KERESÉS

Menu

Banki kivonatok

Banki kivonatok áttekintő ablak

A Pénzügy \ Banki kivonatok \ Banki kivonatok menüpontból megnyíló ablakon a már rögzített banki kivonatok tekinthetőek át, módosíthatóak vagy új kivonat rögzítését indíthatjuk.
Az ablak mutatja a kivonatokra rögzített nyitó egyenleget, jóváírást, terhelést, záróegyenleget, az adóévhez beállított deviza értékelési mód alapján vezetett pénzkészlet árfolyamot és az árfolyam alapján a könyvelési devizára átszámított záró értéket. Az ablak figyelmeztető jelzést ad, amennyiben valahol függő tétel található, vagy a kivonat nyitó egyenlege nem egyezik meg az előző záróegyenlegével:

 

A bank kivonat beviteli ablakának az elrendezése a kivonatok szerkezetét követi.

Tranzakciók és ellenbizonylatok

A kivonat bizonylatszámának és dátumának megadása után a tranzakció irányát kell kiválasztanunk.

Lehetséges, hogy a kivonaton egyetlen sorban szereplő tranzakció valójában számos bizonylatnak a kiegyenlítését takarja, így az épp aktív tranzakciós sorhoz a kiegyenlítések, kontírozás szekcióban több tételsor található:

Az ilyen tranzakciók kiegyenlítésekre bontott sorainak külön-külön megadható megjegyzése és gyűjtői lehetnek.

A tranzakció irányának kiválasztásakor meg kell adjuk a forrástípust is. Majd a tranzakcióhoz lehet egy vagy több bizonylatot rendelni, valamint az Ellenbizonylat(ok) típusait:

  • Függő típust akkor válasszuk, ha egyelőre nem tudjuk azonosítani az eseményt. Ezeket később a Banki tranzakciók menüpontban kiszűrhetjük és a megfelelő bizonylathoz pontozhatjuk.
  • Ha Nincs típusról beszélünk, akkor nem kapcsolódik hozzá bizonylat, ilyen módon rögzíthető például egy bank költség tétel.
  • Ha az ellenbizonylat típusa Kimenő számla, Bejövő számla, Kötelezettség vagy Bekérő, akkor a kiválasztásnak megfelelő bizonylatok tallózhatók a Bizonylatszám mezőben kattintva.
  • ÁFÁ-s bizonylat esetén pedig Áfa tartalommal rendelkező bizonylat vihető fel, mely az ÁFA bevallásba is szerepelni fog.

Csoportos összepontozás

Ha egy tranzakcióhoz több kiegyenlítés pontozandó, akkor az összepontozás egy kiválasztó ablakban az összepontozandó számlák kijelölésével egy lépésben elvégezhető a Tétel import / Csoportos tallózás funkciót indítva:

A menüpontot indítva megnyílik a Kiválasztó ablak, ahol a program megjeleníti a megadott partnerhez tartozó ki nem egyenlített Véglegesített kimenő számlákat, vagy bejövő számlákat, függően attól, hogy a tranzakció iránya Jóváírás, vagy Terhelés:

Az ablak K (Kijelölve) oszlopában történhet az összepontozandók kijelölése, ebben segítséget nyújt a Kijelölés gomb opcióinak használata. Az Ok hatására egy lépésben megtörténik a kijelöltek összepontozása:

Hibajelzések

A CobraConto.Net rendszer a bankbizonylat lerögzítése előtt képes a rögzített adatokat számszakilag illetve kontírozottság (hiányzik-e kontírszám) szerint ellenőrizni. Ehhez a Kitöltési hiba és a Kontírozottság ellenőrzés mezőket pipáljuk ki, majd nyomjuk meg az Ok gombot.

Kitöltési hiba

A szoftver figyelmeztető üzenetet küld, a tranzakció sora elé pedig figyelmeztető ikont helyez el:

Amennyiben egerünket az ikon fölé visszük, elolvashatjuk a hiba okát:

A hiba oka ez esetben, hogy az ellenbizonylatokra kivezetett összeg nem egyezik a tranzakció összegével:

 

Hiányzó kontírszám

A szoftver figyelmeztető üzenetet küld, a tranzakció sora elé pedig figyelmeztető ikont helyez el:

A hibaüzenet nyugtázása után a szoftver a hibás sorra ugrik:

Gyűjtőzés

A banki tételek rögzítése során is van lehetőség gyűjtők rögzítésére az egyes tételekhez. A gyűjtők működésének alapvető tudnivalóit ide kattintva ismerheti meg. Az ott szereplő információkat nem ismételjük meg, ismeretük elengedhetetlen.

A tranzakcióval szemben álló tételen állva a Gyűjtő szekcióban rögzíthetjük manuálisan a tételre és annak kontírszámára vonatkozó gyűjtőket:

Amennyiben az összes banki tételre szeretnénk egy azonos gyűjtőt rögzíteni, megtehetjük azt a Tételegyűjtő segéd fülön, a már ismert módon.

A 2022.5-ös verziótól kezdve a tételelhez megadott gyűjtők értékei összesítve könyvelésre kerülnek a bank főkönyvi számára is, amennyiben a bank főkönyvi számánál a kötelező gyűjtő kapcsoló jelölve van.

Print Friendly, PDF & Email
Top