KERESÉS

Menu

Jellemzők

Általános leírás

A CobraConto.Net rendszerben nyomtatásra kerülő minden bizonylathoz lehetőség van olyan bizonylat jellemzők alkalmazására, ami a bizonylathoz tartozó egyedi adat, vagy a bizonylat osztályozására, csoportosítására alkalmazható adat, ami a bizonylatra nyomtatható is, de alkalmazható úgy is, hogy csak a CobraConto.Net rendszeren belül tárolja a program bizonylat adataihoz, melyeket a kereső ablakokban vagy az egyedi lekérdezésekben felhasználhatunk szűrési opcióként.

Egy-egy ilyen jellemző megnevezését a jellemzőhöz tartozó paramétereivel együtt törzsadatként kell rögzíteni a Törzsadatok/Cég/Jellemzők állományba.

Új jellemző felvétele

Új bizonylatjellemző törzsadat felvételezése és paraméterezése a menüpont hatására megnyíló ablakból Új adat hatására megnyíló ablakban végezhető el.

 

 • Név: A Jellemző törzsadatként tárolt maximum 50 karakter hosszú neve.
 • Adattípus: A jellemzőhöz megadható értékadatok formátumára vonatkozik.
 • Az adattípus Szöveg, Szám, Dátum és Logikai lehet, ami lenyitható menüből választható ki.
 • Ott, ahol a jellemző szerinti értékadat megadása szükséges, a program az adatbázisban tárolásra kerülő érték mezőbe csak az Adattípus mezőbe megadott formátumban fogad el adatot.
 • Adatbeviteli mód: Lenyitható menüből választható ki, hogy a jellemző értékadatainak megadási helyén (bizonylat kiállítása során) az értékadat megadása Beírással, Legördülő mezőből kiválasztva, vagy Jelöléssel történjen. A beállítások során kellő figyelemmel kell lenni arra, hogy a beállítások összhangja biztosítva legyen.
 • Kötelező megadni a bizonylaton: Ha a jelölőnégyzet jelölt állapotban van, akkor az érintett bizonylat mindaddig nem rögzíthető véglegesen, amíg nincs megadva a bizonylat kiállítása során a jellemzőhöz érték adat. Ilyenkor a szükséges felirat és mezők automatikusan megjelennek a bizonylathoz a Jellemzők lapon.
 • Új bizonylat rögzítésekor felkínálja a program: Ha jelölve van a kötelező megadás (előbbi jelölő négyzet), akkor a program ezt a jelölőnégyzetet jelöltre állítja, így csak akkor van külön jelentősége, ha nem kötelező a megadása a bizonylathoz, de rögzítés előtt többségében meg kell adni.
 • Jelölve a felajánlást, és nincs megadva a jellemzőhöz érték adat, akkor a program a rögzítést nem hajtja végre és jelzi a jellemző megadásának hiányát. Ha az aktuális bizonylathoz tényleg nem kell megadni a jellemző adatot, akkor rögzítésből visszalépve, a bizonylathoz tartozó Jellemző lapot megnyitva, a felajánlott jellemző megnevezés az üres értékmezővel törölhető, és ezután indítva rögzítést a program végrehajtja.
 • Engedélyezett bizonylattípusok köre: A Bizonylattípus megnevezés alatti sorokba legördülő menüből választhatók ki azok a bizonylattípusok, amelyekhez tartozzon, vagy tartozhat az aktuális jellemző. Bizonylattípust kiválasztva, a sorhoz tartozó Á (Átadás bizonylatra) és B (Bizonylatra) mezők felajánlódnak, mint jelöltek.
 • Á”-hoz tartozó jelölőnégyzet jelöltsége határozza meg, hogy a bizonylathoz tartozó jellemző és megadott érték kerüljön továbbadásra a bizonylatból generált bizonylathoz is. Például egy teljesítésből generált számlához. Természetesen ebben az esetben az átadó és fogadó bizonylatnak egyaránt szerepelni kell a jellemzőhöz felvett engedélyezett bizonylattípusok között.
 • B”-hez tartozó jelölőnégyzet jelöltsége határozza meg, hogy a jellemző a nyomtatott bizonylaton kerüljön nyomtatásra is, vagy csak az adatbázisban tárolódjon a bizonylathoz.

 

Nyomtatási név: Abban esetben indokolt a megadása, ha a jellemző adat a bizonylatra is nyomtatásra kerül, és a tárolt jellemző név helyett a bizonylaton más nevet kell nyomtatni. A lapon adható meg a szükséges nyelveken a bizonylatjellemző megnevezése, ami nyomtatásra kerül a megadott értékadattal együtt.

 

Adatforrás: A lapon gördülő menüből választható és rögzíthető, hogy az adatforrás Nincs, Felsorolás, vagy SQL szkript.

 • Nincs beállítással csak Beírás lehet az adatbevitel a jellemzőhöz tartozó értékadat megadására.
 • Felsorolás választása kapcsolható azokhoz a jellemzőkhöz, amelyekhez az Adatbeviteli mód Legördülő mező vagy Beírás. 

A Felsorolás választás hatására megnyíló ablakba lehet felvenni a lehetséges értékeket. A program a Tárolt adat beírása után automatikusan kitölti a Megjelenített adat mezőt a Tárolt adat mezőbe beírt adattal. A Megjelenített adat szabadon választott megnevezésre változtatható. A Tárolt adat formátuma igazodik a jellemzőhöz rögzített adatformátumhoz (Szöveg, Szám, Dátum, Logikai), viszont a Megjelenített adat formátuma minden esetben szöveg, ami a jellemző adat kiválasztását segíti.

Például előfordulhat, hogy tárolni az adatbázisban az adott dokumentumhoz kapcsolódva egy kódot, sorszámot, vagy a felhasználók által nem közismert idegen megnevezést kell, így a kiválasztást egy közérthető megnevezés segítheti. Az adatbázisban mindig a Tárolt adat mezőbe rögzített adat tárolódik.

Ha a felsoroláshoz adatbeviteli mód Legördülő mező, akkor a bizonylaton a Megjelenített adat alapján legördíthető mezőből lehet adatot kiválasztani.

Ha a felsoroláshoz az adatbeviteli mód Beírás, akkor a bizonylathoz tartozó adatmező tallózható, és a mezőben tallózva úgy a Tárolt, mint a Megjelenített adat alapján történhet a kiválasztás. Kisszámú felsorolás esetén célszerű a Legördülő mező alkalmazása, nagyobb számú felsorolás esetén viszont a Beírás beviteli mód alkalmazása célszerű.

 • Ha az adatforrás választás SQL szkript, az felelős programozói munkát igényel.

Ilyenkor az adatforrás az SQL adatbázis, ami Legördülő mezőből Adatbeviteli móddal párosul, de szükség esetén a legördülő mezőt ürítve, a Beírás adatbeviteli mód is alkalmazható. A célnak megfelelő szkript megírása SQL programozói ismeret, és az SQL adatbázis felépítésének ismerete nélkül nem lehetséges, ezért ha Adatforrásként SQL szkript választás történt, akkor a lekérdezés megírásához CCN programozó igénybevétele szükséges.

Print Friendly, PDF & Email
Top