KERESÉS

Menu

Számlatömbök felvétele és paraméterezése

Bevezetés

A CobraConto.Net rendszerben a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek. A kialakított számlatömbökkel biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága. A létrehozott számlatömbök a Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg:

Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a CobraConto.Net rendszerben, akkor az ablakban az Adóév lenyíló menüből választható ki.

Az ablakba kiválasztott adóévhez tartozó tömböket gyűjti ki a program. Ha egy számlatömb egyszerűsített számlák kiállítására szolgál, akkor a számlatömb megnevezése mellett az oszlophoz tartozó E mező jelölt. Ha az oszlophoz tartozó L mező jelölt, akkor a számlatömb le van zárva, abba rögzíteni bizonylatot nem lehet. Törölni csak teljesen üres számlatömböt lehet.

Új tömb rögzítése

Az Új adat hatására megnyíló ablakban lehet kialakítani és létrehozni egy új számlatömböt.

A számlatömb meghatározza:

 • egyszerűsített számlákat állítunk-e ki benne
 • küldésre kerüljenek-e a kiállított számlák másolatai e-mailben a Számlamásolat küldés kiegészítővel
 • használható számlaformátumot (nyomtatási képek)
 • a számlán feltüntetendő bankszámlaszámokat
 • számlacímünket (mely telephelyünkhöz tartozik a tömb)
 • az indulós sorszámot és a számlatömb állományjelét
 • számlákhoz rendelt devizanemeket és a devizanemenkénti kerekítési szabályokat
 • készletkezelés módját
 • folyamatos teljesítés kezelést
 • megjegyzéseket
 • alapértelmezett raktári kapcsolatot, és alkalmazható raktárakat
 • pénzügyi adatkapcsolatot (mely vevő naplóba kerül feladásra automatikusan a véglegesített számla)
 • alapértelmezett ügylettípust
 • alapértelmezett ÁFA típusokat
 • alapértelmezett árbevétel kontírozásokat
 • alapértelmezett gyűjtőket

Állomány kiürítése

Az  gomb hatására a számlatömb számláinak törlését csak a funkciótér jogosultsággal rendelkező felhasználó tudja elvégez. Ha nem rendelkezik a felhasználó a szükséges jogosultsággal, akkor a program megtagadja a végrehajtást, ha meg rendelkezik a jogosultsággal, akkor figyelmeztet, hogy a törlésnek mi lesz az eredménye:

Csak különleges esetben (pl.: tesztelésre használtuk a tömböt) és csak akkor javasolt törölni, ha történt az adatbázisról mentés készítés.

Alapadatok, Bankszámlaszámok fül

 • Megnevezés mezőben a számlatömb nevét kell definiálni.
 • Egyszerűsített számlatömb pipa berakásával a létrehozott számlatömbünk kiskereskedelmi rendszerek támogatására készített blokk nyomtatási formátummal blokk nyomtatót fog üzemeltetni.
 • Telephely legördülő mezőben a számlán megjelenő szállítói adatunkat paraméterezhetjük a cégadatoknál definiált székhely, vagy telephelyek közül kiválasztva.
 • Bankszámla megjelenítés beállításával szabályozhatjuk, hogy a számla nyomtatása során melyik bankszámlaszámunk kerüljön nyomtatásra.
  Választhatunk:
  – devizához rendelt
  – választható (ilyenkor a felhasználó választhat)
  – mind (összes bankszámla nyomtatásra kerül)
 • Partner megadása legördülő listából választhatjuk ki számlakészítés közben a vevő felviteli módszerét.
  Választhatunk:
  – globális cégbeállítás, (az Admin programban beállított érték alapján opcionális, vagy kötelező, hogy kötelező-e a számlán partnert kiválasztani, vagy elegendő csupán a név és cím beírása.)
  – opcionális (lehetőség van a számlán partner kiválasztására, vagy a név és cím beírására)
  – kötelező (kötelező a számlán partnert kiválasztani)
 • Folyamatos teljesítésű számlatömbök definiálásához használható pipák beállításával a számlatömbökben készült számlák fizetési, illetve teljesítési dátuma megegyezik, illetve opcionálisan felülbírálhatóvá tehető.
 • Kerekítési beállításokkal szabályozhatjuk számlánkon szereplő ÁFA értékek, tételek és végösszeg kerekítését.
 • Induló sorszám, állomány jel megadásával számlaszámunkat definiálhatjuk a jogszabályoknak megfelelően.
 • Állományjel kialakítás: kezdő sorszámot és állományjelet adhatunk meg, melyek az aktuális adóév beállításai szerint fognak megjelenni a mintán:

 • A Bankszámlaszámok beállítási ablakában kiválaszthatjuk azon bankszámlaszámainkat, melyeket számlatömbben számlázáskor a bankszámla beállítása szerint használni szeretnénk.

Devizanemek fül

A lapon a devizanem is és a devizához tartozó Bankszámlaszám is lenyíló menüből választható ki. A Bankszámlaszám kiválasztása csak a számlatömbhöz előzőleg felvett bankszámlaszámok közül történhet. Ha egy számlatömbből több devizanemet alkalmazva is történhet számlázás, akkor kiválasztható, hogy melyik devizanem legyen az Alapértelmezett. Új számlakészítést indítva, a program mindig az alapértelmezett devizanemet fogja felajánlani.

A program az alapértelmezettséget mindig az elsőként megadott devizához ajánlja fel. Ha másik deviza alkalmazása a gyakoribb, akkor a másik devizát kijelölve, az ablak alján a pipa ikonra kattintás hatására a kijelölt deviza kap alapértelmezett állapotot:

A 2018.6-os verziótól kezdve a számlatömbhöz rendelt használható devizánként határozhatók meg a kerekítések. A fenti képen csak HUF esetén kerekít a program tételértéket, ÁFA-t és végösszeget, a többi devizanem esetén nem történik meg a kerekítés.

 

 

Megjegyzések fül

A lapon a magyar nyelven kívül megadható további idegen nyelven is az állandó fejléc és lábléc megjegyzés, amit minden kiállításra kerülő számlához fel fog ajánlani a program.

Számlaformátum fül

A lapon a Riport megnevezése mezőbe lenyíló menüből kiválasztva kell megadni a számla nyomtatási formátumát. Az Alap számlaformátum-ot a rendszer telepítésekor az alapvető riportok között felajánlja a program, ezért nagy valószínűséggel ez az Ön rendszerében is megtalálható. Persze előfordulhat, hogy a felhasználó cég egyedi igényei szerint többféle, akár teljesen egyedileg készített formátum is beállítható is.

Ha a nyomtatás során ugyanazon számlatömbből indítva a számlák nyomtatása több (például: egyedi formátumok) formátum alkalmazásával is történhet, akkor egy formátum a Devizanemek laphoz leírtakkal azonos módon eljárva alapértelmezetté tehető.

Adatkapcsolatok fül

A legfontosabb beállításokat tartalmazza a számlatömb működéséhez. Itt állíthatók be az integrált rendszer különböző moduljaival való kapcsolatok.

 • Raktárakat rendelhetünk a számlatömbökhöz, ezzel meghatározva, hogy melyekben végezhet a számla raktármozgásokat. Alapértelmezett raktár megadására van mód.
 • Kapcsolódó vevő napló beállításával a pénzügyi analitikába való feladást definiálhatjuk. Meghatározhatjuk, hogy melyik pénzügyi állományban jelenjenek meg az elkészített számlák.
 • Alapértelmezett ügylet típusnál meghatározzuk a számlatömbre jellemző ügylet típust, beállításakor a beégetett belföld, EU tagállam, egyéb ügyeletek közül választhatunk, melyek előre leprogramozott működési elveket tartalmaznak. Az ügylet típusa meghatározza a számla megjelenítését is. Pl.: egy devizás de belföldi ügyletnél az áfa összesítés megjelenik a számlán. Az itt beállított alapértelmezést a partnernél rögzített “Alapértelmezett ügylet” felülírja amikor a partnert a számlára kiválasztjuk.
 • Alapértelmezett ÁFA típusokat állíthatunk be minden egyes ügylethez ezzel szabályozva a pénzügyi kontírozását, valamint ÁFA analitikáját az elkészülő számláknak.
 • Alapértelmezett kontírozásoknál adhatjuk meg ügylet típusonként az árbevétel főkönyvi számlákat, természetesen ezek cikkenként, szolgáltatásonként is definiálhatóak, a számlatömbnél megadottak csak akkor kerülnek rá a számlatételekre, ha a kiválasztott termék árbevétel csoportja nem határoz meg kontírszámot vagy felhasználó nem töltötte ki a tétel erre vonatkozó mezőjét.
 • Kizárólagos fizetési mód beállításával a számlakészítés csak egy fizetési móddal valósulhat meg, minden számlához hozzárendeli a program.
 • Online számla rendszerbe feladandó jelölő pipa: alapértelmezetten jelölt, ebben az esetben az Online Számla Rendszerbe feladásra kerül a számla, amennyiben a beállításoknak megfelelő a számla.
 • A készletmozgás kezelés beállításával automatizálhatjuk számla nyomtatásakor a készletcsökkentéssel kapcsolatos elvégzendő műveletet a készletkezelési alapelveknek megfelelően:
  – Nincs készletcsökkentés: az opció nevének megfelelően nem eredményez az értékesítés semmilyen készletcsökkentést
  – Utólagos: tervezett állapotú kiadás bizonylatot készít, melyet a később véglegesíthetünk. Hasznos, ha külön helyen történik a számlázás és az árukiadás.
  – Értékesítési pont: amennyiben van elegendő készletmennyiség az értékesített termék(ek)ből, azonnali készletcsökkenést eredményez. Amennyiben viszont nincs (tehát negatívba menne a készlet, ami a rendszer elveivel ellentétes), tervezett státuszú készletmozgató bizonylatot generál, mely a bevételezés megtörténte után véglegesíthető.
  – Készletről: a számla véglegesítésével megtörténik a készletcsökkentés. Amennyiben nincs elegendő mennyiség készleten, a szoftver nem engedi véglegesíteni a számlát és figyelmeztetést küld:

 

Print Friendly, PDF & Email
Top