KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Eszköznyilvántartás előkészítése

Eszköz csoportok

A vállalkozás eszközeinek nyilvántartásához csoportok hozhatók létre. Csoport megnevezéseket rögzíteni a Karbantartás/Csoportok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: Mivel az eszközök csoportba sorolása nem kötelező, alkalmazható a csoportba sorolás úgy, hogy csak bizonyos eszközök tartoznak csoportba, valamilyen közös tulajdonság alapján. Ez a tulajdonság lehet egyazon leltárfelelőshöz tartozás, vagy ugyanazon leltári helyen üzemeltetés. De lehet az eszközökhöz egyéb különleges tulajdonság alapján is csoportokat létrehozni. Egy eszköz csak egy csoportba sorolható, és az eszköz csoporthoz tartozása bármikor megváltoztatható, vagy […]

Fejlesztési tartalék

Ha a vállalkozás elkülönített beruházásaihoz fejlesztési tartalékot, akkor az erre a célra elkülönített keretösszegeket éves bontásban kell rögzítenie a Fejlesztési tartalék kezelése/Fejlesztési tartalék keret menüpont hatására megnyíló ablakban. Ha a jogszabály alapján az adott évben elkülönített keretösszeg felhasználhatósága lejárt, akkor az évhez tartozó Zárolva mezőt jelölni kell.

Eszköz állományok kezelése

Az eszközök fő csoportosítási lehetősége a CCN rendszerben az Eszköz állomány. Eszköz állományt létrehozni a Karbantartás / Eszköz állományok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: A CCN rendszer éles telepítését követően az ablak üres. Az állományok kialakítása és paraméterezése az felhasználó gazdálkodó szervezet igényei szerint történik. Minden eszköz egy adott állományba kerül a rögzítés során. Az állományok jogosultság kezelési szempontból elkülönülnek, azokat az Admin programban lehetséges szabályozni. Új adat hatására megnyílik az Eszköz állomány ablak. Az ablakban […]

Eszközök leírási, költségelszámolási módja

Általános leírás Az eszköznyilvántartás legfontosabb feladata a vállalkozás működése során a nyilvántartott eszközök elhasználódásából adódó költségek, az amortizáció elszámolása és nyilvántartása. A számviteli törvény a piaci értékítéletre alapozva, a valódiság elvének érvényesítésével, lényegében szabadon engedi a vállalkozó számára az amortizáció elszámolását. Ezért a számviteli szabályok többféle leírási mód alkalmazását teszik lehetővé. Viszont az adótörvény az adóalap számítása során (annak védelme érdekében) csak korlátozottan teszi lehetővé az amortizáció elszámolását. Az adótörvény az eszközök leírását az egyösszegű […]

Adóévek, főkönyvi számlaszámok

Az adóév létrehozása a Törzsadatok/Cég/Adóévek/Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el. Az eszköznyilvántartás indításához abban az esetben elegendő egyetlen adóév létrehozása, ha a vállalkozás első eszközének bekerülési időpontja a létrehozandó tárgyévben fog bekövetkezni. Ha a CCN rendszer alkalmazásba vételét megelőző adóévben, vagy adóévekben nyilvántartott eszközökhöz kell megnyitni a CCN rendszerben az eszköznyilvántartást, akkor két külön adóév létrehozása szükséges. Egyet létre kell hozni a lezárt utolsó adóév záródátumával. Ennek az adóévnek a kezdő dátuma a legelső […]

Top