KERESÉS

Menu

Főkönyvi események

A nyilvántartásba vétele után az eszköz egy vagy két főkönyvi esemény sorral rendelkezik:

Az eszközre vonatkozó főkönyvi események az ablakban a Főkönyvi események fül alatti lapon időrendben helyezkednek el. Mindig a legújabban végrehajtott főkönyvi esemény van legfelül.

Ha szükséges, a rögzített főkönyvi események a végrehajtás időrendjében visszafelé haladva törölhetők.

Főkönyvi számlaszámok

Az eszközhöz a nyilvántartásba vételkor kiválasztásra, vagy egyedi módon megadásra kerül egy Adótörvény szerinti leírási mód, amelyik tartalmazza a különböző főkönyvi események könyveléséhez szükséges főkönyvi számlaszámokat.

Ezek a számlaszámok megtekinthetők az ablak alján látható  funkciós gombra kattintás hatására megnyíló ablakban:

A számlaszámok szükség szerint módosíthatók. A módosítások nem változtatják meg a már rögzített főkönyvi eseményekhez tartozó vegyes könyvelés kontír adatait.

Kapcsolódó könyvelés

A Főkönyvi események fül alatti lap alján a  funkciót lenyitva, az eszköz könyvelési adataira vonatkozó menüpontok indíthatók.

Könyvelési tétel

A Könyvelési tétel menüpontot választva, a program megjeleníti a kijelölt főkönyvi eseményhez tartozó könyvelést (konkrétan az azt tartalmazó vegyes bizonylatot), ha történt főkönyvi könyvelés generálás is a kijelölt főkönyvi eseményhez:

Könyvelési karton

A Könyvelési karton menüpontot választva, a program megjeleníti azt a kartont, amelyik az eszközre vonatkozó minden generált könyvelést tartalmaz:

  • A [Kontírlap] gombbal a kivákasztott vegyes bizonylat kontírlapja nyílik meg.
  • A [Gyűjtő szerkesztés] gomb olyan tételeken használható, melyek gyűjtő(ke)t tartalmaznak. Használatával a főkönyvi bejegyzés gyűjtőzésének kategóriáját és értékét szerkeszthetjük, amennyiben van jogunk (Funkciójog: Eszköz főkönyvi karton gyűjtő szerkesztés, alapértelmezetten nem megadott jog). A megjelenő ablakon a gyűjtő sorára duplán kattintva szerkeszthetjük azt:

Mozgás könyvelés törlése

A Mozgás könyvelés törlése menüpontot választva, ha az eseményhez történt főkönyvi könyvelés generálás, akkor a program elindítja a könyvelés törlését.

Mozgás könyvelése

A Mozgás könyvelése menüpontot választva, ha az eseményhez nincs főkönyvi könyvelés generálva (például nem könyvelendő beállítással rögzített főkönyvi esemény), akkor a program létrehozza a szükséges vegyes könyvelést.

Új főkönyvi esemény rögzítése

Az ablakból Új adat funkciót indítva egy új főkönyvi esemény adatainak megadására szolgáló ablak nyílik meg:

A főkönyvi eseményhez megadva a dátumot, aktívvá válnak a további kitölthető mezők.

A Főkönyvi mozgás esemény mezőbe lenyitható menüből lehet választani.

A lenyitható menü választéka attól függően más, hogy az eszköz befejezetlen beruházásként van nyilvántartásba véve, vagy már aktivál.

Ha az eszköz még nincs aktiválva, akkor a mezőbe nem választható más, csak újabb beruházás, vagy aktiválás :

További beruházás főkönyvi esemény rögzítésével mindaddig folytatható a nyilvántartás vezetése, amíg nem következik be az eszköz aktiválása.

A beruházás nem generál főkönyvi könyvelést, csak az eszköz nyilvántartási adatai között képez önálló főkönyvi eseményt. Csak az aktiválás, és az azt követő főkönyvi események generálhatnak főkönyvi könyvelést.

Aktiválás utáni beruházás már csak mint értéknövekmény vehető nyilvántartásba (lásd: Értéknövekmények pont).

Ha megtörtént az eszköz aktiválása, azután a Főkönyvi mozgás esemény mezőbe a következő három választási lehetőséget ajánlja a program:

Értékcsökkentés

Értékcsökkentés eseményt választva, a program automatikusan megjeleníti az utolsó értékcsökkenési dátumtól, vagy ha az nincs, akkor az aktiválási dátumától az ablakban megadott dátumig számítható értékcsökkenés értékét:

A Bizonylat mezőbe, valamint a Megjegyzés részben a program által felajánlott szöveg rögzítés előtt megváltoztatható.

Az Ok hatására a program a kiszámított adatokkal létrehoz egy Főkönyvi esemény sort és egy vegyes könyvelést.

Ha rögzítés előtt megtörténik a Nem könyvelendő mozgás mező jelölése, akkor a program üríti a kiszámított Számviteli törvény szerinti és Adótörvény szerinti értékadatokat. Ebben az esetben szabadon választott értékadatok írhatók a mezőkbe. Az ezután végrehajtott rögzítés csak az eszköz nyilvántartásához generálja a Főkönyvi esemény sort, és nem hoz létre vegyes könyvelést.

Kivezetés/eladás

A kivezetés/eladás csak olyan eszköz esetében indítható, amelyik eszközre a kivezetés, illetve eladás napjával bezárólag el van számolva az értékcsökkenés, vagy az eszköz nettó értéke nulla.

Kivezetés/eladás eseményt választva, a program a Számviteli törvény szerinti és Adótörvény szerinti érték mezőkben megjeleníti az eszközre elszámolt, még ki nem vezetett amortizációt:

Az Ok hatására a program a megjelenített számviteli törvény szerint elszámolható amortizáció értékével és a kivezetendő bruttó értékkel létrehoz egy vegyes könyvelést, és generál egy Főkönyvi esemény sort:

Az esemény sorához kapcsolódó könyvelési bizonylaton látható, hogy ez esetben a program a Főkönyvi számlaszámoknál meghatározott Kivezetés számlaszámra vezeti át az eszköz bruttó értékét (T) és az elszámolt amortizációt (K):

 

Terven felüli leírás és selejtezés

Terven felüli leírás/selejtezés főkönyvi eseményt választva, az ablak bővül az esemény mód felirat mellett jelölőnégyzettel, és a Selejtezés címszóval.

Ha a Selejtezés címszó előtti mező üresen marad, akkor úgy a Számviteli törvény szerinti érték, mint az Adót törvény szerinti érték megadható, mint terven felüli leírás: a terven felüli leírás alapállapotban létrehoz egy Főkönyvi esemény sort és egy vegyes könyvelést, de rögzíthető nem könyvelendő mozgásként is.

Jelölve a Selejtezés címszó előtti mezőt, a kivezetés/eladás indításával azonos folyamat érvényesíthető, és a végrehajtáshoz követelmény, hogy a végrehajtás napjával bezárólag el legyen számolva az értékcsökkenés és az eszköz nettó értéke nulla legyen. (Vagyis ha szükséges, előtte egy terven felüli leírással a számviteli törvény szerinti értéket ki kell vezetni.)

Tehát a selejtezés lépései az eredményezett könyvelési tételekkel a vegyes naplóban. Segítségképp előtte az eszközhöz rendelt főkönyvi számlák:

  1. A selejtezés napjára elszámoljuk az értékcsökkenést:
    TEselejt01

2. Kivezetjük a maradék számvitel szerinti nettó értéket:

TEselejt02

3. Rögzítjük a selejtezést:

TEselejt03

TEselejt04

 

4. A következő csoportos értékcsökkenés számítás már csak az adótörvény szerinti értékre van hatással és nem könyvelendő mozgást hoz létre:

TEselejt05

 

Az adótörvény szerinti értékek csoportosan is kivezethetőek a http://help.cobra.hu/index.php/2016/05/25/selejtezes/ leírás alapján.

 

Ha történt egy eszközhöz terven felüli leírás, és az eszköz nettó értéke még nem csökkent nullára, akkor egy újabb terv szerinti értékcsökkenés számítás indításakor a program nem a terven felüli leírás dátumától kezdve számol terv szerinti értékcsökkenést, hanem az utolsó terv szerinti értékcsökkenés számítás időpontjától, vagy ha az nincs, akkor az aktiválás időpontjától.

Print Friendly, PDF & Email
Top