KERESÉS

Menu

Mérleg modul leírás

Bevezetés

A modul szerepe a rendszerben könyvelt adatok forgalmából – adóéven belül tetszőleges időszakra – a számviteli mérleg, eredménykimutatás stb. elvárásának megfelelő rendezettségben és összesítve információt szolgáltasson.
Fenti cél eléréséhez a modulban – adóévhez kapcsolódóan – táblázatok definiálhatók, és minden táblázathoz tetszőleges számú sor vehető fel. Egy táblázatban kétféle sor definiálható:

 • számlaösszesítő
 • sor összesítő

Egy összeállított pl. mérleg táblázat összefüggéseinek megadása a felhasználó feladata, azonban nagyszámú alkalmazott főkönyvi számla esetén szinte elkerülhetetlen, hogy pl. kimarad valamelyik számla az összesítésből (pl. egy mérleg esetén akár több száz számla is tartozhat az 1-4 számlaosztályokba). Egy összeállítás után, a későbbiekben is bármikor szükség lehet új számlaszám felvételére, ami így kimarad a definiált mérlegből. A program ehhez is nyújt segítséget azáltal, hogy bármikor lekérhető azon számlaszámok listája, melyekre történt könyvelés, de nem szerepel az összesítendők között.

Több céget kezelő ügyfeleink (pl. könyvelőirodák) kihasználhatják, hogy hasonló vagy ugyanolyan számlarendet használó cégeik között a mérleg/eredmény táblák export-importtal egyszerűen átrakhatók.

Fogalmak
 • Táblázat: Tetszőleges sorból, egymással összefüggésben álló adathalmaz, ahol egy sornak pl. egy mérleg sora felel meg.
 • Számlaösszesítő sor: A táblázat azon sorai, melyek egy főkönyvi számlarend megadott számlái forgalmának összesített értékét tartalmazza.
 • Sor összesítő sor: A táblázat azon sorai, melyek a táblázat egy vagy több sorának összesített értékét tartalmazza

 

Táblázatok létrehozása

A Főmenü / Mérleg / Mérleg táblázatok menüpontban rögzíthetünk új táblázatot:

Egy táblázatot a neve – egy adóéven belül – egyértelműen azonosít. Ebből következően egy adóévben azonos névvel csak egy táblázat hozható létre, de különböző adóévekben lehet egy-egy táblázatnak ugyanaz a neve, mint egy másik adóévben (azaz minden adóévben lehet Mérleg nevű táblázat). Amennyiben nemcsak adott időszakra vonatkozó összesített adatokra van szükség, hanem havi/negyedéves/féléves/éves bontásban terv és/vagy bázisadatokhoz viszonyított értékek is szükségesek, akkor a Periódus mezőben megadható, hogy milyen bontásban hozzon létre a program adatmezőket ezen terv- és bázisadatok megadásához.

Táblázat (mérlegsorok) szerkesztése

Áttekintő ablak

A Főmenü / Mérleg / Mérlegsor szerkesztés menüpontban lehet felvenni sorokat egy táblázathoz, módosítani egy táblázat sorait. A menüpont hatására megnyíló ablak – a rendszer többi adatbeviteléhez hasonlóan – egy áttekintő ablak. Az adóév megadása, és az adóévhez tartozó táblázatokból kiválasztva a kívántat, a Frissítés (F5) gomb segítségével kijelzésre kerülnek az adott táblázat sorai:

Az ablakon a Törlés gombbal csak akkor tudunk sort törölni,  amennyiben az adott sor nem tartozik egyetlen sorösszesítő sorhoz sem.

Új adat esetén a szokásostól eltérően további két adatbeviteli lehetőség van:

 • Beszúrás sor elé: a felvett új sor kapja a kiválasztott sor sorszámát, az utána következők folytatólagosan újraszámozódnak.
 • Beszúrás sor mögé: a felvett új sor a kiválasztott sor utáni sor sorszámát kapja, majd, az utána következők folytatólagosan újraszámozódnak.

A funkciók előhívásához kattintsunk az Új adat felirat mellett lévő kis lefelé mutató nyílra:

Sorok felvitele, módosítása

Az áttekintő ablak Új adat, Beszúrás sor elé vagy Beszúrás sor mögé funkciói valamelyikével indíthatunk új táblázat sor rögzítést. Egy sor kétféle lehet:

 1. számlaszám összesítő: főkönyvi számlaszámok egyenlegének összesítésére, az érték megjelenítési módtól és az oldal jellegétől függően összesíti a besorolt számlaszámok egyenlegét.

  Tegyük fel, hogy az alábbi Elszámolási betétszámlákon van egyenleg, az alábbi módon:

  Hozzunk létre ezekkel a számlákkal egy mérlegtáblában egy számlaösszesítő sor, legyen a neve “2. Bankbetétek (384,…..389)”.

  A számlaszám összesítő sorhoz megadható Érték megjelenítési módként a mindig, a ha pozitív az egyenleg és a ha negatív az egyenleg. Ezzel lehet elérni, hogy összesített érték – pl. mérleg esetén – a források között vagy az eszköz oldalon jelenjen meg. (Ekkor természetesen minkét oldalhoz definiálni kell az adott sort, és így az előjeltől függően csak az egyik oldalon lehet értéke.)

  Oldal jellegeként választható tartozik vagy követel. (Az Oldal jellege mezőben adható meg tehát, hogy az összesített érték előjelét a program megfordítsa-e vagy sem. A táblázatban az értékeket pozitív számonként akarjuk látni (függetlenül attól, hogy tartozik vagy követel oldali számlákat összesítettünk). A mezőben követel-t választva (azaz követel oldali számlákat összesítünk: pl. szállítók) az összesítés eredményét a program megszorozza mínusz eggyel.)

  Így hat változat állítható be, és mind a hat esetben mást eredményez a számlákról történő kigyűjtés:

  A kigyűjtést egy sorösszesítőben felhasználva tehát befolyásolható a kigyűjtött összeg olyan módon, hogy megadhatjuk az Érték megjelenítési módnál, hogy az összes (mindig) vagy csak a pozitív (ha pozitív egyenleg) vagy csak a negatív (ha negatív egyenleg) egyenlegű számlákat vegye figyelembe és az így kapott eredményt az Oldal jellege beállítástól függően változatlanul hagyja (tartozik)  vagy negatív előjellel (követel) jelenítse meg annak megfelelően, hogyan szükséges a kigyűjtött összeg beépítése egy magasabb fokozatba.

  Az összesítendő számlaszámokat megadhatjuk kézzel felsorolva, vagy a számlaszámok hierarchiáját kihasználva megadhatunk egy “gyűjtőszámlát” és bejelölhetjük a “Gy” oszlopban, hogy gyermekszámlákkal együtt. A második változat esetén a “gyűjtőszámla” alá felvett új számlaszám felvételekor nem szükséges a táblákat módosítani. Példánkban a 384 gyermekszámláit gyűjtjük össze:


  A felsorolni kívánt számlaszámokat az Összeállítás gombra kattintva megnyíló ablakban is lehet megadni:

  Az ablakban számlaszám tartományra leszűrve listázhatók ki a számlaszámok (üresen hagyva a tartomány mezőit, az összes számla listázásra kerül). A kívánt számlaszámok a rendszerben szokásos módon választhatók ki.

 2. sor összesítő: számlaszám vagy további sor összesítő sorok összesítésére szolgál, az érték megjelenítési mód és az oldal jellege irreleváns adat, ezért inaktív.

A sorok megadása mellett a “+/-” oszlopban adható meg, hogy a sor összesítő értékének kiszámításakor az adott sort pozitív vagy negatív értékkel vegye figyelembe a program.

Terv és bázis értékek megadása

Akár sor összesítő, akár számlaszám összesítő sorról beszélünk az őket magába foglaló tábla Periódus adata (nincs / év / félév / negyedév / hónap ) alapján rögzíthetőek a sorokhoz Min. és Max. terv érték, Terv érték és Bázis érték. Például egy havi periódusra állított táblázat esetén:

Számlaszám ellenőrzés

Főmenü / Mérleg / Számlaszám ellenőrzés menüpontból nyíló ablakban a megadott táblázathoz kapcsolódóan kilistázható azok a főkönyvi számlaszámok, melyekre történt könyvelés, de a táblázat egyik összesítő sorában sem került kiválasztásra. Az ablak nemcsak a menüből, hanem a Mérlegsor szerkesztés áttekintőablakból is megnyitható az Ellenőrzés gombra kattintva.

 

Táblázat értékek megjelenítése

Főmenü / Mérleg / Táblázat értékek megjelenítése menü két almenüje használható ehhez.

A táblázatok adatai a Nyomtatás menüpontban a megszokott módon riport formátumban kinyomtathatók:

A Képernyő táblázat menüpontban legyűjtött adatok további feldolgozás szempontjából (export stb.) lehetnek hasznosak, valamint a sorok szerkesztésre megnyithatók:

Terv/Tény/Bázis adatok nyomtatása

Főmenü / Mérleg / Terv/Bázis értékek nyomtatása menüpontból a soroknál definiált terv/tény adatok két formátumban nyomtathatók ki:

 • amennyiben nem használatosak a minimális és maximális terv adatok, akkor álló A4-es formátumban nyomtatható ki
 • amennyiben használatos a minimális és maximális terv adatok, akkor fekvő A4-es formátumban nyomtatható ki
Print Friendly, PDF & Email
Top