KERESÉS

Menu

ÁFA kulcsok

A menüpontban definiálhatók a cégben használni kívánt ÁFA kulcsok, melyek adóév független törzsadatok.

Egy ÁFA kulcsnál a következő adatok adhatók meg:

Név: Szabadon választott megnevezés, ami utal az áfakulcs alkalmazására.

Rövid név: Ami kiválasztáskor segítségül szolgál, valamint megjelenik a számlán és az analitikákban.

Kulcs: A kulcs mezőbe azt a százalékot kell feltüntetni, amivel a vevő vagy a szállító vonatkozásában a fizetendő összeget tekintve számolni kell. Ha az általános fizetendő vagy visszaigényelhető áfáról van szó, akkor az áfa kulcs paraméterezéséhez elegendő a Név, Rövid név és Érvényesség dátumokon kívül a kulcs megadása.

Bevallási kulcs: A megnevezés előtti pipát akkor kell megjelölni, ha az áfa kulcs hatása nem növeli az adóalaphoz képest a vevő által fizetendő, illetve a szállító részére fizetendő összeget, de az ÁFA bevalláshoz hozzátartozik. Ha csak a Kulcs mező van kitöltve, akkor a Bevallási kulcs mezőt a program automatikusan kitölti. Viszont, ha a Bevallási kulcs megnevezés előtti pipa ki van jelölve, akkor a Kulcs mező passzívvá válik, és csak a megnevezés utáni mezőbe rögzíthető százalék adat. Az így definiált ÁFA kulcsok közül kell a bejövő számlák fordított áfás tételeihez kiválasztani és hozzárendelni:

Érvényesség kezdete: A mezőbe azt a dátumot kell írni, amióta az adott ÁFA kulcs alkalmazható.

Érvényesség vége: A mezőbe az ÁFA kulcs alkalmazhatóságának utolsó időpontját kell írni, ha az meghatározható.

Pénztárgép áfakör: Itt adhatjuk meg, hogy pénztárgépes értékesítés esetén mely áfaregiszter tartozik az áfakulcshoz.

MOSZR kapcsolat / Típus és Kód: Az Online Számla Rendszer adatszolgáltatásának 3.0-ás verziója kötelezővé teszi a használt ÁFA kulcsok típusba sorolását és szükség esetén még egy külön kóddal való jelölését is:

A beállítás elvégzéséhez a felhasználó cégnek tisztában kell lennie, hogy számlázása során pontosan milyen okból használ 0%-os vagy adómentes jelölést, mivel ezek jelölését a NAV a 3.0-ás adatszolgáltatásban kötelező teszi. Ügyfélszolgálatunk szívesen segít az adatok rögzítésében, de nem tud a cégeknek adótanácsadást nyújtani. Amennyiben bizonytalan, konzultáljon könyvelőjével!

A NAV besorolása szerint az alábbi ÁFA esetek lehetségesek:

 Adómértékkel (tehát nem 0) rendelkezik az ÁFA kulcs (pl.: 5%, 27%). Kiegészítő kód nincs. Pl:

 

• Adómentességet jelöl az ÁFA kulcs. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

– AAM: Alanyi adómentes
– TAM: „tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
– KBAET: adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
– KBAUK: adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés
– EAM: adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)
– NAM: egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség

        Pl.:

   

• Áfa törvény hatályon kívüliség áll fenn. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

– ATK: Áfa tárgyi hatályán kívül/Outside the scope of VAT
– EUFAD37: Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet
– EUFADE: Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
– EUE: Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
– HO: Harmadik országban teljesített ügylet

Pl.:

• Beföldi fordított adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:

• Áthárított áfát tartalmazó különbözet szerinti adózás.  Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

– TRAVEL_AGENCY: Utazási irodák
– SECOND_HAND: Használt cikkek
– ARTWORK: Műalkotások
 ANTIQUES: Gyűjteménydarabok és régiségek

Pl.:

  

• Áthárított áfát nem tartalmazó különbözet szerinti adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:

• Speciális esetek, ahol az áfaalap és a felszámított adó nem következik egymásból. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

– REFUNDABLE_VAT: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie
– NONREFUNDABLE_VAT: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie

Pl.:

 

A kódok valódiságát az adott típushoz az ÁFA kulcs rögzítésekor a program ellenőrzi, és nem hagy érvénytelen adatot bevinni.

Nem létező kód a megadott típushoz:

Hiányzó kód, pedig kötelező az adott típushoz:

Csoportos adóalanyiság / Csoporton belüli elszámoláshoz: csak csoportos adóalanyoknak szükséges beállítás. Bővebben: http://help.cobra.hu/index.php/2020/11/17/csoportos-adoalanyisag/

Csoportos adóalanyiság / Csoporton belüli megfeleltetés kódja: csak csoportos adóalanyoknak szükséges beállítás. Bővebben: http://help.cobra.hu/index.php/2020/11/17/csoportos-adoalanyisag/

Nyomtatási megnevezések: A táblázatban nyelvenként meghatározhatjuk, hogy a számla nyomtatási képén az “Áfa összesítés” szekcióban milyen automatikus szöveget tüntessen  fel a program. Például egy közösségi adómentes értékesítésre vonatkozó ÁFA kulcs esetén a beállítás:

És a számlaképen a megjegyzések megjelenése:

Print Friendly, PDF & Email
Top