KERESÉS

Menu

Szállítói előlegek kezelése

Törvényi hivatkozás

Ha az adóalany az áfabevallásban végszámla alapján érvényesít adólevonási jogot, akkor a 2020. július 1-jétől hatályos szabályok szerint az előző adatok feltüntetésén kívül, további adatokat is szerepeltetnie kell az adatszolgáltatásban. Végszámla alatt itt olyan, a teljesítésről kibocsátott számlát értünk, amiben az annak ellenértékébe beszámító (Áfa tv. 59. §-a szerinti) előleg elszámolása is megtörténik. Végszámla esetén adatot kell szolgáltatni az előleg figyelembe vételével adódó áfaalap, áfaösszeg különbözetről is.

Forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html

A megkövetelt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a 2020.8-as verzióban megjelentek a szállítói előleg kezeléséhez szükséges funkciók.

Alkalmazás

Amennyiben meg kívánunk felelni a NAV által támasztott követelményeknek, és “Előleg beszámítás” típusú tételt szerepeltetünk egy bejövő számlán, kötelező a számlába beszámított előlegszámlákat a végszámlára kapcsolni. A Hivatkozások / Beszámított előleg számlák szekció [Új adat] gombjának hatására megnyíló tallózó ablakból lehetséges a kívánt számla kiválasztása:

A kiválasztott számla esetén a rendszer ellenőrzi, hogy:

  • valóban előleg jelölésű számlát választottunk-e ki
  • megegyezik-e a partner a végszámlán és az előleg számlán
  • szerepel-e “Előleg beszámítás” típusú tételsor a számlán

 

A beszámított előleg számlák rákötése után a felhasznált előleg(ek)et a bejövő végszámlán szereplő módon, mínusz értékkel kell feltűntetni a tételsorok között, “Előleg beszámítás” Sortípus megadásával:

Az ÁFA bevallás M lapjának kitöltésekor innentől megfelelő mennyiségű adatunk van a különbözet kiszámítására is.

Ez már látható az ÁFA bevallás funkció 65M-02 fülén is:

Kimenet a 2065M lapon

Az ÁNYK-be beolvasva az exportált xml-t pedig szintén ellenőrizhetjük az adatok helyességét:

A 03-as sor az ügylet teljes összege (vagyis a “Tételsor” típusú tételek összege a végszámlán), a 04-es sor pedig a Tételsor(ok) – Előleg beszámítás sor(ok) különbözete.

A kitöltési útmutató szerint a feldobott Számla duplaság vizsgálat-i figyelmeztetés esetünkben nem releváns, mivel “akkor szerepelhet  kétszer ugyanaz a számlasorszám, ha a termékbeszerzés vagy  szolgáltatás igénybevétele kapcsán az Áfa tv. 59.§ szerint  előleget fizetett, mert ilyenkor az ügylet teljesítéséről  kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá  eső okiratról (a teljesített ügylet teljes adóalap és adó  összegéről) és egyidejűleg a fizetett előleg  figyelembevételével adódó különbözetről (szintén adóalap és  adó összegről) is adatot kell szolgáltatni.”

Amennyiben az ügylet értéke teljes egészében előlegként történt megfizetésre és a végszámla összege 0, akkor pedig csak az előleg megfizetését tanúsító számláról kell adatot szolgáltatni, tehát a végszámla nem kerül be az M-es lapra:

 

 

Kimenet a 2165M lapon

2021-ben a CobraConto.Net programon belül az szükséges adat rögzítése nem változott. 2021-től viszont a 2165M lapon:

“A 2021-ben alkalmazandó 2165M nyomtatvány 02-es lapján már speciálisan a végszámlára utaló rovat is megjelenik: az “Előlegből adódó különbözet jelölése” megnevezésű, (e) jelű oszlop.

A bevallás kitöltési útmutatója értelmében ebben az oszlopban kizárólag akkor kell jelölést tenni, ha az adóalany a számla befogadójaként az áfa előírásai szerinti előlegfizetéssel érintett ügylet teljesítéséről kibocsátott, kiállított számláról (ún. végszámláról) szolgáltat adatot. Abban az esetben tehát, ha olyan ügylethez fűződő számlát jelentünk, melyhez nem kapcsolódott az Áfa tv. 59. § szerint előlegfizetés, az (e) oszlopot üresen kell hagyni.”

“Azokban az esetekben, amikor a végszámla alapján levonási jogot érvényesítünk, 2021-ben is két soron várja az adóhatóság a végszámláról történő adatszolgáltatást, de immár az (e) oszlopban számot adva arról, hogy melyik sor melyik adathalmazt tartalmazza.

  • A bevallás kitöltési útmutatója szerint az egyik sorban a teljesített ügylet teljes adóalap-és adóösszegét kell feltüntetni, melyhez kapcsolódóan az e) oszlopban a „V=végszámla” jelölést kell szerepeltetni.
  • Ezzel egyidejűleg a következő sorban ismét fel kell tüntetni a végszámla adatait, de az adóalap és adó mezőben már csak a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltatva adatot, melyhez kapcsolódóan az e) oszlopban a „KÜL=végszámla előleggel csökkentett értéke” jelölést kell kiválasztani.
    Nincs változás a tekintetben, hogy előlegfizetés esetén mind az előlegszámla, mind a végszámla alapszámlának minősül, így egyik összege sem lehet negatív, és mindkettőről a 2165M-02 lapon kell adatot szolgáltatni.

 

Abban az esetben, ha ugyanabban az adómegállapítási időszakban élünk mind az előlegszámla, mind pedig a végszámla alapján áfa-levonási jogunkkal, a 2165M-02 lapon fogjuk szerepeltetni mind az előlegszámla, mind pedig a végszámla adatait, az alábbiak szerint:

Az előlegszámláról egy soron adunk információt, az (e) rovat üresen hagyásával.
A végszámláról pedig két soron, egyikben az ügylet teljes adóalapját és adóját szerepeltetve, az (e) oszlopban “V” kódérték feltüntetésével, másikban a különbözetet levezetve, az (e) oszlopban “KÜL” jelölés alkalmazásával.” forrás: https://ado.hu/ado/m-lap-uj-ev-uj-valtozasok/

A gyakorlati példa:

  • 2021.01 havi végszámla 2 soron, “V” és “KÜL” jelöléssel:

  • Ugyanebbe az adómegállapítási időszakban tartozó két az előlegszámla. Az előlegszámlá(k)ról egy soron adunk információt, az (e) rovat üresen hagyásával:

Print Friendly, PDF & Email
Top