KERESÉS

Menu

Web Service

Összefoglaló

A plugin célja összekötni a CobraConto.Net rendszert weben publikált külső rendszerekkel, mint például:

 • webáruházak
 • partnerportálok
 • szakértői rendszerek
 • webes CRM-ek
 • vám- és jövedéki nyilvántartások, pl: VamSoft KompaktZoll
Szinkronizálható adatok:
 • partnerek
 • termékek
 • vevői megrendelések
 • szállítói megrendelések
 • raktári mozgások
 • számlázás
 • bármi, amire az Ön cégének szüksége van

Technikai dokumentáció

Adatkommunikáció módja a Cobra Computer által biztosított web szolgáltatások segítségével történik a jelen dokumentációban ismertetett metódusok és adatstruktúrák használatával.

Teszt hozzáférés és WSDL információk az alábbi linkről érhetők el: http://support.cobraconto.net/WAPI/services.html

A kommunikációhoz használt adatstruktúrák részletes leírása a dokumentáció végén található

Hívások általános paraméterei és a hívások sikerességének ellenőrzése:

Az ismertetett web szolgáltatásokkal elérhető  web metódusok közös jellemzője, hogy a működésükhöz szükséges paramétereken felül várnak további két, azonosításra szolgáló paramétert. Ezeket értelmezését az ismétlések elkerülése végett  a  dokumentumban kiemeltük:

 • AAuth: egy jogosultság ellenőrzéshez szükséges Auth típusú objektum, ami név-jelszó párost tartalmaz. Ezt az értékét a program összeveti a web.configban megadott név-jelszó párossal.
 •  AtransactionId: egy szöveges adat, amivel a hívó fél egyedileg azonosíthatja a kért műveletet, mert a bizonylatok feladására használt eljárások ATransactionId paramétere alapján a rendszer naplót vezet, amiből lekérdezhető egy adott eljárás hívás eredménye az erre a célra vezetett eseménynaplóból. GetTransactionLog(Auth AAuth, string ATransactionId)
  A GetTransactionLog meghívásával tudható meg az is, hogy az újonnan rögzített adat a rendszerben milyen belső azonosítót kapott (Az adatrögzítésben érintet szülőtábla elsődleges kulcsának az értéke).
Törzsadatok kezelése
 • Terméktörzs lekérdezésére 3 metódus  (ProductService.asmx):
 • Termékek lekérdezése:
  GetProductList (Auth AAuth, string AtransactionId, DateTime AFromDate)
  AFromDate: A CCN-ben ezen időpont után újként felvett vagy módosított termékek listáját
 • Egy meghatározott termék adatai CCN-es belső azonosító alapján: GetProduct(Auth AAuth, , string AtransactionId, int AId)
  AId:  A termék elsődleges kulcsa (dbo.Product.Id)
 • Egy meghatározott termék adatai külső azonosító alapján : GetProductByPartNo(Auth AAuth, string AtransactionId, string APartNo)
  APartNo: A terméket reprezentáló külső azonosító, mint cikkszám vagy vonalkód

A lekérdezések eredménye ProductList struktúrájú.

Partner lekérdezése (PartnerService.asmx):
 • Partnerek lekérdezése:
  GetPartnerList (Auth AAuth, string AtransactionId, DateTime AFromDate)
  AFromDate: A CCN-ben ezen időpont után újként felvett vagy módosított partnerek listáját
 • Egy meghatározott partner adatai CCN-es belső azonosító alapján:
  GetPartner(Auth AAuth, string AtransactionId, int AId)
  AId:  A partner elsődleges kulcsa (dbo.Partner.Id)
 • Egy meghatározott partner adatai külső azonosító alapján :
  GetPartnerByClientNo(Auth AAuth, string AtransactionId, string AClientNo)
  APartNo: A partnert reprezentáló külső azonosító, mint ügyfélkód vagy adószám

A lekérdezések eredménye PartnerrList struktúrájú.

Partner rögzítése (PartnerService.asmx):
 • Egy új partner adatainak rögzítése, meglévő partner adatainakmódosítása:
  SetPartner(Auth AAuth, string AtransactionId, Partner clsPartner)
  clsPartner:  A rögzítendő partner adatait tartalmazó objektum
Raktárkészlet (StockHandlerService.asmx)
 • Készlet információ:
  GetStockPile(Auth AAuth, DateTime ADate, int AStockId)
  ADate: Ebben az időpontban (nap) aktuális készlet listája
  AStockId: A CCN adatstruktúrában a raktárt reprezentáló tábla elsődleges kulcsa (dbo.Stock.Id)

A lekérdezés eredménye StockPile struktúrájú.

 • Leltár felvételi ív kitöltése:
  PostInventorySheet(Auth AAuth, string TransactionId, InventorySheet AInventorySheet) AInventorySheet: A fellelt készletet tartalmazza.
 • Közvetlen készletmozgás generálása. Raktárközi mozgások és nem leltári korrekciók (pl. selejtezés) alapján történt raktári mozgások feladására használható. A vevői és beszerzési rendelések teljesítésekor történő raktári mozgásokat (ki-, és betárolás) az adott feladás elvégzi, nem szabad feladni külön a készletmozgást:
  PostStockMove(Auth AAuth, VoucherList AVoucherList)
  AVoucherList: Készletmozgást leíró bizonylatok listája
Ki-, és betárolásra váró bizonylatok Lekérdezése (PickingService.asmx):
 • Nyitott vagy meghiúsult szállítói rendelések a majdani betároláshoz:
  GetPurchaseOrderPickingLists(Auth AAuth, string AtransactionId, DateTime AFromDate)
  AFromDate:  A CCN-ben ezen időpont után újként felvett, módosított vagy törölt kimenő rendelések listája.A lekérdezés eredménye VoucherList struktúrájú. Adattartalma a megadott dátum után keletkezett/módosított/érvénytelenített szállítói rendelések.
 • Egy kimenő rendelés adatai:
  GetPurchaseOrderPickingList(Auth AAuth, string AtransactionId, int AId)
  Aid:  A szállítói rendelés elsődleges kulcsa (dbo.PurchaseOrder.Id)A lekérdezés eredménye VoucherList struktúrájú. Adattartalma a megadott azonosítójú szállítói rendelés.
 • Kitárolásra váró vevői rendeléseket reprezentáló teljesítés objektumok:
  GetSalesOrderPickingLists (Auth AAuth, string AtransactionId)A lekérdezés eredménye VoucherList struktúrájú. Adattartalma a komissiózás alatt lévő vevői rendelésekhez tartozó teljesítés objektumok listája, amely minden esetben az összest tartalmazza.
 • Egy kitárolásra váró vevői rendelést reprezentáló teljesítés objektum:
  GetSalesOrderPickingList (Auth AAuth, string AtransactionId, int Aid)
  Aid:  A vevői rendeléshez tartozó teljesítés objektum elsődleges kulcsa (dbo.Completion.Id)A lekérdezés eredménye VoucherList struktúrájú. Adattartalma a komissiózás alatt lévő / komissiózott teljesítés objektum.
Ki-, és betárolt bizonylatok feladása:
 • Betárolt szállítói rendelés feladása :
  PostPurchaseCompletionPiclingLists(Auth Aauth, VoucherList AVoucherList) A VoucherList–ben hivatkozott bizonylatszámú szállítói rendelés(ek) betárolása a megadott mennyiségekkel.
 • Kitárolt vevői rendelések feladása:
  PostSalesCompletionPickingLists(Auth AAuth, VoucherList AVoucherList) A VoucherList–ben hivatkozott bizonylatszámú teljesítés objektum(ok)  (komissiózás alatt álló vevői rendelés(ek))  kitárolása a megadott mennyiségekkel.
Print Friendly, PDF & Email
Top