KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Modulok

Bejövő számlák (szállító napló)

Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a szállító analitika vezetését a rendszerben. A létrehozott naplókba manuálisan (akár sablon alapján) és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk szállítóbizonylatokat. A Pénzügy / Bejövő számlák menüpontban a rendszer más bizonylataihoz hasonlóan előkészített és végleges státusz alapján szétbontva listázhatjuk és kereshetjük elő a rögzített bizonylatokat a tallózóablakokat használva. A véglegesített bejövő számlák tallózóablakán a bizonylatok minden lényeges tartalmi eleme alapján kereshetünk: A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki […]

Postakönyv

Az Postakönyv adatok/Postakönyv menüpontból megnyíló tallózó ablakban rögzíthetünk új feladójegyzéket, illetve innen érhetők el már a postakönyvbe rögzített feladójegyzékek: A feladójegyzékre 3 féle módon kerülhet tétel: kimenő irat postai adatainak kitöltésével és postakönyvbe helyezésével a Postázandó számla gomb hatására megnyíló tallózó ablakból véglegesített számlát kiválasztva manuálisan   Azonosítandó küldeményes esetén a Címzett oszlopban a címzett nevét kell feltüntetni, míg azonosítatlan küldemények esetén (pl. reklámanyag küldése) az azonos küldemények darabszámát kell feltüntetni, ebből a számból fogja a […]

Postakönyvek

A program lehetőséget biztosít a kimenő levelek iktatásakor azok adatainak postakönyvbe rögzítésére, és a napi postakönyv feladójegyzék kinyomtatására. Párhuzamosan több postakönyv vehető fel a Postakönyvek menüpont alatt, eltérő referencia előtaggal: A Postai azonosítók gombra kattintva vehetők fel azok az azonosítók, melyek a vállalkozás és a posta közötti szerződésből adódik, és a postakönyvön fel kell tüntetni.

Tértivevény érkeztetés

A menüpontban kijelzésre kerülnek azok a kimenő iktatásokhoz felvett ragszámok, melyek olyan küldemény típushoz tartoznak, melyekhez érkeztetés volt megadva.   Az Érkeztetés gombra kattintva az ablak felső részében az Érkeztetés ideje mezőben megadott dátumot a program az adott ragszámot tartalmazó iktatáshoz rendeli és a postakönyv feladójegyzékébe is berögzíti:

Iktatás (kimenő iratok)

A menüpontból nyíló tallózóablakban a kimenő irányú iktatótömbök valamelyikébe rögzíthető új irat illetve itt kereshetjük vissza a már iktatott kimenő dokumentumainkat is: A kimenő iratok kartonja annyiban különbözik az érkeztetett vagy bejövő iratokétól, hogy lehetőség van postázási adatokat is rögzíteni: Ragszám Postakönyv Küldemény típusa A “Postakönyvbe” jelölő használatával rögzítéskor az adott postakönyv állomány nyitott feladójegyzékébe rögzülnek az adatok A visszaérkezett tértivevény adminisztrálása után a kartonon látható az érkeztetés ideje:

Iktatás (bejövő iratok)

A menüpont tallózóablaka szolgál új végleges iktatás rögzítésére illetve az iktatott iratok visszakeresésére: Amennyiben olyan bejövő iktatótömbbe kerül rögzítésre (akár újként, akár érkeztetett iratból történt átmozgatás által) dokumentum, mely paramétereinél kapcsolódó számlatömböt adtunk meg, automatikusan előkészített bejövő számla generálódik a megadott állományba. Az előkészített bejövő számlán kitöltésre kerül a partner és a bizonylatszám, illetve a bizonylat csatolmányainál megtalálható(ak) lesz az irathoz rögzített csatolmány(ok) is. A bejövő iktatott irat kartonján megadható adatok teljes mértékben megegyeznek az Érkeztetés bejegyzésben felsoroltakkal.

Érkeztetés

A Iktatás / Iktatási adatok / Érkeztetés menüpontból nyíló ablak szolgál új érkezett irat rögzítésére, módosítására, törlésére vagy végleges iktatótömbbe való átmozgatására: Rögzíthető adatok Egy irat kartonján a következő adatok rögzíthetőek: Fejadatok Tárgy: kötelező, szabad szavas módon, vagy az Iktatási tárgy típusok közül választva adhatjuk meg Iktatás ideje: kötelező, dátum Hivatkozási szám: kötelező, jellemzően az érkezett irat (számla, megrendelés, stb) küldő fél által adott sorszáma Oldalak száma: opcionális Tárolási hely: opcionális, az eredeti dokumentum tárolási helye választható ki az Irat […]

Iktatási tárgy típusok

Az érkeztetés/iktatás műveletét végezve az iktatási tárgy mező kötelező adat. Az ebben a menüpontban előre rögzített, gyakran használt tárgy megnevezések iránytól függően (BE, KI és mindkettő) választhatóak ki az iktatás során:

Kulcsszavak

Szintén az iktatandó dokumentumhoz rendelhető csoportosítási/szűrési típusok, melyekkel az iktatott iratok “félcímkézhetőek” és ez alapján megkönnyíti azok visszakeresését:

Küldemény típusok

A menüpontban a postakönyv készítésénél használatos küldemény típusok kerülnek definiálásra. Az egyes típusokhoz rendelhető érték, utánvét díj, súly, valamint felmerülő költség:

Irat tárolási hely

Az itt felvett tárolási helyek megadhatóak az iktatott dokumentum adatlapján, ezáltal segítve az eredeti előkeresését:

Besorolás

A dokumentum/ügylet jellegétől függően minden irat besorolásra kerülhet az itt rögzített típusok alapján az iktatás során, ami alapján az iratok szűrhetők/csoportosíthatók:

Iktatótómbök

Az Iktatás / Iktatótömbök menüpontban rögzíthetünk új iktatótömböt, illetve módosíthatjuk a meglévőek adatait:    Az iktatótömb paraméterei az állomány megnevezése iránya: bejövő vagy kimenő iratok iktatására szolgál érkeztető vagy véglegesen iktatott melyik adóévhez tartozik postázandó dokumentumokat tartalmaz-e (kimenő dokumentumok esetén) referencia (iktatási szám) generálásához előtag megadása a gerenált iktatási szám tartalmazza-e az irat irányát bejövő számla esetén pénzügyi rendszerben előkészített számlaként automatikusan rögzítésre kerüljön-e (iktatás és pénzügy közötti kapcsolat létrehozása a dokumentum életciklusának követéséhez) – számlatömb […]

Bevezetés

Az Iktató modul célja, feladata Az Iktató modul lehetővé teszi a felhasználó szervezet beérkező és kimenő dokumentumainak nyilvántartását, digitális tárolását illetve a postakönyv elektronikus előkészítését, kitöltését. Fogalmak és alapelvek Iktatótömb: A dokumentumok valamilyen jellemző szerinti csoportosítására szolgál (pl. bejövő számlák, bejövő/kimenő dokumentumok, érkeztető tömb stb.) Érkeztetés: A dokumentum olyan állományban (iktatási tömbben) történő rögzítése, melyből – megfelelő jogosultsággal – fizikailag törölhető (pl. tévesen iktatott dokumentum). Iktatás: A dokumentum olyan állományban (iktatási tömbben) történő rögzítése, melyből fizikailag […]

Bejövő számlaállományok

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bejövő számlaállományok menüpontban rögzíthetünk új szállítói számla tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A menüpontban adóévenként tekinthetjük át az állományokat vagy rögzíthetünk újat:   Egy állomány esetén a következő adatok rögzíthetőek/módosíthatóak: megnevezés vegyes napló, melybe a szoftver manuális (technikai kiegyenlítés) vagy automatikus (év végi árfolyam átértékelés, skontó elszámolás, stb) művelet esetén bizonylatot rögzít könyvelendő-e az állomány (főkönyvi bejegyzést generáljon-e) Követel oldali kontírszámok Belföld / EU / Egyéb ügylet esetén alapértelmezett ügylettípus lezárt-e az állomány vagy rögzíthető […]

Bekérőlevél állományok paraméterezése

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bekérőlevél állományok menüpontban rögzíthetünk új bekérő tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A megnyíló ablakban adóévenként láthatóak az állományok:   Egy állomány esetén a következő Alapadatok adhatóak meg: cégünk mely divíziójához tartozik az állomány mely bankszámlaszámokat használhatjuk és milyen módon (Választható / Devizanemhez rendelt / Mindet nyomtat) automatikusan sorszámozza-e a szoftver a bizonylatszámot, és ha igen, milyen előtaggal milyen típusú bizonylatot kívánunk alapértelmezetten kiállítani: Díjbekérő / Előlegbekérő / Késedelmi kamat / Késedelmi költségátalány ez az alapértelmezett típus megváltoztatható-e a konkrét bizonylat […]

Késedelmi kamat felszámítása

A Pénzügy \ Késedelmi kamat és költségátalány menüpontban végezhetjük el a késedelmesen kiegyenlített számlákra a késedelmi kamat felszámítását  illetve a költségátalánnyal kapcsolatos műveleteket: A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatához a Törzsadatok\Késedelmi kamatlábak tábla feltöltése szükséges. Speciálisan, kizárólag az adott partnerre érvényes kamatlábakat a Partner törzsadat lap Pénzügyi beállítások\Késedelmi kamat fül alatti lapon rögzíthetünk. A Késedelmi kamat felszámítása menüpont hatására megnyíló ablakban szűrési feltételekkel beállítható, hogy: mely adóévből mely devizanem figyelembevételével mely időszakban kiegyenlített számlákat legyenek figyelembe véve melyik […]

Számlaosztály összesítő

A menüpontban időszak megjelölésével listázhatók az egyes számlaosztályok összesítve. A számlaosztályok gyorslinként funkciónálnak, így megnyithatók az egyes számlaosztályok közvetlenül az ablakból. A Nyomtatás gombra kattintva megtekinthetjük és nyomtathatjuk a listát.

Főkönyvi kivonat

A modulban a főkönyvi kivonat Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhető. Mindkettő elérhető a Főkönyv / Főkönyvi kivonat menüpontból, ahol először a táblázatos forma jelenik meg: Szűrhetünk adóévre, időszakra és számlaosztályra is. Az egyes összesítő sorokra kattintva pedig a kiválasztott számlaszám kartonját nyitja meg a program:   A Főkönyvi kivonat Nyomtatás gombjára kattintva a nyomtatási kép megjelenítőt nyitja meg a program, ahol a lehetőség van összesítési és számlaszám mélység illetve számlaszám tartományra szűrve is […]

Partnerkarton

A Pénzügy modulban rögzített bizonylatok fej- vagy tételadataihoz tartozó partnerek szintén bekerülnek a Főkönyv adatai közé. Így könnyen lekérdezhetőek a főkönyvi bejegyzések is partner alapján és duplán kattintva azokon megtekinthetőek az azokat generáló pénzügyi bizonylatok:

Gyűjtőkarton

A rendszerben használt elemzési dimenziók (gyűjtők) főkönyvi vetületének áttekintésére szolgáló lekérdezés. A kiválasztott tételre duplán klikkelve a gyűjtőzött tételt tartalmazó pénzügyi bizonylat nyitható meg.

Számlakarton

A Főkönyv modul Számlakartonja az egyes számlaszámok adóévenkénti vagy időszakonkénti lekérdezésére használható az alapértelmezett vagy a párhuzamos könyvelési rétegből: A kiválasztott tételen állva a Kontírlap gombra kattintva a teljes főkönyvi bejegyzés ellenszámlákkal együtt látható: Az egyes tételeken duplán klikkelve a bejegyzést generáló pénzügyi bizonylat nyílik meg:

Főkönyv bevezetés

A CobraConto.Net rendszer Főkönyv modulja a Pénzügy modullal szoros integráltságban működik, a Pénzügy modulban rögzített kontírozások azonnal megjelennek a főkönyvi kartonokon. Emiatt külön főkönyvi feladást egyáltalán nem szükséges végezni. A modul menüpontjai Adatáramlás a CobraConto.Net rendszerben  

Készlet áttekintés

Termékeink adott dátumra érvényes készletét, nyitott vevői rendelésen és beszerzés alatt lévő mennyiségeit tekinthetjük át a lekérdezésen. Szűrhetünk adott kategóriára, azonosítóra, gyártóra, márkára és megnevezésre is. Dupla klikkel egy tételen a termék adatlapja nyílik meg.

Termék mozgásadatok

Egy adott termék egy kiválasztott raktárban történt mozgásait és a készletmennyiség alkulását tekinthetjük át a lekérdezésben. Megadott időszakra, bevételezési azonosítóra és bizonylat megnevezésre is szűrhetünk:  

Környezetvédelmi termékdíj feltüntetése

A CobraConto.Net rendszerben számlázva környezetvédelmi termékdíj köteles terméket, a jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítható a környezetvédelmi termékdíjhoz tartozó jogszabályi előírás szerinti szöveg megjelenítése. A bevalláshoz szükséges lekérdezések és kigyűjtések később kerülnek fejlesztésre. A KT/CSK kód felépítése Törvény írja elő a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód felépítését. A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből: az első három pozíción a termék meghatározása történik. a negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy […]

Főkönyvi számlák

A CobraConto.Net rendszer alapértelmezetten nem tartalmaz számlatükröt, azt a bevezetés során a felhasználók egy egyszerű importtal vagy a konzulens segítségével tölthetik be a szoftver adatbázisába. Feltöltés után a Törzsadatok / Cég / Főkönyvi számlák menüpont alatt kezelhetjük az elsődleges vagy párhuzamos könyvelési rétegbe tartozó főkönyvi számlaszámokat.   Egy számlaszámot megnyitva vagy kézzel rögzítve módosíthatjuk/megadhatjuk a számlaszámot és annak megnevezését: A főkönyvi számlák hierarchiáját a Szülő számlaszám adat megadásával építhetjük ki. Nem könyvelhető beállítás megadása esetén értelemszerűen nem engedjük, hogy kontírozás során […]

Selejtezés

Selejtezéssel összefüggésben két olyan menüpont indítható amelyik segítségével egy lépésben egyszerre több eszközre érvényesíthető végrehajtás. Leírt eszközök selejtezése A menüpont hatására megnyíló ablakba a Frissítés hatására kigyűjti a program a beállítástól függően egy kiválasztott állományból, vagy az összes állományból az adótörvény szerint és számviteli törvény szerint egyaránt nullára leírt eszközöket: A Selejtezés ideje mezőben kell megadni a selejtezés dátumát, és a Könyveléssel mezőben beállítható, hogy a selejtezés egyidejű főkönyvi könyvelés generálásával, vagy anélkül történjen. Selejtezett […]

Értékcsökkenés kezelés

A Tárgyi eszköz / Csoportos műveletek / Értékcsökkentés elszámolás menüpont hatására megnyíló ablakból egy lépésben indítható a különböző szűrőbeállítással kiválasztott aktív nem nulla és nettó értékkel nyilvántartott eszközére szabadon választott időpontig terv szerinti amortizáció elszámolás: A [Frissítés] gomb megnyomása előtt kötelező az “Értékcsökkenési időszak vége*” mezőt kitölteni:  Hatására megjelennek a szűréseknek megfelelő eszközök: Kijelölésük történhet egyenként a sorok elején található négyzetbe pipipával , de a bal felső, Megnevezés melletti pipával egyszerre jelölhető ki az összes:   […]

Eszköz főkönyvi egyeztetés

A menüpont hatására megnyíló ablakban kiválasztott Adóév megadott Időszakához rögzített főkönyvi események eszköznyilvántartásban tárolt érték adatai és a főkönyvi eseményekhez tartozó vegyes naplóba feladott főkönyvi könyvelés Mozgás típusonként egyeztethető. A Mozgás típus mezőbe lenyitható menüből kell választani: A mezőbe értékcsökkentés típust választva a program a Frissít hatására összesítést készít a főkönyvi feladásokból és az eszközkartonokról az értékcsökkentés főkönyvi esemény sorokból: Az ablak baloldalán kivonatosan jeleníti meg a program, hogy a megadott időszakban a terv szerinti értékcsökkentés […]

Értékcsökkenés eltérés lista

Az adott időszakra a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenés különbözete tételesen, vagy kivonatosan az Értékcsökkenés eltérés listára kigyűjtve mutatható ki. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapbeállítás, hogy az összes eszközállományból csak azok az eszközök és az időszakhoz tartozó érték adataik kerüljenek kigyűjtésre, ahol a számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti érték adat eltér egymástól. Az alapbeállítás átállítható egy eszközállományra, kivonatos kigyűjtésre, és olyan tételes kigyűjtésre, hogy ne csak az eltéréssel […]

Leltár

A gyűjtőmenü alatti két menüpont hatására megnyíló ablakból a leltározást segítő listák nyomathatók. A Tárolási hely menüt indítva, kiválasztott tárolási helyre, vagy az összes tárolási helyre tárolási hely bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, leltárfelelős adattal és az eszközhöz rögzített tartozékokkal készíthető kigyűjtés és lista. A Leltárfelelős menüt indítva, kiválasztott leltárfelelős eszközeiről, vagy az összes leltárfelelős eszközeiről leltárfelelős bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, tárolási hely adattal készíthető kigyűjtés és lista.

Főkönyvi események könyvelési adatai

A gyűjtőmenü alatti három menüpont segítségével az eszköznyilvántartási adatokból kigyűjtés készíthető, hogy kiválasztott időszak főkönyvi eseményei alapján milyen  főkönyvi könyvelések szükségesek. A kigyűjtésekből nyomtatott listák helyettesíthetik az eszköznyilvántartásból közvetlen főkönyvi feladást, tehát feladási listaként alkalmazhatók egy CCN rendszeren kívüli főkönyvi rendszer részére, vagy egyeztető lista szerepet tölthetnek be a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetéshez. Tételes A Tételes menüt indítva, kiválasztott adóév megadott időszakához tartozó egy főkönyvi mozgástípus, vagy az összes főkönyvi mozgástípus eseményei alapján szükséges főkönyvi […]

Eszköz listák

A gyűjtőmenühöz négy tételes lista tartozik:   Eszköz tételes lista Az Eszköz tételes lista menüt indítva, kigyűjthető a vállalkozás összes állományához tartozó eszközére tételes kigyűjtés állománybontásban, vagy egy kiválasztott állomány eszközeire. A listára a program kigyűjti eszközönként az eszköz nevét, azonosítóját, gyári számát, típusát, leltári számát, számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti nettó értékét és bruttó értékét, állományonként összesítve a nettó értéket és a bruttó értéket. Eszköz tételes lista státusz bontásban Az Eszköz tételes lista státusz […]

Befektetési tükör

Egy adott időszak főkönyvi eseményei alapján elkészíthető a Befektetési tükör, ami kimutatja a vállalkozás eszköz állományához tartozó bruttó érték, nettó érték és költségként elszámolt értékcsökkenés alakulását. A bruttó érték és az amortizáció érték alakulásának szemléltetéséhez kigyűjti a program a listára a nyitó-, növekedés-, csökkenés-, és záró értéket, valamint az adatokból számítható nyitó és záró nettó értéket. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapállapot az összes eszközre vonatkozó és összes aktiválási számlára történő tételes kigyűjtés, de beállítható […]

Értéknövekmények és részekre bontás

Megnyitva az Eszköz adatok lap Értéknövekmények fül alatti lapját, egy nyilvántartásba felvett új eszköz esetében a lap üres. Ha megtörtént az eszköz aktiválása, akkor erről a lapról indítva lehet az eszközhöz bővítéseket, felújításokat aktiválni, vagy a már aktivált eszközt részekre bontani. Ha egy eszközhöz tartozik bővítmény vagy bontás, tehát tartalmaz a lap tételsorokat, akkor azok kivezetését erről a lapról lehet indítani. Az aktivált eszközhöz egy bővítmény vagy felújítás ráaktiválását az Új érték hatására megnyíló Eszköz […]

Főkönyvi események

A nyilvántartásba vétele után az eszköz egy vagy két főkönyvi esemény sorral rendelkezik: Az eszközre vonatkozó főkönyvi események az ablakban a Főkönyvi események fül alatti lapon időrendben helyezkednek el. Mindig a legújabban végrehajtott főkönyvi esemény van legfelül. Ha szükséges, a rögzített főkönyvi események a végrehajtás időrendjében visszafelé haladva törölhetők. Főkönyvi számlaszámok Az eszközhöz a nyilvántartásba vételkor kiválasztásra, vagy egyedi módon megadásra kerül egy Adótörvény szerinti leírási mód, amelyik tartalmazza a különböző főkönyvi események könyveléséhez szükséges főkönyvi számlaszámokat. […]

Eszköz adatok ablak fejrész adatai

Bevezető A nyilvántartásba felvett eszközhöz a felvétel során megadott adatain kívül további eszközhöz tartozó adatok az Eszköz keresés ablakban az eszközt kiválasztva és megnyitva, az Eszköz adatok ablakból indítva adhatók meg: Ezek az adatok az eszköz kartonon szerepeltetendő egyedi adatok, mint például a maradványérték, az eszköz felújítás/bővítés, fejlesztési tartalék keret felhasználás, részekre bontás, részkivezetés, terven felüli leírás, selejtezés, egyedi könyvelési adatok. Vannak eszköznyilvántartási feladatok, amelyek csak az eszköz adatlapját megnyitva az Eszköz adatok ablakból indítva […]

Eszköz csoportok

A vállalkozás eszközeinek nyilvántartásához csoportok hozhatók létre. Csoport megnevezéseket rögzíteni a Karbantartás/Csoportok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: Mivel az eszközök csoportba sorolása nem kötelező, alkalmazható a csoportba sorolás úgy, hogy csak bizonyos eszközök tartoznak csoportba, valamilyen közös tulajdonság alapján. Ez a tulajdonság lehet egyazon leltárfelelőshöz tartozás, vagy ugyanazon leltári helyen üzemeltetés. De lehet az eszközökhöz egyéb különleges tulajdonság alapján is csoportokat létrehozni. Egy eszköz csak egy csoportba sorolható, és az eszköz csoporthoz tartozása bármikor megváltoztatható, vagy […]

Eszköz nyilvántartásba vétele

Ha az Eszköz keresés ablak Eszköz állomány mezőbe van kiválasztva eszköz állomány, akkor az ablakból indított Új adat funkció hatására megnyílik az új eszköz vagy eszközök nyilvántartásba vétele során a felvételezendő adatok megadására szolgáló ablak: Az Új adat funkció hatására megnyíló ablak elnevezése Csoportos eszköz, figyelembe véve, hogy az ablakból indítva egyszerre vehető nyilvántartásba több azonos eszköz, ha az ablakban megadható adataik azonosak. Ha az Új adat funkció indítása előtt nincs kiválasztva az Eszköz állomány […]

Eszköz keresése, megnyitása

Kereső felület Az Tárgyi eszköz / Eszközök menüpontból megnyíló áttekintő ablakon listázhatjuk eszközeinket, innen kiindulva pedig új eszközt rögzíthetünk, megnyitjuk azok adatlapját, illetve törölhetünk eszközt. Az ablakban többféle szűrőbeállítást alkalmazva lehet eszközöket kigyűjtetni: Megjelenített oszlopok: Oszlop megnevezése Magyarázat Á Állapot. Lehetséges értékei: Aktív és számviteli trv. Szerinti nettó értékkel rendelkezik Aktív de számviteli trv. Szerinti nettó értékkel nem rendelkezik Eladott / kivezetett Selejtezéssel számviteli trv. szerint kivezetett Megnevezés  Az eszköz megnevezése Atv. leírási mód Adótörvény szerinti leírási mód Sztv leírási mód […]

Eszközök törlése

Az Eszközök törlése gyűjtőmenü alól két menüpont indítható. A menüpontok hatására megnyíló ablakokból indított törlés az eszköz státuszától függetlenül, minden meghatározott eszköz minden adatát, és a nyilvántartásuk vezetése során létrejött minden generált adatot töröl. Az Állomány eszközeinek törlése menüpont hatására megnyíló ablakból kiválasztott állomány, vagy egyszerre az összes állomány minden eszköze törölhető. Az Eszközök törlése menüpont hatására megnyíló ablakba, Állomány és Beszerzési időszak szűréssel kigyűjthetők a törlendő eszközök. A kigyűjtés Sor törlése művelettel tovább szűkíthető. […]

Fejlesztési tartalék

Ha a vállalkozás elkülönített beruházásaihoz fejlesztési tartalékot, akkor az erre a célra elkülönített keretösszegeket éves bontásban kell rögzítenie a Fejlesztési tartalék kezelése/Fejlesztési tartalék keret menüpont hatására megnyíló ablakban. Ha a jogszabály alapján az adott évben elkülönített keretösszeg felhasználhatósága lejárt, akkor az évhez tartozó Zárolva mezőt jelölni kell.

Eszköz állományok

Az eszközök fő csoportosítási lehetősége a CCN rendszerben az Eszköz állomány. Eszköz állományt létrehozni a Karbantartás / Eszköz állományok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: A CCN rendszer éles telepítését követően az ablak üres. Az állományok kialakítása és paraméterezése az felhasználó gazdálkodó szervezet igényei szerint történik. Minden eszköz egy adott állományba kerül a rögzítés során. Az állományok jogosultság kezelési szempontból elkülönülnek, azokat az Admin programban lehetséges szabályozni. Új adat hatására megnyílik az Eszköz állomány ablak. Az ablakban […]

Eszközök leírási, költségelszámolási módja

Általános leírás Az eszköznyilvántartás legfontosabb feladata a vállalkozás működése során a nyilvántartott eszközök elhasználódásából adódó költségek, az amortizáció elszámolása és nyilvántartása. A számviteli törvény a piaci értékítéletre alapozva, a valódiság elvének érvényesítésével, lényegében szabadon engedi a vállalkozó számára az amortizáció elszámolását. Ezért a számviteli szabályok többféle leírási mód alkalmazását teszik lehetővé. Viszont az adótörvény az adóalap számítása során (annak védelme érdekében) csak korlátozottan teszi lehetővé az amortizáció elszámolását. Az adótörvény az eszközök leírását az egyösszegű […]

Adóévek, főkönyvi számlaszámok

Az adóév létrehozása a Törzsadatok/Cég/Adóévek/Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el. Az eszköznyilvántartás indításához abban az esetben elegendő egyetlen adóév létrehozása, ha a vállalkozás első eszközének bekerülési időpontja a létrehozandó tárgyévben fog bekövetkezni. Ha a CCN rendszer alkalmazásba vételét megelőző adóévben, vagy adóévekben nyilvántartott eszközökhöz kell megnyitni a CCN rendszerben az eszköznyilvántartást, akkor két külön adóév létrehozása szükséges. Egyet létre kell hozni a lezárt utolsó adóév záródátumával. Ennek az adóévnek a kezdő dátuma a legelső […]

Évnyitási feladatok Tárgyi eszköz modulban

Egy új gazdasági évbe átlépve, a gazdasági évhez tartozó eszköznyilvántartási adatok vezetése, csak az új gazdasági évhez tartozó évnyitás után végezhető. Eszköznyilvántartási évnyitáshoz szükséges előkészítési feladatok Az eszköznyilvántartó modulban végzendő évnyitást meg kell, hogy előzze a Törzsadatok / Cég / Adóévek gyűjtőmenü alól indítható Adóévek menüpont és Évnyitás menüpont futtatása. Az Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakból indítva létre kell hozni az új adóévet. Az új adóév létrehozása után, az Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakban a […]

Bevezető

Általános leírás Használatbavétel A tárgyi eszköz modulhoz használatához úgy kell kialakítani a CCN rendszert, hogy attól az időponttól lehessen a rendszerbe eszközöket nyilvántartani, amely időpont a legrégebben használatba vett eszköz bekerülési időpontja. Ez az időpont maximum a vállalkozás alapításának időpontja lehet, amit az adóévek kialakításánál figyelembe kell venni. Az eszköznyilvántartás előkészítéséhez és beindításához alapsémát csak olyan esetekre lehet felállítani, ha a vállalkozás a CCN rendszer alkalmazásba vételének kezdő időpontjától, akár a többi modul éles használata […]

A Beszerzés modulról általában

Bevezetés A modul szerepe: egy vállalkozás beszerzéseinek (belső, beruházási beszerzések, kereskedelmi árú beszerzések) menedzselése. A modul végigvezet egy beszerzési folyamatot az igény felmerülésétől a megrendelt árú/szolgáltatás teljesítéséig: A beszállítók teljesítéseit a Beszerzési teljesítés bizonylatokon regisztráljuk, melyek raktárkezelt termék esetén a raktári bevételezést is elkészítik, amennyiben a rendszer a bevezetés során így lett paraméterezve. A szállítók teljesítéseit és az azokról kapott bejövő számlákat a Pénzügy modul Bejövő számla bizonylatain összekapcsolhatjuk, így ellenőrzés alatt tarthatóak a kapott számlák és […]

Vevői rendeléshez kapcsolódó előlegbekérő készítése

Értékesítési folyamatunkba a teljesítés előfeltételeként előleget (esetleg a teljes összeget) kérhetünk vevőnktől. A vevői rendelés állományaihoz egyenként megadható, mely Bekérőlevél tömbbe készüljenek ezek az előleg- vagy díjbekérők. Másik előfeltétele a funkció használatának, hogy az Értékesítés / Karbantartás / Előlegbekérő termék – ÁFA kulcs összerendelés menüpontban adjuk meg a használt áfakulcsokhoz tartozó előlegszámlára kerülő cikkeket: A vevői rendelés fejadataként megadható, hogy a teljesítés / szállítás igényel-e előleget és hogy mennyit. Az értéket százalékos formában vagy konkrét értékben is […]

Bekérőlevelek kezelése

Általános tudnivalók Egy cég tevékenysége során a konkrét teljesítést / szállítást megelőzően is gyakran kér és vesz át előleget vagy teljes pénzügyi fedezetet nyújtó összeget ügyfeleitől. Más esetekben késedelmi kamatot és/vagy késedelmi költségátalányt kénytelen követelni a vevőktől. A CobraConto.Net rendszerben az ilyen eseteket kezelő bizonylatokat nevezzük összefoglaló néven bekérőleveleknek. Elterjedt nevük még a pro forma számla, de ezek semmiképpen sem előlegszámlák, tehát áfa fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! Típusai: Díjbekérő: manuálisan készített, jellemzően a teljes összeget előre […]

« Older posts Newer posts »
Top