KERESÉS

Menu

ÁFA kulcsok

A menüpontban definiálhatók a cégben használni kívánt ÁFA kulcsok, melyek adóév független törzsadatok.

Egy ÁFA kulcsnál a következő adatok adhatók meg:

Név: Szabadon választott megnevezés, ami utal az áfakulcs alkalmazására.

Rövid név: Ami kiválasztáskor segítségül szolgál, valamint megjelenik a számlán és az analitikákban.

Kulcs: A kulcs mezőbe azt a százalékot kell feltüntetni, amivel a vevő vagy a szállító vonatkozásában a fizetendő összeget tekintve számolni kell. Ha az általános fizetendő vagy visszaigényelhető áfáról van szó, akkor az áfa kulcs paraméterezéséhez elegendő a Név, Rövid név és Érvényesség dátumokon kívül a kulcs megadása.

Bevallási kulcs: A megnevezés előtti pipát akkor kell megjelölni, ha az áfa kulcs hatása nem növeli az adóalaphoz képest a vevő által fizetendő, illetve a szállító részére fizetendő összeget, de az ÁFA bevalláshoz hozzátartozik. Ha csak a Kulcs mező van kitöltve, akkor a Bevallási kulcs mezőt a program automatikusan kitölti. Viszont, ha a Bevallási kulcs megnevezés előtti pipa ki van jelölve, akkor a Kulcs mező passzívvá válik, és csak a megnevezés utáni mezőbe rögzíthető százalék adat. Az így definiált ÁFA kulcsok közül kell a bejövő számlák fordított áfás tételeihez kiválasztani és hozzárendelni:

Érvényesség kezdete: A mezőbe azt a dátumot kell írni, amióta az adott ÁFA kulcs alkalmazható.

Érvényesség vége: A mezőbe az ÁFA kulcs alkalmazhatóságának utolsó időpontját kell írni, ha az meghatározható.

Pénztárgép áfakör: Itt adhatjuk meg, hogy pénztárgépes értékesítés esetén mely áfaregiszter tartozik az áfakulcshoz.

MOSZR kapcsolat / Típus és Kód: Az Online Számla Rendszer adatszolgáltatásának 3.0-ás verziója kötelezővé teszi a használt ÁFA kulcsok típusba sorolását és szükség esetén még egy külön kóddal való jelölését is:

A beállítás elvégzéséhez a felhasználó cégnek tisztában kell lennie, hogy számlázása során pontosan milyen okból használ 0%-os vagy adómentes jelölést, mivel ezek jelölését a NAV a 3.0-ás adatszolgáltatásban kötelező teszi. Ügyfélszolgálatunk szívesen segít az adatok rögzítésében, de nem tud a cégeknek adótanácsadást nyújtani. Amennyiben bizonytalan, konzultáljon könyvelőjével!

A NAV besorolása szerint az alábbi ÁFA esetek lehetségesek:

 •  Adómértékkel (tehát nem 0) rendelkezik az ÁFA kulcs (pl.: 5%, 27%). Kiegészítő kód nincs. Pl:

   

  • Adómentességet jelöl az ÁFA kulcs. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

  – AAM: Alanyi adómentes
  – TAM: „tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
  – KBAET: adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
  – KBAUK: adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés
  – EAM: adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)
  – NAM: egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség

          Pl.:

     

  • Áfa törvény hatályon kívüliség áll fenn. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

  – ATK: Áfa tárgyi hatályán kívül/Outside the scope of VAT
  – THK: területi hatályon kívül
  – EUFAD37: Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet
  – EUFADE: Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
  – EUE: Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
  – HO: Harmadik országban teljesített ügylet

  Pl.:

  • Beföldi fordított adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:

  • Áthárított áfát tartalmazó különbözet szerinti adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:


  • Áthárított áfát nem tartalmazó különbözet szerinti adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:

  • Speciális esetek, ahol az áfaalap és a felszámított adó nem következik egymásból. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

  – NO_VAT_CHARGE: nincs felszámított áfa a 17. § alapján
  – REFUNDABLE_VAT: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie
  – NONREFUNDABLE_VAT: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie

Pl.:

A kódok valódiságát az adott típushoz az ÁFA kulcs rögzítésekor a program ellenőrzi, és nem hagy érvénytelen adatot bevinni.

Nem létező kód a megadott típushoz:

Hiányzó kód, pedig kötelező az adott típushoz:

Csoportos adóalanyiság / Csoporton belüli elszámoláshoz: csak csoportos adóalanyoknak szükséges beállítás. Bővebben: http://help.cobra.hu/index.php/2020/11/17/csoportos-adoalanyisag/

Csoportos adóalanyiság / Csoporton belüli megfeleltetés kódja: csak csoportos adóalanyoknak szükséges beállítás. Bővebben: http://help.cobra.hu/index.php/2020/11/17/csoportos-adoalanyisag/

Nyomtatási megnevezések: A táblázatban nyelvenként meghatározhatjuk, hogy a számla nyomtatási képén az “Áfa összesítés” szekcióban milyen automatikus szöveget tüntessen  fel a program. Például egy közösségi adómentes értékesítésre vonatkozó ÁFA kulcs esetén a beállítás:

És a számlaképen a megjegyzések megjelenése:

Print Friendly, PDF & Email
Top