KERESÉS

Menu

Csoportos adóalanyiság

Nyomtatás

Terminusok

Csoportos adóalanyiság – Az ÁFA tv. (2007. évi CXXVII. tv) 8. §.

Csoporttag – A csoportos adóalanyiságban részt vevő valamely tag.

Csoportképviselő –  A tagok által kijelölt képviselő.

Alapelvek

A csoportos ÁFA bevallás funkció a CobraConto.Net rendszer pénzügyi alrendszerének részeként valósul meg.

Működésének alap-feltétele, hogy valamennyi csoporttag azonos adóévet és bevallási ütemezést alkalmazzon (Jelen szabályozás szerint – 2017. évi CL. törvény, az adózás rendjéről, 2. melléklet  I/B/3.1.9.pontja – a csoportos adóalany havonkénti bevallás benyújtására kötelezett a tárgyévben).

A csoport-képviselő adatbázisában jelennek meg a csoport minden tagjának bevallási adatai, innen készül a benyújtandó csoportos bevallás, és innen kérhetők le a bevallást alátámasztó analitikák.

A csoporttagok a saját könyvelési rendszerükből feladással szolgáltatnak adatokat a csoport-képviselő adatbázisába.

Mind a csoporttagok, mind pedig a csoport-képviselő adatbázisában tároljuk a csoporttagság paramétereit, így biztosítva, hogy csak a csoport-képviselő készíthet közös bevallást.

Működés

Csoporttag

A csoporttagok összeállítják a saját bevallási adataikat az adott bevallási időszakra és feladják a csoport-képviselő rendszerébe. A feladási művelethez önálló funkciótér jogosultság kapcsolódik.

Egy csoporttag egy adott időszakról csak egyszer tölthet fel adatot a csoport-képviselő adatbázisába. Amennyiben szükségessé válik az újbóli feltöltés (pl. javítás), akkor a csoport-képviselő megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználója törli a szóban forgó bevallást, így az újra feladhatóvá válik.

A törlési műveletet, csakúgy, mint a feladást a rendszer naplózza.

Csoport-képviselő

A csoport-képviselő összeállítja a saját bevallásának adatait az adott bevallási időszakra és feladja azokat a csoport bevallási adataihoz. Ez a művelet megegyezik a csoporttagok esetében elvégzendő művelettel, annyi eltéréssel, hogy itt a „feladás” saját adatbázisba történik. A bevallási időszak zárolása és a jogosultságok tekintetében azonos a rendszer viselkedése.

Ha minden csoporttagtól és a csoport-képviselőtől is beérkeztek az adott bevallási időszak adatai, akkor a csoport-képviselő elindítja a bevallás legenerálását.

A bevallás generálás műveletéhez önálló funkciótér jogosultság kapcsolódik.

Megvalósítás

Az adócsoport tagjai

A csoportos adóalanyiságban résztvevő valamennyi tag adatbázisában rögzíteni kell azon partnerek listáját, melyek az adócsoport tagjainak felelnek meg. Felvételük a Pénzügy / ÁFA bevallás / Csoportos ÁFA / Karbantartás / Adócsoport tagjai ablakban történik:

A tagság kezdete és -vége mezőkkel lehet tudatni a rendszerrel, hogy az adott bizonylat ÁFA dátumának időpontjában a partner a csoport tagja volt-e.

Adóév

Az adóév kiegészül a „Csoportos adóalanyiság” paraméterrel, mely meghatározza, hogy az adóalany az adott adóévben tagja/képviselője csoportos adóalanyiságnak, vagy nem.

ÁFA típusok és -kulcsok

Meghatározzuk azon ÁFA típusokat és -kulcsokat (értékük 0%), melyeket a csoporton belüli számlázás számra tartunk fenn. Ennek érdekében az ÁFA típusok és -kulcsok számára bevezettünk egy kapcsolót, mely az adócsoporton belüli felhasználást jelenti.

ÁFA kulcs esetén a jelzés:

Ezen típusok és kulcsok kötelezően alkalmazandók a csoporton belüli számlázáskor, és tilos használni őket a csoporton kívüli vevő esetében. Ennek betartását a program ellenőrzi. Hiba esetén:

A csoporton belüli ÁFA típusokat és -kulcsokat nem vesszük figyelembe az adócsoport ÁFA bevallásának elkészítésekor.

Csoporttagok és csoport-képviselő közötti megfeleltetés

A csoporttagok és a csoport-képviselő közötti megfeleltetés érdekében az ÁFA típusok- és kulcsok számára bevezettük a „Csoport-kód”-ot, mely egy maximum három jegyű egyedi azonosító, amit minden csoporttag adatbázisában azonosra kell állítani.

ÁFA típus esetén:

ÁFA kulcs esetén:

Ezen kódok segítségével lehetséges a csoport-képviselő adatbázisában a bevallási tételeket a megfelelő ÁFA típusba és -kulcsba sorolni.

Csoporton belüli számlázás

A csoporton belüli számlázás alapja a csoportos adóalanyiságban résztvevő partnerek listája a Pénzügy / ÁFA bevallás / Csoportos ÁFA / Karbantartás / Adócsoport tagjai ablakban:

A számla modul számára be kell kapcsolni a partner kapcsolat kötelező alkalmazását!

Ennek hatására – a csoportos adóalanyiság adóéveiben – a program ellenőrzi, hogy a csoporttag számára kiállított számlán kizárólag csoporton belüli felhasználású ÁFA típusok és -kulcsok szerepelhessenek.

Csoporttag adatszolgáltatása 2×65 bevalláshoz

A csoporttagok (így a csoport-képviselő, aki egyben tag is) a bevallási időszakra adatot tölthetnek fel a csoport-képviselő adatbázisába a Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások / Átadás adócsoportba /  ÁFA bevallás menü pont  indítva:

Először a bevallási időszakot kell kiválasztani. A bevallási időszak kiválasztása ablakban csak olyan adóévek jelennek meg, melyekben az adóalany csoportos adóalanyiságnak tagja volt (l. adóév).

A megjelenő ablakban a Bevallási időszak fülön a [Frissítés] gomb megnyomására megjelennek az utolsó ÁFA kigyűjtés alapján az adatok:

Amíg a TK (ÁFA típus csoporton belüli megfeleltetés kódja) vagy az ÁK (ÁFA kulcs csoporton belüli megfeleltetés kódja) valamely sorban üres, nem lehet átadást végezni.

Az átadás paramétereit a Beállítások fülön kell megadni, melyet a rendszer megjegyez. Adatbázis kapcsolattal történő átadás esetén meg kell adni a csoport-képviselő adatbázisának paramétereit:

Adócsoport 2×65 bevallása

Indítása a Pénzügy / ÁFA bevallás / Adócsoport / Bevallások / ÁFA bevallás menüpontból:

Először a bevallási időszakot kell kiválasztani. A bevallási időszak kiválasztása ablakban csak olyan adóévek jelennek meg, melyekben az adóalany csoportos adóalanyiságnak képviselője volt (l. adóév).

Majd az „Adócsoport ÁFA bevallás” ablakban megjelennek a bevallás adatai.

Amennyiben a csoport nem minden tagja töltött még fel adatokat a kiválasztott bevallási időszakra vonatkozóan, úgy a rendszer erről tájékoztat egy figyelmeztető üzenetben, valamint a bevallás ablak fejléc részében megjelenő „Hiányzó bevallások” fülön megjeleníti azon tagok listáját, akiknek adatai még nem érkeztek be.

2×65 Bevallások kezelése a képviselő adatbázisában

Az adócsoportba beérkezett bevallások áttekinthetők a Pénzügy / ÁFA bevallás / Adócsoport / Csoporttagok ÁFA bevallásai tallózó ablakban.

Itt van lehetőség – megfelelő jogosultság birtokában – a kiválasztott tagi bevallás törlésére, ezáltal lehetővé tenni módosított tagi bevallás feltöltését.

Közösségi forgalom nyilatkozatok (2xA60) kezelése

A 2021.3-as veriótól kezdve a CobraConto.Net program az adócsoport közösségi forgalom nyilatkozatát is kezeli, hasonlóan a 2×65-ös bevalláshoz.

Ehhez tagok és a képviselő adatbázisában is meg kell határozni a közösségi forgalom bevallás ütemezését illetve a használt ÁFA típusok és kulcsok csoporton belüli megfeleltés kódjainak is rögzítve kell lennie a forrás (tag) ill cél (képviselő) adatbázisában is.

Átadás adócsoportba

Az átadást a Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások / Átadás adócsoportba / Közösségi forgalom nyilatkozat menüpontban indíthatjuk. A megjelenő ablakon az adóév / ÁFA időszak kiválasztása után a [Tovább] gombot nyomjuk meg:

A Bevallási időszak fül [Frissít] gombjának hatására megtörténik a kiválasztott időszak bevallásához szükséges sorok összeállítása:

Az átadás paramétereit a Beállítások fülön kell megadni, melyet a rendszer megjegyez. Adatbázis kapcsolattal történő átadás esetén meg kell adni a csoport-képviselő adatbázisának paramétereit:

Ezután megnyomhatjuk a jobb alsó sarokban található [Indít] gombot.

Figyelem! Az adott időszakban közösségi forgalmat nem bonyolító tagoknak is át kell adni üres adattartalommal a közösségi bevallást, mivel a képviselő csak az összes tag nyilatkozatának birtokában tud ÁNYK XML-t generálni. Ilyen esetben a feladáskor a program felteszi a kérdést, hogy átadjuk-e az üres bevallást.
Közösségi forgalom nyilatkozatok kezelése a képviselő adatbázisában

A képviselőnek átadott közösségi nyilatkozatok megtekinthetőek és újbóli átadás előtt törölhetők a Pénzügy / ÁFA bevallás / Adócsoport / Csoporttagok közösségi forgalom nyilatkozatai ablakon:

Adócsoport közösségi forgalom nyilatkozatának exportja

Az ÁNYK-ba beolvasható XML a Pénzügy / ÁFA bevallás / Adócsoport / Bevallások / Közösségi forgalom nyilatkozat menüpontban készíthető el a tagoktól ill. a képviselőtől beérkezett adatok alapján.

Válasszuk ki a kívánt időszakot és nyomjuk meg a [Tovább] gombot.

A Bevallási időszak fülön nyomjuk meg a [Frissít] gombot. Hatására összeállításra kerülnek az XML-be kerülő sorok, illetve ellenőrzi a program, hogy minden adócsoport tag bevallássa is beérkezett (az üresek is). Hiány esetén megtagadja az exportot és a Hiányzó bevallások fülön megjeleníti a hiányzó cég(ek)et:

Hiánytalan csoportos adatok esetén adjuk meg az Export fájl helyét és nevét, majd nyomjuk meg a jobb alsó sarokban található [Indít] gombot, mely elkészíti az XML-t:

Print Friendly, PDF & Email
Top