Árbevétel csoportokat termékekhez rendelhetjük, majd a terméket számlán szerepeltetve a rendszer a számla véglegesítésekor az árbevétel csoporthoz tartozó kontírozási szabály szerint megállapítja a használandó főkönyvi számlaszámot. A csoportok használata teszi elkerülhetővé, hogy minden egyes termékhez külön árbevétel főkönyvi számot (számokat) kelljen rendelni. Az Árbevétel csoportok a Termékek / Karbantartás / Raktármozgás könyvelés / Árbevétel csoportok menüpontban rögzíthetők. Itt […]

Frissítés a 2020.2-es verzióra több felhasználós rendszer esetén

Amennyiben Ön több felhasználós CobraConto.Net adminisztrációjáért felelős, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket: Mentse az adatbázisát. Leírást itt talál. Ellenőrizze, hogy licence érvényes-e! Lépjen be a programba, majd a Súgó / Licence  menüpontban nyissa meg a legfelső sort: Ha a Frissíthetőség dátum mezőben 2020.03.31 vagy nagyobb értéket talál, frissíthet. Ellenkező esetben keresse ügyfélszolgálatunkat a 06 1 577 0111 számon. Ellenőrizze, hogy adatbázisa milyen verziójú SQL Serveren fut: A CobraConto.Net programban a Beállítások / Adatbázis kapcsolatok menüpontot nyissa meg […]

Frissítés a 2020.2-es verzióra 1 felhasználós rendszer esetén

Amennyiben Ön csupán 1 felhasználós CobraConto.Net rendszerben állít ki számlákat, kövesse az alábbi lépéseket: Mentse az adatbázisát. Leírást itt talál. Ellenőrizze, hogy licence érvényes-e! Lépjen be a programba, majd a Súgó / Licence  menüpontban nyissa meg a legfelső sort: Ha a Frissíthetőség dátum mezőben 2020.03.26 vagy nagyobb értéket talál, frissíthet. Ellenkező esetben keresse ügyfélszolgálatunkat a 06 1 577 0111 számon. Ellenőrizze, hogy adatbázisa milyen verziójú SQL Serveren fut: A CobraConto.Net programban a Beállítások / Adatbázis kapcsolatok […]

Online Számla Rendszer kezelése

Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100 000 Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre, a 2018.4-es verzióban elérhetőek az online adatszolgáltatáshoz szükséges funkciók. A Online Számla Rendszer 2.0-ás frissítésével párhuzamosan a CobraConto.Net programban a 2020.2 verzióban (megjelent: 2020.03.31) is fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek a stabilitást és áttekinthetőséget szolgálják.    Előfeltételek Számlatömb beállítása NAV Online feladásra A Főmenü / Számlakészítés / Karbantartás / Számlatömb / Adatkapcsolatok fülön válaszható lett pipával, […]

Gyűjtőszámla készítése

A CobraConto.Net rendszerben a 2020.2-es verziótól kezdve lehetőség van NAV konform gyűjtőszámla készítésére.   Törvényi háttér Forrás:  A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai (2020) Online: https://nav.gov.hu/data/cms511304/18_Szamla_nyugta_kibocsatasanak_alapvet__szabalyai_20200206.pdf Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek, személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít – a teljesítés napján egyidejűleg, illetve – az adott naptári hónapban illetve a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban. Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a […]

Évnyitás dokumentáció

A jelen dokumentáció a CCN vállalatirányítási rendszer 2020.8 verziójához tartozó állapothoz igazodik. Ha az évnyitás a 2020.8 verziót követő újabb verziós programokat alkalmazva történik, akkor az újabb verziókhoz tartozó tájékoztatókat is figyelembe kell venni. A dokumentáció nem helyettesíti és nem pótolja a szakmai, gazdasági, és speciális helyi ismereteket.   Bevezető A dokumentáció kitér a CCN teljes rendszerére, de annak a vállalkozónak is segítséget nyújt az évnyitás végzése során, aki a CCN rendszerének csak egy-egy modulját alkalmazza. […]

Árfolyam átértékelések

Az év végén rendezetlen devizás vevő és szállító tételek átértékelése ebben a menüpontban elvégezhető. Elérési út: Főmenü / Pénzügy / Karbantartás  / Árfolyam átértékelések. A megjelenített átértékelési időszakok az adóévnél definiált deviza átértékelési mód mezőben megadott intervallumtól függ: A CobraConto.Net rendszer a nyitott (egyenleggel rendelkező) számlákra csoportosan futtat átértékelést és számlánkként generál vegyes tételt az átértékelés nyereségről / veszteségről az Átvezetési számláknál definiált számlaszámokra a megadott gyűjtővel: Átértékelés elvégzése Az ablakon láthatóak a már korábban elvégzett […]

Könyvelési zárolás dátumai

Az adóévek könyvelési zárolási dátumainak kezelésére van lehetőség a Pénzügy \ Karbantartás \ Könyvelési zárolás dátumai menüpont alatt:   Hatására a rögzített, a megadott dátumnál <= könyvelési dátummal rendelkező bizonylatok csak olvasható módban nyílnak meg. Lezárt időszakba pedig a rendszer nem enged új bizonylatot rögzíteni:   Az ÁFA dátumot tartalmazó bizonylatok esetében (pl. számla) a zárolási dátum az ÁFA dátumra is vonatkozik. Tehát, amennyiben a 2020-as adóév könyvelési zárolás dátumát 2020.04.30-ra állítottuk, a Számlázó modulban […]

Támogatott banki szoftverek

Szoftver Kivonat import HUF export Deviza export Budapest Internetbank 4.11 xml txt Budapest Internetbank 4.20 xml txt Budapest Üzleti Terminál 7.11 xml xml CIB Üzleti terminál 6.1.8 txt txt CIB Üzleti terminál 6.2.3 *.* txt CIB Üzleti terminál 6.2.8 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.4 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.7 sta txt CitiBank CitiDirect *.* txt txt BNP Paribas Connexis MT940 stm Electra 5.02-70 stm txt txt Electra 5.02-92 stm txt txt Electra 5.02-92 […]

Átutalási megbízás export

Támogatott bankok, formátumok Kérjük, tekintse meg a listát itt!   Átutalási megbízás készítés A Főmenü / Pénzügy / Átutalási megbízás export gyűjtőmenü alól 3 bizonylattípus alapján készíthetünk átutalási megbízást: Bejövő számlák Kötelezettségek: Vám ÁFA és Adó, járulék típusú kötelezettségek Bérek: Bér jellegű kötelezettségek   Bejövő számlák alapján A könnyű használat előfeltétele, hogy a bejövő szállítói számla rögzítésekor a Hivatkozások / Átutalás / Bankszámla mező ki legyen töltve. Átutalási megbízás készítés előtt meg kell adnunk, mely […]

Mérleg modul leírás

Bevezetés A modul szerepe a rendszerben könyvelt adatok forgalmából – adóéven belül tetszőleges időszakra – a számviteli mérleg, eredménykimutatás stb. elvárásának megfelelő rendezettségben és összesítve információt szolgáltasson. Fenti cél eléréséhez a modulban – adóévhez kapcsolódóan – táblázatok definiálhatók, és minden táblázathoz tetszőleges számú sor vehető fel. Egy táblázatban kétféle sor definiálható: számlaösszesítő sor összesítő Egy összeállított pl. mérleg táblázat összefüggéseinek megadása a felhasználó feladata, azonban nagyszámú alkalmazott főkönyvi számla esetén szinte elkerülhetetlen, hogy pl. kimarad valamelyik számla az összesítésből […]

Bejövő számla érkeztetése

Számla érkeztető/jóváhagyó modul megvásárlása után a felhasználó szervezet azt az Iktatás és a Feladat/Esemény kezelő modulokkal integráltan használva, bejövő számláit előre kialakított ellenőrzési és jóváhagyási folyamaton keresztül tudja a Pénzügy modul bejövő számlái közé rögzíteni. Az érkeztető állományok korlátlan számának és rugalmas paraméterezhetőségének köszönhetően a szervezet felépítése (például részleges, telephelyek) jól leképezhetőek a modulban. A modul használatba vétele Szükséges kiegészítő modulok A modul használatba vételéhez a Pénzügy modulon kívül rendelkeznie kell az Iktatás és a Feladat/Esemény kezelő modulokkal […]

Ár felajánlás értékesítés során

A CobraConto.Net rendszer az értékesítés (vevői ajánlat, rendelés, teljesítés és számla kiállítása) során a megadott termék partner árforma deviza dátum figyelmembe vételével ajánlja fel a kiválasztott termékhez tartozó eladási árat. A dátum a különböző értékesítési bizonylatok esetén különböző mezőkből származik: vevői árajánlat rögzítése esetén az ajánlat kelte vevői rendelés rögzítése esetén a rendelés teljesítésének határideje vevői teljesítés rögzítés esetén a teljesítés ideje számla rögzítésekor a számviteli teljesítés dátuma   Elsőként megvizsgálja a rendszer, hogy az létezik-e […]

Fizetési visszatartások kezelése

A CobraConto.Net rendszer Visszatartás kezelés moduljának megvásárlása után a felhasználó szervezet mind a kimenő (kiállított) mind a bejövő számláknál nyilvántarthatja a fizetési visszatartásokat. Alapadatok rögzítése Visszatartási jogcímek törzsadat A visszatartási megállapodáson rögzített Alkalmazott fizetési visszatartási jogcímek használhatóak fel majd a projekthez kötődő részteljesítés(ek)ről és végteljesítésről szóló számlákon. Ezen jogcímeket a Törzsadatok / Cég / Fizetési visszatartási jogcímek menüpontban rögzíthetjük ill. szerkeszthetjük. Egy jogcímnél meg kell adni annak nevét, a visszatartás %-ben megadott értékét (mely alapján a konkrét […]

Ütemezett számlázás

Bevezetés A Számlázás modul Ütemezett számlázás szolgáltatása azon vállalkozásoknak nyújt megoldást, melyek folyamatos szolgáltatásokat teljesítenek, és első soron lakosság felé, szolgáltatásaikat időszakról időszakra ismétlődően, ütemezve számlázzák. Ilyen lehet például egy újságra szóló előfizetés, vagy távfelügyeleti szolgáltatás. Ilyen esetekben egy-egy szolgáltatást igénybe vevő felé rövidebb–hosszabb ideig azonos számlatartalommal történik számlakiállítás, és csak az ütemezéshez (hónap, negyedév, stb.) tartozó dátumok változnak. Sok esetben egy-egy szolgáltatás egy időszakhoz tartozó számlázása több ezer számla kiállításával jár. Az ütemezhető, rendszeresen, és hosszabb […]

Értékesítési termék tallózó ablak funkciói

Az értékesítési (ajánlat, rendelés, teljesítés) bizonylatokról és a számla ablakból megnyíló terméktallózó ablak nem csak a termékek nevének és cikkszámának megjelenítésére alkalmas, hanem gyors keresést is biztosít és az értékesítés során szükséges információk megjelenítésére is szolgál. Amennyiben nem bizonylatírás közben van szükségünk az ablakból elérhető adatokra, megnyitható a Főmenü \ Értékesítés \ Lekérdezések \ Termékek útvonalon is. A CobraConto.Net rendszerben szokásos módon az ablak alsó részében a szűrő mezők találhatóak, melyek “ÉS” kapcsolatban vannak egymással, […]

Érvénytelenítés (sztornózás) és módosítás

Érvénytelenítés (sztornózás) Amennyiben egy korábbi számlánkon hibás adatokat tüntettünk fel (pl.: a vevő adószáma vagy címe vagy a teljesítés dátuma) lehetőségünk van a számlát érvényteleníteni. Lépések: A Véglegesített számlák ablakban jelöljük ki az érvényteleníteni kívánt számlát és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő megjegyzés ablakban megadhatjuk a sztornózás okát, majd nyomjuk meg az OK gombot: A megjelenő kis ablakban megadhatjuk mely számlaformátumra, hány példányban kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítő bizonylatot: A nyomtatott bizonylaton látszódni fog az […]

Termékjellemzők kezelése

A 2018.2-es verzió megjelenésével kibővültek a termékekhez rendelhető jellemzők paraméterezési lehetőségei. Ettől a verziótól kezdve a termékekhez rendelhető jellemzők nem csak egyszerű szöveges értéket, hanem az adatbevitel során ellenőrzött szám, dátum vagy logikai (igen/nem) értéket is tartalmazhatnak. Sőt egy jellemző értékének megadáskor értékkészletből történő választásra is kötelezhetjük a felhasználót, így gyorsítva és hibamentessé téve az adatrögzítést. Új termékjellemző felvételét vagy meglévő módosítását a Főmenü / Termékek / Karbantartás / Jellemzők menüpontban végezhetjük el. A menüpontból nyíló […]

Beszerzési tételek kapcsolatai

A CobraConto.Net rendszert integrálva használva a Beszerzés modul Beszerzési teljesítési bizonylatain regisztrálhatjuk a szállítók által teljesített megrendeléseket. A Beszerzési teljesítések tételei két másik modullal lehetnek kapcsolatban a rendszer használatától függően: Bejövő számla tételeire kötve ún. nevezett szállítói számla likvidálás végezhető. A Beszerzési teljesítés bizonylat raktárkezelt termékek esetén a raktári bevételezést is elvégzi, amennyiben a rendszer paraméterezése ezt írja elő.   A Beszerzési tételek kapcsolatai lekérdezés ezen kapcsolatok ellenőrzésére, áttekintésére szolgál. A lekérdezés a kapcsolatokat a beszerzési tételek […]

Értékesítési teljesítés rögzítése

A CobraConto.Net rendszerben az értékesítési folyamatunk vevői kiszolgálásának lépéseit kezelhetjük a Teljesítés bizonylaton. Teljesítés készülhet vevői megrendelés alapján, de minden előzmény nélkül, kézzel is készíthetünk ilyen bizonylatot. A rendszerben megszokott módon teljesítés bizonylat is lehet előkészített vagy véglegesített állapotú. Csak végleges teljesítés generálhat készletmozgást és számlát. Az előkészített állapot egy piszkozattal egyenértékű, ami nem fejt ki semmilyen hatást a rendszer többi moduljára. Természetesen nem minden teljesítés generál készletmozgást és/vagy számlát. Ezen automatizmusok életbelépése attól függ, […]

Értékesítési csomagok

Az értékesítési csomagok használatával ügyfeleinknek kedvezményes árú termék-összeállításokat ajánlhatunk és értékesíthetünk. Az értékesítési csomagoknak önmagukban nincs készletmennyisége, csak a csomagot összetevő cikkeknek. Rögzítés A CobraConto.Net szoftverben az értékesítési csomagok összeállítását, módosítását a Főmenü / Termékek / Értékesítési csomagok menüpont alatt végezhetjük el. A szokásos “Új adat” gomb megnyomásával indítható új csomag rögzítése. Egy csomag korlátlan számú termékből állhat. Az Alapadatok fülön adjuk meg a csomag nevét, majd Termékek fülön határozhatjuk meg a csomagot összetevő termékek […]

Bejövő számlák és beszerzési teljesítések kapcsolata

Amennyiben a CobraConto.Net rendszert integráltan használjuk, a beszerzési teljesítések összekapcsolhatóak az ezekről kapott szállítói számlákkal és ezzel ún. likvidálás végezhető. A bejövő számlát a szokásos módon kell rögzíteni,  a számla egyes tételeihez pedig a “Beszerzés tételek” szekcióban rögzíthetünk beszerzés teljesítés tétel(eke)t: Az Új adat gombra kattintva a szekcióban a bejövő számlán kiválasztott partner teljesítés tételeiből választhatunk egyet vagy többet. Alapértelmezetten csak azok a tételek jelennek meg, amit mennyiség szerint még nem kötöttünk össze teljesen szállítói számlával. […]

Beszerzés teljesítés

A beszerzési folyamat lezárása a beszállítótól megrendelt termékek (esetleg szolgáltatások) beszállításának, teljesítésének regisztrálása a rendszerben. A beszerzési teljesítéseken rögzített készletkezeléses termékek automatikusan készletre is kerülnek a rendelés teljesítés által generált raktár bevételi bizonylattal. A beszállítások regisztrálását a Főmenü \ Beszerzés \ Rendelés teljesítés menüpont alatt végezhetjük el. A kiválasztott adóév beszerzés teljesítés állományába az Új gomb megnyomásával vehetünk fel új bizonylatot:   2. A megjelenő beviteli ablak kitöltésére két lehetőséget választhatunk: Kézi kitöltés: adjuk meg […]

Termékek inaktiválása és korlátozásai

A 2017.5-ös verzióval kezdődően lehetőség van a cikktörzsben rögzített termékek és szolgáltatások használatának és láthatóságának korlátozására. Inaktiválás Mivel korábban már bizonylatra került termékek törlése nem lehetséges, ezért a megszűnt, látni és használni nem kívánt termékeknél a termék adatlapján az “Inaktív” mező bepipálásával érhetjük el, hogy a terméktallózó ablakokban alapértelmezetten ne jelenjen meg a cikk:   A terméktallózó ablakok ugyanis alapértelmezetten csak az aktív termékeket listázzák. Természetesen a rádiógomb áthelyezésével az inaktív termékek megjelenítése is működik: Korlátozások […]

Cash Flow

A menüpont hatására megnyíló ablakba a pénzügyi nyilvántartásokba rögzített ki nem egyenlített ütemezett kiadások (bejövő számlák és kötelezettségek), a kimenő számlák ki nem egyenlített várható kiegyenlítései, valamint a pénztárak és bankszámlák záró egyenlegei alapján, a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetének tárgynapi, vagy jövőbeni alakulása tekinthető meg. Lehetőség van a lekérdezést alkalmazva szűrőbeállításokkal, rövidebb-hosszabb elkövetkező időszakra a felsorolt nyilvántartásokból csak kiválasztottak figyelembevételével vizsgálni-elemezni a követelések és kötelezettségek alakulását. A megnyíló ablak Pivot ábrázolási módot alkalmazva készült, a megnyíló […]

Cash Forecast

A menüpont lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetét reprezentáló kigyűjtés és a vállalkozás beszerzési és értékesítési végleges megrendelésinek pénzügyi vonzata összevontan és részletekben is, tételes kigyűjtésekkel alátámasztva elemezhető legyen. A menüponthoz alkalmazott szűrő- és méret beállítások elmenthetők, és egy beállítás jelölhető Alapértelmezett beállításként. A menüpont alapján készíthető kigyűjtéshez bevezetésre került a Várható pénzügyi teljesülés fogalma: a Várható pénzügyi teljesülés dátuma megadható a kimenő/bejövő számlákhoz valamint a végleges beszerzési és értékesítési rendelésekhez. Ha a […]

Vezetői Információs Rendszer összefoglaló

Gyűjtő előfordulás Pénzügyi mérleg Cash Flow Cash Forecast

Értékesítési és árrés adatok számlák alapján

A 2016 decemberében megjelent, mindenki által letölthető lekérdezés célja a véglegesített számlák és az azokhoz kapcsolód készletmozgások áttekintése, összegzése és elemzése 4 formában: Számlatételek Termék összesítés Partner összesítés PIVOT: rugalmasan alakítható partner/márka/ttermék összesítések havi bontásban és összesítve   A lekérdezések általános használatához a 2015.7-es verzió leírása nyújt segítséget.   A tárgyalt lekérdezésen érvényes szűrési lehetőségek: Telj. dátumtól – Telj. dátumig: a szűrés által figyelembe vett számlák teljesítési dátuma, kötelező adat Partnernév részlet: bekapcsolva megadhatjuk a szűrésben szereplő partner(ek) nevének […]

Felhasználói lekérdezések telepítése

Letöltés A CobraConto.Net 2016.5-ös verziójában bővült a Cobra.Admin program Főmenü a Lekérdezések gyűjtőmenüvel, és a gyűjtőmenühöz tartozó Internetes frissítés menüponttal: A menüpont hatására megnyíló ablakba a program automatikusan kigyűjti azokat az egyedileg írt lekérdezéseket, amelyek használatához a program indítása során alkalmazott licenc alapján jogosultság van, valamint az egyedi jogosultság nélkül is használható publikus lekérdezéseket. A kigyűjtött lekérdezések sorában a még le nem töltött, letölthető lekérdezést a Letöltés mező után piros ikonnal  jelzi a program. A […]

Bérszámfejtési adatok feladása vegyes naplóba

TXT formátumban A CobraMunBér szoftverből a legegyszerűbb a tabulált TXT formátumban átvenni az adatokat. Természetesen amennyiben más bérszámfejtési rendszerből exportálható ezen formátum, akkor is minden további nélkül beolvashatóak az adatok egy vegyes bizonylatra. Indítsunk egy új vegyes bizonylat rögzítést Kattintsunk a bizonylatrögzítő ablak bal alsó sarkában található Import gombra és válasszuk a CobraMunBér feladás opciót Válasszuk ki a TXT fájlt, melynek sorai bekerülnek a vegyes bizonylatra. Végelegesítés előtt még bármit módosíthatunk XML formátumban Amennyiben egy tételsorhoz […]

Készletmozgás áttekintő lekérdezés

A 2016 októberében megjelent, mindenki által letölthető lekérdezés célja a már megtörtént készletmozgások áttekintése, összegzése és elemzése 4 formában: Tételes mozgás karton PIVOT tábla a bevételekről és kiadásokról Dashboard a mozgások szűréséhez, grafikonon való áttekintéséhez és az egyes mozgásbizonylatok tételeinek vizsgálatához Dashboard az elmúlt évek azonos időszakainak összehasonlítására a készletfogyás tekintetében   A lekérdezések általános használatához a 2015.7-es verzió leírása nyújt segítséget.   A tárgyalt lekérdezésben használható szűrési lehetőségek: Dátumtól Dátumig: a vizsgálandó időszak kezdete és […]

Ügyfél eszközök

Ügyfeleink szervizelt eszközeinek alapadatait rögzíthetjük és tarthatjuk karban az Ügyfél eszközök ablakban. A rögzíthető adatok: Partner: az eszköz tulajdonosa vagy üzemeltetője Termék: szabad szavasan vagy a terméktörzsből választva adhatjuk meg Azonosító: az eszköz sorozatszáma, gyári száma vagy egyéb azonosítója Vásárlás / Eladása dátuma Megjegyzés   Az ügyféleszközökhöz kapcsolódó munkavégzéseket összetett munkalapokon tarthatjuk nyilván.

Összetett munkalapok

Az összetett munkalapok több fázisban elvégzett, komplexebb munkafolyamatok adminisztrációjára szolgálnak. A munkalapon rögzített tevékenységek egy vagy több eszközhöz is kapcsolódhatnak. Kötelezően megadandó adatok Típus: a Karbantartás/Munkalap típus menüpontban megadott típusok közül választhatunk Bejelentve: a munkavégzési igény bejelentésének dátuma Felelős: a Karbantartás/Munkavégzők táblában megadott személyek közül választhatunk Leírás: kötelező szabad szöveges mező a szolgáltatás jellegének, módjának, hibajelenségnek, egyéb szükséges adatok, stb. megadására Partner: a szolgáltatás megrendelőjét/fizetőjét kiválaszthatjuk a partnertörzsből, de rögzítés nélkül egyszerűen kitöltve a mezőt is megadhatjuk […]

Munkalap számlázása

A munkalapok tallózó ablakából a Számlázás opciót legördítve több műveletből választhatunk: Munkalap számlázása Számlázandó típusú munkalap esetén ezzel a paranccsal indítjuk az új számla létrehozását, mely egy megerősítő kérdés után azonnal a Számlakészítés modul számlaszerkesztő ablakát dobja fel adatokkal előtöltve: A számlán természetesen még minden adat módosítható és előkészített vagy véglegesített státuszban menthető/nyomtatható a bizonylat. A számla mentése után a szoftver visszatér a munkalapok tallózó ablakába, ahol látható is a véglegesített számla sorszáma, vagy előkészített […]

Egyszerűsített munkalapok

Az egyszerűsített munkalapok egyszeri, egy munkavégző által egy fázisban elvégezhető szolgáltatások kezelésére alkalmasak. Rögzítésüket a Főmenü / Munkalap / Egyszerűsített munkalapok / Előkészített vagy Véglegesített munkalapok áttekintő ablakból indíthatjuk. Véglegesített munkalapok áttekintő ablak Az áttekintő ablak a kiválasztott adóév és kiválaszott állományban található munkalapokról jeleníti meg a fő információkat: Oszlop megnevezése Magyarázat Bizonylatszám A bizonylat véglegesítés során kapott sorszáma Bejelentve Az ügyfél bejentésének (hiba, rendelés) dátuma Határidő A munka elvégzésének dátuma Számlaszám Számlázott munkalap esetén […]

Kommunikációs csatornák

A munkalapon szereplő partner kapcsolattartási adatai az ebben a menüpontban megadott összerendelések alapján kerülnek kitöltésre:

« Older posts
Top