KERESÉS

Menu

Bejegyzések | E. Számlázás

Online Számla Rendszer kezelése

Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100 000 Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre, a 2018.4-es verzióban elérhetőek az online adatszolgáltatáshoz szükséges funkciók. A Online Számla Rendszer 2.0-ás frissítésével párhuzamosan a CobraConto.Net programban a 2020.2 verzióban (megjelent: 2020.03.31) is fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek a stabilitást és áttekinthetőséget szolgálják.    Előfeltételek Számlatömb beállítása NAV Online feladásra A Főmenü / Számlakészítés / Karbantartás / Számlatömb / Adatkapcsolatok fülön válaszható lett pipával, […]

Gyűjtőszámla készítése

A CobraConto.Net rendszerben a 2020.2-es verziótól kezdve lehetőség van NAV konform gyűjtőszámla készítésére.   Törvényi háttér Forrás:  A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai (2020) Online: https://nav.gov.hu/data/cms511304/18_Szamla_nyugta_kibocsatasanak_alapvet__szabalyai_20200206.pdf Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek, személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít – a teljesítés napján egyidejűleg, illetve – az adott naptári hónapban illetve a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban. Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a […]

Ár felajánlás értékesítés során

A CobraConto.Net rendszer az értékesítés (vevői ajánlat, rendelés, teljesítés és számla kiállítása) során a megadott termék partner árforma deviza dátum figyelmembe vételével ajánlja fel a kiválasztott termékhez tartozó eladási árat. A dátum a különböző értékesítési bizonylatok esetén különböző mezőkből származik: vevői árajánlat rögzítése esetén az ajánlat kelte vevői rendelés rögzítése esetén a rendelés teljesítésének határideje vevői teljesítés rögzítés esetén a teljesítés ideje számla rögzítésekor a számviteli teljesítés dátuma   Elsőként megvizsgálja a rendszer, hogy az létezik-e […]

Fizetési visszatartások kezelése

A CobraConto.Net rendszer Visszatartás kezelés moduljának megvásárlása után a felhasználó szervezet mind a kimenő (kiállított) mind a bejövő számláknál nyilvántarthatja a fizetési visszatartásokat. Alapadatok rögzítése Visszatartási jogcímek törzsadat A visszatartási megállapodáson rögzített Alkalmazott fizetési visszatartási jogcímek használhatóak fel majd a projekthez kötődő részteljesítés(ek)ről és végteljesítésről szóló számlákon. Ezen jogcímeket a Törzsadatok / Cég / Fizetési visszatartási jogcímek menüpontban rögzíthetjük ill. szerkeszthetjük. Egy jogcímnél meg kell adni annak nevét, a visszatartás %-ben megadott értékét (mely alapján a konkrét […]

Ütemezett számlázás

Bevezetés A Számlázás modul Ütemezett számlázás szolgáltatása azon vállalkozásoknak nyújt megoldást, melyek folyamatos szolgáltatásokat teljesítenek, és első soron lakosság felé, szolgáltatásaikat időszakról időszakra ismétlődően, ütemezve számlázzák. Ilyen lehet például egy újságra szóló előfizetés, vagy távfelügyeleti szolgáltatás. Ilyen esetekben egy-egy szolgáltatást igénybe vevő felé rövidebb–hosszabb ideig azonos számlatartalommal történik számlakiállítás, és csak az ütemezéshez (hónap, negyedév, stb.) tartozó dátumok változnak. Sok esetben egy-egy szolgáltatás egy időszakhoz tartozó számlázása több ezer számla kiállításával jár. Az ütemezhető, rendszeresen, és hosszabb […]

Értékesítési termék tallózó ablak funkciói

Az értékesítési (ajánlat, rendelés, teljesítés) bizonylatokról és a számla ablakból megnyíló terméktallózó ablak nem csak a termékek nevének és cikkszámának megjelenítésére alkalmas, hanem gyors keresést is biztosít és az értékesítés során szükséges információk megjelenítésére is szolgál. Amennyiben nem bizonylatírás közben van szükségünk az ablakból elérhető adatokra, megnyitható a Főmenü \ Értékesítés \ Lekérdezések \ Termékek útvonalon is. A CobraConto.Net rendszerben szokásos módon az ablak alsó részében a szűrő mezők találhatóak, melyek “ÉS” kapcsolatban vannak egymással, […]

Érvénytelenítés (sztornózás) és módosítás

Érvénytelenítés (sztornózás) Amennyiben egy korábbi számlánkon hibás adatokat tüntettünk fel (pl.: a vevő adószáma vagy címe vagy a teljesítés dátuma) lehetőségünk van a számlát érvényteleníteni. Lépések: A Véglegesített számlák ablakban jelöljük ki az érvényteleníteni kívánt számlát és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő megjegyzés ablakban megadhatjuk a sztornózás okát, majd nyomjuk meg az OK gombot: A megjelenő kis ablakban megadhatjuk mely számlaformátumra, hány példányban kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítő bizonylatot: A nyomtatott bizonylaton látszódni fog az […]

Környezetvédelmi termékdíj feltüntetése

A CobraConto.Net rendszerben számlázva környezetvédelmi termékdíj köteles terméket, a jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítható a környezetvédelmi termékdíjhoz tartozó jogszabályi előírás szerinti szöveg megjelenítése. A bevalláshoz szükséges lekérdezések és kigyűjtések később kerülnek fejlesztésre. A KT/CSK kód felépítése Törvény írja elő a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód felépítését. A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből: az első három pozíción a termék meghatározása történik. a negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy […]

Normál számla kiállítása

img_561f621e69f6a

Új számla A Véglegesített számlák ablakból Új adat funkció hatására nyitható meg egy új normál számla kiállítására szolgáló ablak. Az ablak megnyitásához egy normál számlatömb kiválasztása szükséges. A számla fej- és általános adatai A megnyíló ablakban a számlatömb adatai és a többi paraméter beállítástól függően feltölti a program a Bankszámla, Deviza, Árfolyam, ÁFA árfolyam, Fizetési mód, és dátum mezőket. Ha az állományhoz nincs jelölve Folyamatos teljesítés felülbírálható, akkor a mező passzív marad. Számlázási cím   Amennyiben […]

Egyszerűsített számla

Az egyszerűsített számlával történő számlázással szembe a számlára vonatkozó előírások betartása mellett követelmény, hogy a számlázást gyorsan lehessen végezni, ezért a normál számlához képest igen kevés adatot tartalmazhat. A számla gyors kiállítását segíti az is, hogy a számlázandó tételek előzetesen a Termékek törzsadatállományba felvételre kerülnek. Ha a Véglegesített számlák ablakból indított Új adat funkcióhoz egy Egyszerűsített számlatömb kiválasztás történt, akkor a program az egyszerűsített számlakiállításhoz szükséges ablakot nyitja meg. A Vevőnév és Cím adata történhet […]

Számlatömbök felvétele és paraméterezése

Bevezetés A CobraConto.Net rendszerben a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek. A kialakított számlatömbökkel biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága. A létrehozott számlatömbök a Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg: Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a CobraConto.Net rendszerben, akkor az ablakban az Adóév lenyíló menüből választható ki. Az ablakba kiválasztott adóévhez tartozó tömböket gyűjti ki a program. Ha egy számlatömb egyszerűsített számlák kiállítására szolgál, akkor a számlatömb megnevezése mellett az oszlophoz tartozó E mező jelölt. Ha az […]

Alap számlaformátum

alapszml

Létezik a programban a normál számlák nyomtatásához egy alap számlaformátum, amely az előforduló általános igények alapján sokféle képen paraméterezhető. Karbantartása Az alap számlaformátum paraméterezését a Cobra.Admin program Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás menüponthoz tartozó ablakban az Alap számlaformátumot kiválasztva és megnyitva, a formátumhoz tartozó ablak Beállítások lapján lehet elvégezni. Logo beállítása A nyomtatvány szerkesztőablakán a Képek fülön tudunk fejléc és lábléc megjelenítése céljából képet beállítani: Válasszuk ki, hogy fejlécbe vagy láblécbe kerülő képet állítunk be. Adjuk meg a […]

A számlakészítés előfeltételei

wrench73

Az első számla kiállítása előtt létre kell hozni a számlakiállítás alapfeltételeit: Saját cégünk adatainak rögzítése Adóév rögzítése ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok: amennyiben ÁFA bevallás és könyvelés is fog történni Bankszámláink rögzítése Fizetési módok felvétele, szerkesztése Deviza árfolyamok: amennyiben tárolni szeretnénk ezeket Nyomtatási formátumok: amennyiben szeretnénk változtatni az Alap számlaformátumon Fejléc és lábléc logó felvétele Számlatömbök felvétele   Ezen lépések elvégzése után neki kezdhetünk első számlánk elkészítésének!

Top