KERESÉS

Menu

Eszköz állományok

Az eszközök fő csoportosítási lehetősége a CCN rendszerben az Eszköz állomány. Eszköz állományt létrehozni a Karbantartás / Eszköz állományok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet:

A CCN rendszer éles telepítését követően az ablak üres. Az állományok kialakítása és paraméterezése az felhasználó gazdálkodó szervezet igényei szerint történik. Minden eszköz egy adott állományba kerül a rögzítés során. Az állományok jogosultság kezelési szempontból elkülönülnek, azokat az Admin programban lehetséges szabályozni.

Új adat hatására megnyílik az Eszköz állomány ablak. Az ablakban lehet egy új eszközállomány paramétereit megadni:

A Megnevezés mezőbe az állomány szabadon választott megnevezését kell rögzíteni.

A Referencia az állományba tartozó eszközök azonosítására vonatkozik. Az állományba az első eszköz felvétele előtt el kell dönteni, hogy az állományba tartozó eszközök felvétele során az eszközhöz a program generáljon azonosítót, vagy az azonosító kézzel kerül megadásra és rögzítésre, az eszköz egyedi azonosítójaként.

Ha a Generált címszó előtti mező jelölt, akkor a nyilvántartásba felvételre kerülő eszközökhöz a program fog generálni azonosítókat. Ilyenkor a Generált címszó utáni mezőbe rögzíteni kell az azonosítás során alkalmazandó egyedi előtagot, mint Állományjel.

Ha a Generált címszó előtti mező jelöletlen, akkor az eszköz nyilvántartásba vételekor az eszköz egyedi azonosítója kézzel kerül megadásra és rögzítésre.

Az Értékcsökkenési időszak mezőbe tájékoztatási adatként kiválasztható az év, félév, negyedév és hónap. Nem kötelező adat. Az értékcsökkenés elszámolás indítás ettől függetlenül történik.

A Deviza mezőbe kiválasztással kell megadni, hogy az állományban nyilvántartott eszközök milyen devizában történjenek. Ha van olyan eszközállomány a rendszerben, hogy a könyvelési devizától eltérő devizanemben történik az eszközökhöz tartozó értékadatok nyilvántartása, akkor az állományba nyilvántartásba vétel előtt gondoskodni kell a nyilvántartási deviza és a könyvelési deviza közötti árfolyam nyilvántartásról.

Az Archív állomány mező jelölése, vagy jelölés megszüntetése, csak üres állomány esetében lehetséges. Archív jelölésű állományba eszközt csak áthelyezni lehet, új eszköz felvételére nincs lehetőség.

Kapcsolódó vegyes napló szekcióban adóévenként szükséges megadni azt a vegyes naplót, amelybe a tárgyi eszköz analitika főkönyvi eseményei könyvelésre fognak kerülni:

A vegyes napló megadásához a  gombra kattintás hatására nyílik meg ablak. Az ablak lenyitható mezőibe választható ki az Adóév és az adóévhez tartozó Vegyes napló.

Az évnyitás végrehajtása során, a pénzügyi állományok nyitásakor a megelőző adóév mintájára megnyitható minden előző évben is alkalmazott vegyes napló, de az eszköz állományokhoz minden új adóévben egyedileg kell hozzárendelni a szükséges vegyes naplót.

Print Friendly, PDF & Email
Top