KERESÉS

Menu

Bejegyzések | F. Pénzügy

Banki tétel sablonok

A banki tételsablonok célja kettős: kézi bevitel esetén a gyakran előforduló tranzakciók gyors bevitelét teszi lehetővé előre kitöltött kontírozási és gyűjtőzési adatokkal banki kivonat import során a kivonaton szereplő tranzakciók közleménye a sablonhoz mentett közlemény részlet alapján az automata összevezetést teszik lehetővé   A tételsablonok a Pénzügy / Sablonok / Banki tétel sablonok menüpontban rögzíthetők ill. szerkeszthetők.   Adatok a sablonon   Megnevezés: a felhasználó által a használati esetnek megfelelő megnevezés, mely alapján később megtaláljuk […]

Folyószámla értesítések

Összefoglalás A funkció célja, hogy a vevői egyenlegközlő levelek (elérhető a 2024.1-es verziótól) fizetési felszólítások (elérhető a 2024.2-es verziótól) fizetési emlékeztetők (elérhető a 2024.2-es verziótól) késedelmi kamat értesítők (még nem elérhető) a távnyomtatás rendszeren keresztül (esetleg emailen vagy papíralapon) egyszerűen, ellenőrizhetően eljuttathatók legyenek az összes vagy a választott partnerek részére. A CobraConto.Net program 2024.1-es verziójában a vevői egyenlegközlő levelek kiküldése végezhető el. A funkció a Pénzügy / Folyószámla értesítések menüpontból indítható, ahol a korábban küldött […]

Folyószámla-értesítő levélszövegek

A távnyomtatással vagy postai úton eljuttatott egyenlegközlő levél formátumok a Pénzügy / Karbantartás / Folyószámla-értesítő levélszövegek menüpontban paraméterezhetők. A levél fejadatai a következők: Értesítő típus: vevő vagy szállító egyenlegközlésre használható a formátum, emellett Fizetési felszólítások (elérhető a 2024.2-es verziótól) Fizetési emlékeztetők (elérhető a 2024.2-es verziótól) Megnevezés: a későbbi beállítások során alapján választjuk ki, mely formátum alapján készüljenek az egyenlegközlők, emlékeztetők, felszólítások Távnyomtatás kísérő szöveg: opcionális. Amennyiben távnyomtatással küldjük az egyenlegközlőt, ez a szöveg kerül a […]

Vevői előleg kezelés, könyvelés

A CobraConto.Net rendszerben két módja van a vevő előleg pénzügyi kezelésére: alapértelmezett: átvezetési számlák használatával, a vevői előleg bruttó értékű nyilvántartásával egyszerűbb módon: a vevői előleg nettó nyilvántartásával   Az előlegkezelésre vonatkozó alapvető működési paraméterek a Cobra.Admin program Rendszerbeállításai között szabályozhatók. Az alábbi három paraméter változtatható: Megnevezés Leírás Típus Alapértelmezett érték Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési számlák szerint könyvelődnek a vegyes naplón keresztül. Logikai 1 Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.DirektMód A “Kapott előleg átvezetés” […]

SimplePay kereskedői riport import

Amennyiben egy webshop felületén a OTP SimplePay-en keresztül fizetnek a bankkártyás vásárlók, az OTP Mobil Kft a kereskedő bankszámlájára történő utalás napján minden esetben egy kereskedői riportot (forgalmi kimutatást) is kiküld, mely egy .csv formátumú, pontosvesszővel szeparált elektronikus forgalmi összesítő. A riportok továbbá a Kereskedői Back Office felületről is letölthetők a Pénzügyek→Utalások→Kimenő utalások menüpontban.   Ezt a forgalmi összesítőt importálhatjuk a banki kivonatunkon szereplő SimplePay átutalás típusú tranzakcióhoz. A Teljesítés* mezőben az elszámolás elkészültének napját […]

Fizetési felszólító email

Előfeltételek A funkció használatához a Cobra Message Server vagy a Cobra Message Service működő állapotra állítása szükséges. A Törzsadatok / Email beállítások / Fizetési felszólító táblázat fejléc kitöltése, legalább magyar nyelven: Ez alapján fognak a generálódott emailben a fejléc megnevezések szerepelni, pl.: A Törzsadatok / Email beállítások / Paraméterek menüpontban szükséges rögzíteni legalább egy darab “Fizetési felszólítás” típusú email sablont. Leírás a sablon szerkesztő működéséről itt található.   Használat A funkció a Főmenü / Pénzügy […]

Reverzálás

Vegyes bizonylatonként jelölhető, hogy a bizonylatot a későbbiek során reverzálni (ellentétes előjellel lekönyvelni) szeretnénk-e: Ezekre bizonylatokra a Pénzügy / Vegyes tételek / Csoportos műveletek / Reverzálás menüpontban tudjuk a visszafordítás műveletet elvégezni. A reverzálandó bizonylatokat jeleníti meg a tallózó ablak listázni az alábbi szűrési lehetőségekkel: adóév állomány könyvelési réteg könyvelési időszak (kezdő és záró könyvelési dátum megadási lehetőség) A listában megjelenő tételek első oszlopa egy jelölőnégyzet. A listázott adatok reverzálása csoportosan történik a [Start] gomb […]

Adatletöltés a NAV Online Számla rendszerből

Előfeltételek Minimum a CobraConto.Net 2021.1 verzió használata Internetkapcsolat Technikai felhasználó hitelesítési adatainak megadása a Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások menüpont alatt. Hitelesítés nélkül lekérdezést sem enged a NAV. Akkor sem, ha az adott adatbázisból Ön nem állít ki számlát, csak könyvelésre használja.   Bejövő számlák letöltése egyenként A szokásos módon indítsa el egy új Bejövő számla rögzítését a Pénzügy / Bejövő számlák / Véglegesített (vagy Előkészített) számlák ablakból Töltse ki a […]

Szállítói előlegek kezelése

Törvényi hivatkozás Ha az adóalany az áfabevallásban végszámla alapján érvényesít adólevonási jogot, akkor a 2020. július 1-jétől hatályos szabályok szerint az előző adatok feltüntetésén kívül, további adatokat is szerepeltetnie kell az adatszolgáltatásban. Végszámla alatt itt olyan, a teljesítésről kibocsátott számlát értünk, amiben az annak ellenértékébe beszámító (Áfa tv. 59. §-a szerinti) előleg elszámolása is megtörténik. Végszámla esetén adatot kell szolgáltatni az előleg figyelembe vételével adódó áfaalap, áfaösszeg különbözetről is. Forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html A megkövetelt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a 2020.8-as […]

Csoportos adóalanyiság

Terminusok Csoportos adóalanyiság – Az ÁFA tv. (2007. évi CXXVII. tv) 8. §. Csoporttag – A csoportos adóalanyiságban részt vevő valamely tag. Csoportképviselő –  A tagok által kijelölt képviselő. Alapelvek A csoportos ÁFA bevallás funkció a CobraConto.Net rendszer pénzügyi alrendszerének részeként valósul meg. Működésének alap-feltétele, hogy valamennyi csoporttag azonos adóévet és bevallási ütemezést alkalmazzon (Jelen szabályozás szerint – 2017. évi CL. törvény, az adózás rendjéről, 2. melléklet  I/B/3.1.9.pontja – a csoportos adóalany havonkénti bevallás benyújtására […]

Árfolyam átértékelések

Az év végén rendezetlen devizás vevő és szállító tételek átértékelése ebben a menüpontban elvégezhető. Elérési út: Főmenü / Pénzügy / Karbantartás  / Árfolyam átértékelések. A megjelenített átértékelési időszakok az adóévnél definiált deviza átértékelési mód mezőben megadott intervallumtól függ: A CobraConto.Net rendszer a nyitott (egyenleggel rendelkező) számlákra csoportosan futtat átértékelést és számlánkként generál vegyes tételt az átértékelés nyereségről / veszteségről az Átvezetési számláknál definiált számlaszámokra a megadott gyűjtővel: Átértékelés elvégzése Az ablakon láthatóak a már korábban elvégzett […]

Könyvelési zárolás dátumai

Az adóévek könyvelési zárolási dátumainak kezelésére van lehetőség a Pénzügy \ Karbantartás \ Könyvelési zárolás dátumai menüpont alatt:   Hatására a rögzített, a megadott dátumnál <= könyvelési dátummal rendelkező bizonylatok csak olvasható módban nyílnak meg. Lezárt időszakba pedig a rendszer nem enged új bizonylatot rögzíteni:   Az ÁFA dátumot tartalmazó bizonylatok esetében (pl. számla) a zárolási dátum az ÁFA dátumra is vonatkozik. Tehát, amennyiben a 2020-as adóév könyvelési zárolás dátumát 2020.04.30-ra állítottuk, a Számlázó modulban […]

Támogatott banki szoftverek

Szoftver Kivonat import HUF export Deviza export Budapest Internetbank 4.11 xml txt Budapest Internetbank 4.20 xml txt Budapest Üzleti Terminál 7.11 xml xml CIB Üzleti terminál 6.1.8 txt txt CIB Üzleti terminál 6.2.3 *.* txt CIB Üzleti terminál 6.2.8 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.4 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.7 sta txt CIB Business Online ISO 20022 szabvány szerinti xml (Camt.053 XML) GIRO-HCT xml CitiBank CitiDirect *.* txt txt BNP Paribas Connexis MT940 stm […]

Átutalási megbízás export

Támogatott bankok, formátumok Kérjük, tekintse meg a listát itt!   Átutalási megbízás készítés A Főmenü / Pénzügy / Átutalási megbízás export gyűjtőmenü alól 3 bizonylattípus alapján készíthetünk átutalási megbízást: Bejövő számlák Kötelezettségek: Vám ÁFA és Adó, járulék típusú kötelezettségek Bérek: Bér jellegű kötelezettségek   Bejövő számlák alapján A könnyű használat előfeltétele, hogy a bejövő szállítói számla rögzítésekor a Hivatkozások / Átutalás / Bankszámla mező ki legyen töltve. Átutalási megbízás készítés előtt meg kell adnunk, mely […]

Bejövő számlák és beszerzési teljesítések kapcsolata

Amennyiben a CobraConto.Net rendszert integráltan használjuk, a beszerzési teljesítések összekapcsolhatóak az ezekről kapott szállítói számlákkal és ezzel ún. likvidálás végezhető. A bejövő számlát a szokásos módon kell rögzíteni,  a számla egyes tételeihez pedig a “Beszerzés tételek” szekcióban rögzíthetünk beszerzés teljesítés tétel(eke)t: Az Új adat gombra kattintva a szekcióban a bejövő számlán kiválasztott partner teljesítés tételeiből választhatunk egyet vagy többet. Alapértelmezetten csak azok a tételek jelennek meg, amit mennyiség szerint még nem kötöttünk össze teljesen szállítói számlával. […]

Bérszámfejtési adatok feladása vegyes naplóba

TXT formátumban A CobraMunBér szoftverből a legegyszerűbb a tabulált TXT formátumban átvenni az adatokat. Természetesen amennyiben más bérszámfejtési rendszerből exportálható ezen formátum, akkor is minden további nélkül beolvashatóak az adatok egy vegyes bizonylatra. Indítsunk egy új vegyes bizonylat rögzítést Kattintsunk a bizonylatrögzítő ablak bal alsó sarkában található Import gombra és válasszuk a CobraMunBér feladás opciót Válasszuk ki a TXT fájlt, melynek sorai bekerülnek a vegyes bizonylatra. Végelegesítés előtt még bármit módosíthatunk XML formátumban Amennyiben egy tételsorhoz […]

Vevői és szállítói skontó kezelése

Kimenő számlák esetében, ha tétel automatikusan jön létre a kiállított számlából, akkor a program áthozza a számlához tartozó Skontó paramétereket. Ha csak a pénzügyi nyilvántartás történik a CCN rendszerben, akkor Kimenő számlák esetében is hasonlóan a Bejövő számlákhoz hogy a Skontó paramétereket a Skontó nap és Skontó % mezők kitöltésével kell biztosítani, és a számlakiegyenlítések könyvelése a tényleges (valóban elutalt) kiegyenlítési adatokkal változatlan módon történik. Skontó nyereség és veszteség könyvelése A Skontó alkalmazás hatására keletkezett […]

Bejövő számlák (szállító napló)

Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a szállító analitika vezetését a rendszerben. A létrehozott naplókba manuálisan (akár sablon alapján) és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk szállítóbizonylatokat. A Pénzügy / Bejövő számlák menüpontban a rendszer más bizonylataihoz hasonlóan előkészített és végleges státusz alapján szétbontva listázhatjuk és kereshetjük elő a rögzített bizonylatokat a tallózóablakokat használva. A véglegesített bejövő számlák tallózóablakán a bizonylatok minden lényeges tartalmi eleme alapján kereshetünk: A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki […]

Bejövő számlaállományok

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bejövő számlaállományok menüpontban rögzíthetünk új szállítói számla tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A menüpontban adóévenként tekinthetjük át az állományokat vagy rögzíthetünk újat:   Egy állomány esetén a következő adatok rögzíthetőek/módosíthatóak: megnevezés vegyes napló, melybe a szoftver manuális (technikai kiegyenlítés) vagy automatikus (év végi árfolyam átértékelés, skontó elszámolás, stb) művelet esetén bizonylatot rögzít könyvelendő-e az állomány (főkönyvi bejegyzést generáljon-e) Követel oldali kontírszámok Belföld / EU / Egyéb ügylet esetén alapértelmezett ügylettípus lezárt-e az állomány vagy rögzíthető […]

Bekérőlevél állományok paraméterezése

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bekérőlevél állományok menüpontban rögzíthetünk új bekérő tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A megnyíló ablakban adóévenként láthatóak az állományok:   Egy állomány esetén a következő Alapadatok adhatóak meg: cégünk mely divíziójához tartozik az állomány mely bankszámlaszámokat használhatjuk és milyen módon (Választható / Devizanemhez rendelt / Mindet nyomtat) automatikusan sorszámozza-e a szoftver a bizonylatszámot, és ha igen, milyen előtaggal milyen típusú bizonylatot kívánunk alapértelmezetten kiállítani: Díjbekérő / Előlegbekérő / Késedelmi kamat / Késedelmi költségátalány ez az alapértelmezett típus megváltoztatható-e a konkrét bizonylat […]

Késedelmi kamat felszámítása

A Pénzügy \ Késedelmi kamat és költségátalány menüpontban végezhetjük el a késedelmesen kiegyenlített számlákra a késedelmi kamat felszámítását  illetve a költségátalánnyal kapcsolatos műveleteket: A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatához a Törzsadatok\Késedelmi kamatlábak tábla feltöltése szükséges. Speciálisan, kizárólag az adott partnerre érvényes kamatlábakat a Partner törzsadat lap Pénzügyi beállítások\Késedelmi kamat fül alatti lapon rögzíthetünk. A Késedelmi kamat felszámítása menüpont hatására megnyíló ablakban szűrési feltételekkel beállítható, hogy: mely adóévből mely devizanem figyelembevételével mely időszakban kiegyenlített számlákat legyenek figyelembe véve melyik […]

Bekérőlevelek kezelése

Általános tudnivalók Egy cég tevékenysége során a konkrét teljesítést / szállítást megelőzően is gyakran kér és vesz át előleget vagy teljes pénzügyi fedezetet nyújtó összeget ügyfeleitől. Más esetekben késedelmi kamatot és/vagy késedelmi költségátalányt kénytelen követelni a vevőktől. A CobraConto.Net rendszerben az ilyen eseteket kezelő bizonylatokat nevezzük összefoglaló néven bekérőleveleknek. Elterjedt nevük még a pro forma számla, de ezek semmiképpen sem előlegszámlák, tehát áfa fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! Típusai: Díjbekérő: manuálisan készített, jellemzően a teljes összeget előre […]

Kompenzáció

A rendszer a kompenzáció automatikus könyvelésekor az Átvezetési számlák menüpontban a “Számla kompenzáció” nevű gazdasági eseményhez rendelt kontírszámot használja. A szállító-vevő kompenzáció műveletét a Pénzügy / Vegyes tételek / Előkészített vegyes tételek ablakban az Új adat / Kompenzáció lenyíló menüjére kattintva kezdhetjük el: A partnert betallózva és a Feltöltés gombot megnyomva a program kigyűjti annak bejövő és kimenő számlái közül a ki nem egyenlítetteket: Az ablak két oldalában kiválaszthatók az összevezetendő bizonylatok és megadható, hogy melyikre kerüljön a részkiegyenlítés […]

Vegyes bizonylatok rögzítése

Többnyire ezen bizonylatok rögzítése automatikusan történik az analitikus modulokból olyan műveletek során, mint például a pénzügyi tételek technikai kiegyenlítése, kompenzációja vagy a készletérték feladás. Természetesen vegyes bizonylatok is importálhatóak a rendszerbe txt vagy XML formátumban. A kézi rögzítés a tartozik/követel oldalak könyvelésével történik, pénznem és deviza esetén árfolyam megadásával. A két oldal összegének meg kell egyeznie, azonban a tétel oldalalkénti összegeinek száma nincs megkötve. A tételsorokhoz megjegyzés fűzhető, valamint gyűjtőzhetők is: Amíg a T/K oldal egyenlege […]

Vegyes naplók paraméterezése

A CobraConto.Net rendszerben ügymenettől függően kialakíthatók a vegyes állományok, amelyek bizonylatszámainak megadása történhet manuálisan, tovább generált kapcsoló bekapcsolásával automatikusan, az állományjel mezőben megadott adat figyelembe vételével. A Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyelete / Vegyes naplók útvonalon megnyíló áttkeintő ablakban adóévenként tekinthetjük át, szerkeszthetjük meglévő naplóinkat vagy rögzíthetünk újat: A Megnevezés mező kötelező. A többi paraméter igényektől függően állítható: Könyvelendő: a naplóba rögzített bizonylatok bekerüljenek-e a főkönyvbe Zárolva eddig: az adott könyvelési dátumig új bizonylat […]

Átvezetési számlák

A Pénzügy / Karbantartás / Átvezetési számlák menüpontban a pénzügyi könyvelés során előforduló gazdasági eseményekhez kapcsolódó automatikus főkönyvi bejegyzések kontírszámait kell megadnunk, melyeket a szoftver a könyvelési automatizmusok során használni fog. Ezen számlák beállításának hiánya gyakran eredményez kontírozatlan tétel(eke)t a főkönyv modul ellenőrző menüpontjában. A gazdasági események a következők: árfolyam nyereség és veszteség átértékelés nyereség/veszteség skonto nyereség/veszteség kerekítési nyereség/veszteség számla kompenzáció költség átvezetés vevő technikai kiegyenlítés beszerzés elhatárolás ellenszámla pénzforgalmi elszámolás fizetendő/visszaigényelhető adó átvezetési számla (adóév paramétereinél […]

ÁFA bevallás készítése

Előfeltételek ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok felvétele és paraméterezése ÁFA bevallások ütemezése Lépések Az ÁFA időszak adatainak kigyűjtése az ÁFA bevallási időszakok menüpontban ÁFA bevallás elkészítése, XML mentése A Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások menüpont alatt találjuk a 2×65 és a 2xA60 (Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről) bevallások elektronikus elkészítéshez szükséges funkciókat: Az ÁFA bevallás funkció szolgál a […]

ÁFA bevallási időszakok

A Pénzügy / ÁFA bevallás / ÁFA bevallási időszakok menüpontban történik a pénzügyi állományokból az ÁFA bevallást érintőt tételek és adatok kigyűjtése. Az adóévre vonatkozó ütemezés alapján, az adóévet kiválasztva (automatikusan felkínálja a program) az [Új adat] gombra kattintva kiválasztjuk az Ütemezett bevallási időszakot: A “Bármely adóévben” opció bejelölésével más adóévekben rögzített, de az ebbe az ÁFA időszakba eső bizonylatokat is gyűjti a szoftver.A “Korábbi kigyűjtés archiválása” is alapértelmezetten bejelölt, hatására, amennyiben az adott időszakban már […]

ÁFA bevallások ütemezése

A Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallások ütemezése menüpontban, első lépésként ki kell alakítani az adott adóévhez az ÁFA bevallások ütemezését, ahol, az adóév kiválasztásán kívül, vegyes napló megadása is kötelező. Így biztosítunk keretet az adatgyűjtéshez. Az Új adat gombra kattintva, létrehozható az aktuális adóév ÁFA ütemezése. Meg kell adni az Adóévet, a Vegyes naplót, ahová az időszakon kívüli Áfa rögzítendő (pl. pénzforgalmi elszámolás miatti elhúzódó kifizetés). A belföldi 2×65 (Áfa bevallás) és a 2xA60 (Közösségi […]

Bankkivonatok importálása

Támogatott szoftverek, formátumok Megfelelő elektronikus formában letöltött bankbizonylataink importálását és automata kipontozását jelenleg (2024.03.27) az alábbi banki szoftverekből támogatja a CobraConto.Net rendszer. Előfeltétel Az adott bankszámla – bank – banki szoftver trió megfelelő beállítása, többek között a Bankszámlák és a Törzsadatok / Közös / Bankok menüpontokban. Kérjük, olvassa olvassa el bejegyzésünket! Lépések a modern banki kivonat ablakon Válasszuk ki a banknaplót és indítsunk új kivont rögzítését. A Tranzakciók szekcióban megnyomjuk az [Import] gombot: A megjelenő […]

Banki tranzakciók

A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki tranzakciók menüpont ablaka már meglévő bankbizonylatainkon lévő tranzakciók szűrésére és módosítására ill. új tranzakciók felvételére szolgál, de csak már rögzített bizonylatokhoz. A CobraConto.Net rendszerben a szigorú elszámolás és a hibák elkerülése érdekében minden tranzakciónak valamely banki kivonaton kell szerepelnie, mint a gyakorlati életben is:   Amennyiben választottunk állományt és adunk meg szűrű feltételeket, könnyen találhatjuk meg az általunk keresett tranzakciót vagy bizonylatot:   Az Új tranzakció gombbal mindig az aktuálisan kijelölt tranzakcióhoz […]

Banki kivonatok

Banki kivonatok áttekintő ablak A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki kivonatok menüpontból megnyíló ablakon a már rögzített banki kivonatok tekinthetőek át, módosíthatóak vagy új kivonat rögzítését indíthatjuk. Az ablak mutatja a kivonatokra rögzített nyitó egyenleget, jóváírást, terhelést, záróegyenleget, az adóévhez beállított deviza értékelési mód alapján vezetett pénzkészlet árfolyamot és az árfolyam alapján a könyvelési devizára átszámított záró értéket. Az ablak figyelmeztető jelzést ad, amennyiben valahol függő tétel található, vagy a kivonat nyitó egyenlege nem […]

Bank naplók paraméterezése

A banki állományokat az határozza meg, hogy mennyi és milyen bankszámlát vezet a cég. A Megnevezés mellett kötelező megadni, hogy mely bankszámlánk adminisztrációjára fogjuk az adott naplót használni. A Kontírszám megadásával és Nyitó egyenleg (devizás állomány esetén a nyitó árfolyam is) kitöltésével használatra kész a banki állomány.

Pénztárak paraméterezése

A pénztár állományok létrehozása a vállalkozás által üzemeltetett pénztárak száma, pénzneme és ezek adminisztrációjának módja (kézi bizonylatok írása vagy a programból kiállítva) a meghatározó. A pénztárak paraméterezése kiterjed, a pénztár előző évben található megfelelőjére, a Devizanemre, vagy készpénzmozgásokra jellemző Legkisebb egységre, Nyitó egyenlegre és Árfolyamra. A Generált pénztárbizonylat kapcsoló befolyásolja a véglegesített pénztárbizonylat bizonylatszámának automatikus generálását, a beállított állományjel figyelembe vételével, monoton növekvő számozással. Bekapcsolása esetén generál a program nyomtatható formátumban bizonylatot. Előre definiálhatók a bizonylaton feltüntetendő pozíciók és […]

Pénztár bizonylatok (pénztárnapló)

Előkészített és véglegesített áttekintő ablakok A Főmenü / Pénzügy / Pénztár bizonylatok / Előkészített és Véglegesített pénztárbizonylatok ablakokban tekinthetjük át az előkészített ill. véglegesített állapotú pénztárbizonylatainkkat. Közös szűrők a két ablakon Szűrő Leírás Minta Adóév* Mely adóévbe tartozó pénztárnaplókat kívánjuk látni. Kötelező. Állomány* Mely pénztárnapló bizonylatait szeretnénk listázni ill. az [Új bevétel] vagy [Új kiadás] gomb az itt kiválasztott pénztárba rögzíti az új bizonylatot. Kötelező. Irány* Lehetséges, hogy csak a bevétel vagy csak a kiadás […]

Kimenő számlák (vevő napló)

Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a vevő analitika vezetését a rendszerben. A paraméterezésnek megfelelően a Számlakészítés modulból automatikusan ide érkeznek a számlaadatok (a megnyitott bizonylatablak fejlécében látható a generált bizonylat felirat), de manuálisan és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk ide vevőbizonylatokat. A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki illetve pénztár bizonylatokkal összepontozva is. A CobraConto.Net rendszer a vevő/szállító kompenzációt is kezeli. Számlafej adatok Bizonylat fül Bizonylatszám és ügylettípus: A bizonylat […]

Általános leírás a Pénzügy modulról

Bevezetés A pénzügyi, számviteli rendszer esetünkben egy olyan szoftverkomponenst (modult) jelent, amely alkalmas arra, hogy: A számviteli-. ÁFA- és egyéb releváns törvények elvárásainak megfelelően folyamatosan követi a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint a beszámolás-könyvvezetés kötelezettségéről szóló Kormányrendeletek előírásainak megfelelő könyvvezetést. Folyamatosan aktuális állapotot mutat a vállalkozás szállítói kötelezettségeiről és vevői követeléseiről, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási tervek készítésével támogatja a vállalkozás pénzügyi stabilitását. Segítse az eszközgazdálkodás optimalizálását, a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszközök […]

Késedelmi kamatlábak

A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatának előfeltétele a késedelmi kamatlábak rögzítése:

Kimenő számlaállományok

A kimenő számlaállományokat elsősorban az alapján kell kialakítanunk, hogy mi milyen szempontok alapján szeretnénk állomány szinten különválasztani az egyes bizonylattípusokat, üzletágak tevékenységek forgalmát, hiszen egy állományon belül lehetőségünk van szinte az összes ügylettípus kezelésére is.   Minden tömbnél definiálható a megnevezés mellett az ügyleteknek megfelelő kontír (az előbb említett összevont ügykezelés miatt), az alapértelmezett ügylettípus, valamint minden kimenő számla állományhoz, egy-egy kapcsolódó vegyes naplót kell megadnunk, ahova a rendszer a bizonylatunkhoz kapcsolódó, automatikusan generált vegyes tételeket tudja majd […]

Top