KERESÉS

Menu

Bejegyzések | E. Számlázás

Érvénytelenítés (sztornózás) és módosítás

Érvénytelenítés (sztornózás) Amennyiben egy korábbi számlánkon hibás adatokat tüntettünk fel (pl.: a vevő adószáma vagy címe vagy a teljesítés dátuma) lehetőségünk van a számlát érvényteleníteni. Lépések: A Véglegesített számlák ablakban jelöljük ki az érvényteleníteni kívánt számlát és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő megjegyzés ablakban megadhatjuk a sztornózás okát, majd nyomjuk meg az OK gombot: A megjelenő kis ablakban megadhatjuk mely számlaformátumra, hány példányban kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítő bizonylatot: A nyomtatott bizonylaton látszódni fog az […]

NAV Online számlázás

Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100 000 Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre, a 2018.4-es verzióban elérhetőek az online adatszolgáltatáshoz szükséges funkciók. Előfeltételek Számlatömb beállítása NAV Online feladásra A Főmenü – Számlakészítés – Karbantartás – Számlatömb – Adatkapcsolatok fülön válaszható lett pipával, hogy az adott számlatömb az Online Számla Rendszerbe feladandó-e vagy sem. Ha szállítólevélnek vagy bekérőlevélnek (proforma számla) van használva az adott számlatömb, ki kell venni […]

Környezetvédelmi termékdíj feltüntetése

A CobraConto.Net rendszerben számlázva környezetvédelmi termékdíj köteles terméket, a jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítható a környezetvédelmi termékdíjhoz tartozó jogszabályi előírás szerinti szöveg megjelenítése. A bevalláshoz szükséges lekérdezések és kigyűjtések később kerülnek fejlesztésre. A KT/CSK kód felépítése Törvény írja elő a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód felépítését. A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből: az első három pozíción a termék meghatározása történik. a negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy […]

Normál számla kiállítása

img_561f621e69f6a

Új számla A Véglegesített számlák ablakból Új adat funkció hatására nyitható meg egy új normál számla kiállítására szolgáló ablak. Az ablak megnyitásához egy normál számlatömb kiválasztása szükséges. A számla fej- és általános adatai A megnyíló ablakban a számlatömb adatai és a többi paraméter beállítástól függően feltölti a program a Bankszámla, Deviza, Árfolyam, ÁFA árfolyam, Fizetési mód, és dátum mezőket. Ha az állományhoz nincs jelölve Folyamatos teljesítés, akkor a mező passzív marad. Számlázási cím A laphoz tartozó […]

Egyszerűsített számla

Az egyszerűsített számlával történő számlázással szembe a számlára vonatkozó előírások betartása mellett követelmény, hogy a számlázást gyorsan lehessen végezni, ezért a normál számlához képest igen kevés adatot tartalmazhat. A számla gyors kiállítását segíti az is, hogy a számlázandó tételek előzetesen a Termékek törzsadatállományba felvételre kerülnek. Ha a Véglegesített számlák ablakból indított Új adat funkcióhoz egy Egyszerűsített számlatömb kiválasztás történt, akkor a program az egyszerűsített számlakiállításhoz szükséges ablakot nyitja meg. A Vevőnév és Cím adata történhet […]

Számlatömbök felvétele és paraméterezése

Bevezetés A CobraConto.Net rendszerben a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek. A kialakított számlatömbökkel biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága. A létrehozott számlatömbök a Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg: Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a CobraConto.Net rendszerben, akkor az ablakban az Adóév lenyíló menüből választható ki. Az ablakba kiválasztott adóévhez tartozó tömböket gyűjti ki a program. Ha egy számlatömb egyszerűsített számlák kiállítására szolgál, akkor a számlatömb megnevezése mellett az oszlophoz tartozó E mező jelölt. Ha az […]

Alap számlaformátum

alapszml

Létezik a programban a normál számlák nyomtatásához egy alap számlaformátum, amely az előforduló általános igények alapján sokféle képen paraméterezhető. Karbantartása Az alap számlaformátum paraméterezését a Cobra.Admin program Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás menüponthoz tartozó ablakban az Alap számlaformátumot kiválasztva és megnyitva, a formátumhoz tartozó ablak Beállítások lapján lehet elvégezni. Logo beállítása A nyomtatvány szerkesztőablakán a Képek fülön tudunk fejléc és lábléc megjelenítése céljából képet beállítani: Válasszuk ki, hogy fejlécbe vagy láblécbe kerülő képet állítunk be. Adjuk meg a […]

A számlakészítés előfeltételei

wrench73

Az első számla kiállítása előtt létre kell hozni a számlakiállítás alapfeltételeit: Saját cégünk adatainak rögzítése Adóév rögzítése ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok: amennyiben ÁFA bevallás és könyvelés is fog történni Bankszámláink rögzítése Fizetési módok felvétele, szerkesztése Deviza árfolyamok: amennyiben tárolni szeretnénk ezeket Nyomtatási formátumok: amennyiben szeretnénk változtatni az Alap számlaformátumon Fejléc és lábléc logó felvétele Számlatömbök felvétele   Ezen lépések elvégzése után neki kezdhetünk első számlánk elkészítésének!

Top