KERESÉS

Menu

Eszköz adatok ablak fejrész adatai

Bevezető

A nyilvántartásba felvett eszközhöz a felvétel során megadott adatain kívül további eszközhöz tartozó adatok az Eszköz keresés ablakban az eszközt kiválasztva és megnyitva, az Eszköz adatok ablakból indítva adhatók meg:

img_573eb21b6c8af

Ezek az adatok az eszköz kartonon szerepeltetendő egyedi adatok, mint például a maradványérték, az eszköz felújítás/bővítés, fejlesztési tartalék keret felhasználás, részekre bontás, részkivezetés, terven felüli leírás, selejtezés, egyedi könyvelési adatok.

Vannak eszköznyilvántartási feladatok, amelyek csak az eszköz adatlapját megnyitva az Eszköz adatok ablakból indítva végezhetők, de a nyilvántartási munkák jelentős része elvégezhető csoportos műveletként is. A csoportosan végezhető eszköznyilvántartás vezetési műveletek dokumentálását a Nyilvántartás vezetés csoportosan végrehajtható műveletei pont tartalmazza.

Egy eszközhöz tartozó Eszköz adatok lapot megnyitva, a lap alján látható Nyomtatás gombra kattintva az eszközhöz tartozó egyedi karton nyomtatása indítható.

Eszköz adatok ablak fejrész adatai

 • A Megnevezés mező tartalma szükség szerint módosítható.
 • A Ref. szám mező passzív, ha az állományra be van állítva, hogy a program generálja a referencia számot.
 • A Csoport, Gyári szám, Típus és Leltári szám szükség szerint megadható, vagy elhagyható adatok.
 • A Csoport mezőbe a Eszköz csoportok pontban leírt módon definiált csoportok közül lehet lenyitható menüből választani. Az egy csoportba tartozó eszközök esetében a későbbiekben látható módon az eszközök mindegyikéhez egy lépésben lehet leltárfelelőst, vagy tárolási helyet megadni.
 • A Megjegyzés mezőbe az eszközre vonatkozó bármilyen adat feljegyezhető.
 • Az Adótörvény szerinti és a Számviteli törvény szerinti leírási módokhoz tartozó mezők szükség esetén módosíthatóak. A módosítást követően a módosítás előtti beállítások alapján generált adatok és könyvelések változatlanok maradnak.
 • A Maradvány [% – érték] felirathoz tartozik egy százalék és egy érték mező. A két mező közül csak az érték megadására szolgáló mező aktív. Ha egy eszközhöz a vállalkozás maradványértéket határoz meg, akkor a maradványérték megadása az érték mezőbe történhet, és az értékből a program határozza meg a százalék adatot.
 • A Teljesítmény érték – mértékegység felirathoz tartozó két mező csak akkor válik aktívvá, ha a Számviteli trv. szerinti leírási mód mezőbe a lenyitható menüből megtörténik a teljesítmény leírási mód kiválasztása. Új eszköz nyilvántartásba vételekor hiába történik meg a teljesítmény leírási mód kiválasztása, ahhoz, hogy meg lehessen adni azt a teljesítmény mennyiséget, amihez viszonyítva lesz elszámolva értékcsökkenés a számviteli törvény szerint, az Eszköz adatok ablakban meg kell ismételni a kiválasztást. Kiválasztás hatására aktív lesz a két mező. Azután a második mezőbe kiválasztható a mértékegység, az elsőbe meg beírható a 100%-os értékcsökkenés leíráshoz tartozó teljesítmény mennyiség.
 • Ezek az adatok az eszköz élete során bármikor megváltoztathatók, de minden változtatáshoz a Számviteli trv. szerinti leírási mód mezőbe ki kell választani a teljesítmény leírási módot.
 • A Felhasznált fejlesztési tartalék mező passzív. A mezőben a program jeleníti meg azt az összeget, ami a fejlesztési tartalékból fel lett használva a beruházás megvalósításához. (Felhasznált fejlesztési tartalék pont)
 • A Beruházás kezdete és értéke mezők passzívak. A mezőkben a program az eszköz nyilvántartásba vételekor megadott kezdő beruházási értéket és dátumot jeleníti meg.
 • Az Adótörvény szerinti nettó érték mezőben a program azt az értéket jeleníti meg, ami a rögzített Főkönyvi esemény sorokhoz tartozó adótörvény szerinti érték adatokból és a Felhasznált fejlesztési tartalék adatból kiszámítható.
 • A Könyvelt nettó érték mező előtti jelölő gomb alapállapotban jelölt. Ebben az esetben a program a Főkönyvi esemény sorokhoz tartozó számviteli törvény szerinti érték adatokból kiszámítható nettó érték adatot jeleníti meg.
 • Ha a Napi mező előtti jelölő gomb jelölt, akkor a program csökkenti a könyvelt nettó értéket az utolsó könyvelési dátumtó a napi dátumig számítható értékcsökkenés összegével, és a kapott értéket jeleníti meg.
 • A Bruttó érték mezőben a program azt a bruttó értéket jeleníti meg, ami a  Főkönyvi esemény sorokhoz tartozó számviteli törvény szerinti érték adatokból kiszámítható.
 • A Leltárfelelős és Tárolási hely mezőben a program az érvényes leltárfelelős, illetve tárolási hely adatot jeleníti meg.
Print Friendly, PDF & Email
Top