KERESÉS

Menu

Termékadatok kezelése

Minden, a rendszerbe kézzel rögzített vagy importált termék rendelkezik saját termékadatlappal, melyeket a Főmenü Termékek / Termékek menüpontban tekinthetünk meg:

 

 

A termék állomány folyamatosan bővíthető, manuálisan a Új adat gombra kattintva az ablakon vagy importálással. A “Másolás” gombbal a kiválasztott termék adatai alapján indíthatunk új termék rögzítést.

A termék adatlapján rögzíthető adatok

A program általános alkalmazásának megfelelően, a rögzítéshez kötelező adatok * -al kerültek jelölésre a termék kartonon:  

 

Megnevezés*: 80 karakter hosszú megnevezést tudunk rögzíteni akár több nyelven is, de egy kötelező.

Bizonylat leírás: Ez a mező áll rendelkezésre bármilyen, a termékhez tartozó hosszabb szöveg, adatok, egyéb meghatározások feljegyzésére karakterszám megkötés nélkül. A beállított leírás automatikusan beemelésre kerül a szállítólevélre/számlára.

Mértékegység*: legördülő menüből lehet választani, vagy a szövegre kattintva újat felvenni.

Gyártó – Márka: csoportosítási lehetőség, mind gyártó mind márka rendelhető a termékhez, a szövegre kattintva új rögzíthető.

Csomagolás: adott termék másodlagos mértékegysége adható meg, valamint az alapegységből csomagolt mennyiség (a megbontható kapcsoló biztosítja az alapegységenkénti eladás szabályozását).

Készletek: csak információs szekció, az aktuális készleteket jeleníti meg a raktárakban

Csatolmányok: Termék fotót, gyártási rajzot, használati útmutatót, egyéb dokumentumokat csatolhatunk a Hozzáadás gomb kiválasztásával. Amennyiben több dokumentumot csatolunk, akkor lehetőség van alapértelmezett dokumentum kiválasztására a könnyebb kiválasztás érdekében. Szükség esetén a Mentés gombra kattintva menthetővé válik a kiválasztott dokumentum:

Kategória besorolás: Itt van lehetőség csoportosítani különböző kategóriák szerint a termékeket. Az itt beállított kategóriák felhasználásával a kimutatások/lekérdezések szűrései finomíthatóak (pl.: forgalom, árrés, stb):

 

Raktárkezelés fül

 

Raktárkezeléssel: a kapcsolót be kell állítani, ha a felvenni kívánt tétel termék, ezért kezelnie kell a készletet. Raktárkezelés nélkül tipikusan szolgáltatások kezelhetőek.

Nyilvántartási deviza*: Készlet nyilvántartáskor alkalmazott devizanem. A szövegre kattintva karbantarthatóvá válnak a pénznemek.

Azonosítás: a legördülő menüből kell kiválasztani, ha a raktári tételt sorozatszám (példányonként egyedi) vagy sarzs (adag, kupac) azonosító alapján kell raktárra vételezni, és kiadáskor kiválasztani. (Például, ha a raktári nyilvántartásba vételkor és számlázásnál, a cikk gyártási számának vagy rendszámának a megadása szükséges.)

Itt kap szerepet azonosító típusként az Érvényességi idő. A beállítást választva, a program megköveteli, hogy az Érvényességi idő kötelező (Bevételezés) kapcsoló legyen beállítva, és hogy az Azonosítás csak kiadáskor kapcsoló jelöletlen legyen. Ezt a beállítást alkalmazva egy termékhez, a bevételezések alkalmával a program megköveteli az érvényességi idő megadását, és a megadott dátumból automatikusan generál a bevételezett mennyiséghez Sarzs azonosítót. Ezzel a módszerrel az érvényességi idővel igen, de egyéb sorozatszámmal nem rendelkező készletek is nyomon követhetők, anélkül, hogy kétszer kellene az érvényességi időt megadni. Az érvényességi időből generált Sarzs azonosító szerkezete yyyyMMdd, vagyis év, hó, nap. Így az operációs rendszer nyelvi beállításaitól függetlenül rendezhető azonosítókat generál a program.

Azonosítás csak kiadáskor: Az Azonosításhoz szorosan kapcsolódó opció: jelölésével csak kiadáskor kell egyedi azonosítót megadni a termékhez. Jellemzően ez akkor hasznos, ha a készleten lévő termékek sorozatszáma irreleváns, de az rögzíteni szeretnénk kiadáskor, hogy a partnerünk pontosan melyiket vette át.

Intrastat jelentésben nem szerepel: bejelölés hatására az Intrastat jelentés készítésekor a szoftver kihagyja a terméket

Intrastat származási ország: adatkötelezettség esetén szükséges a származási ország megadására a bevalláshoz.

Minimálár: termékenként tárolható minimálár, mely alatti értékesítés esetén beállítástól és jogosultságtól függően figyelmezteti vagy akadályozza a felhasználót.

Könyvelés fül

 

Könyvelési besorolás*: Könyvelési csoport hozzárendelése a termékhez.

Árbevétel besorolás*: az árbevételi kontírozásnál megadott „kontírszám-besorolás” hozzárendelése a termékhez. Más néven kontír adatok megadása.

Elszámolóáras nyilvántartás: amennyiben adtunk meg adatot a termék adatlapjának Elszámoló ár fülén, és szeretnénk bevételezéskor ezt az elszámoló árat használni, jelöljük be.

Termékdíjas összetevőt tartalmaz: amennyiben a Tertmékdíj fülön rögzítettünk KT / CSK összetevőket, mindenképp jelöljük be. Számlázás során ellenőrzésre kerül.

Árak – Akciós árak – Szerződéses árak fülek

Árak fül: lehetőség van a termék árformánkénti eladási árainak manuális megadására, módosítására, akár devizanemenként, érvényességi dátum (tól-ig) felvitelével. Egy adott partnerhez tartozó alapértelmezett árforma beállítható az adott partner adatlapján.

Új eladási ár rögzítése során kötelező adat az ár érvényességének kezdete, az árforma, a deviza és magának az árnak a megadása:

Új ár rögzítésekor ugyanabban az árformában és devizában már szereplő ár csak akkor rögzíthető, ha a korábbi ár érvényességét az új ár érvényességének kezdete előtti dátummal lezárjuk, vagyis a már rögzített ár “Érv vége” mezőjébe az új ár érvényességnek kezdete előtti dátumot megadunk. Ha nem így teszünk, az új ár rögzítésekor figyelmeztet a rendszer ennek elvégzésére:

Akciós árak fül: Itt lehet rögzíteni a termék akciós árát devizanemenként, az akciós időszak megadásával. Mivel a szoftver a legkedvezőbb ár elvét alkalmazza, ezért értékesítés során megvizsgálja, hogy az adott terméknek van-e az adott időpontban a kiválasztott árformában és devizában értelmezett áránál olcsóbb akciós ára, ha pedig talál ilyet, automatikusan ezt ajánlja fel, mint eladási ár.

Szerződéses árak fül: Egy vagy több partnerhez rendelhetünk hozzá szerződéses árat devizanemenként. A szerződés kezdetének és végének megadása kötelező. Vigyázat! A három eladási ár közül a szerződéses ár a “legerősebb”, felülbírálja az akciós és az általános eladási árakat!

Alapértelmezett deviza: Hatására az eladási árak megadásakor ez a devizanem jelenik meg alapértelmezettként.

ÁFA besorolás fül

A rendszerben megadott ÁFA kulcs(ok) rendelhető(k) a termékhez, érvényességi idő megadásával.

TESZOR fül

Ezen a fülön adható meg a termékhez vagy szolgáltatáshoz tartozó TESZOR szám, az érvényesség kezdetével. A TESZOR mezőbe a termékhez tartozó TESZOR szám megadása csak kiválasztással történhet. A TESZOR számok listáját, paraméterezését elérjük a “TESZOR” linkre kattintva:

Szállítói árak fül

A termékhez kapcsolódó beszállító partnert, érvényességi időkeretet, devizanemet, árat, szállítási időt és minimálisan rendelhető mennyiséget tudunk meghatározni.

Azonosítók fül

Azonosító nélküli termékek esetén a bizonylatokra csak a név alapján történhet tallózás és kiválasztás. Azonosító(ka)t is alkalmazva azonban nem csak pontosabbá tehető az adminisztráció, de gyorsítható a tételsorok rögzítése is a bizonylatokon. A termékekhez különböző azonosítók (pl.: vonalkód, saját belső cikkszám, különböző partnereink által használt cikkszámok, stb.) rögzíthetők, melyeket a Termék azonosítók menüpontban  vehetünk fel, módosíthatunk.

Egy azonosító érték kizárólag egy termékhez tartozhat, biztosítva ezzel a könnyű kereshetőséget és az egyértelmű beazonosítást. Amennyiben újra próbáljuk rögzíteni a már használt azonosító értéket valamely termékhez, figyelmeztető üzenet kíséretében megakadályozza a rendszer:

A Törzsadatok / Cég / Beállítások menüpontban szabályozhatjuk a különböző típusú bizonylatokon megjelenő azonosítótípusokat.

Jellemzők fül

Ebben a szekcióban van lehetőség előre paraméterezett termékjellemzők konkrét termékhez rendeléséhez és a jellemző adott termékre vonatkozó értékének megadására.

Új jellemző termékhez rendelésekor a jellemző típusának (szám, dátum, logikai) megfelelően ellenőrzés történik, például szám adattípusú jellemzőbe a szoftver nem fog szöveget rögzíteni, hanem hibát jelez. Felsorolás típusú jellemző esetén pedig kizárólag az előre felvett értékek közül választhatunk:

img_5acdd3ec0ea9e

Egy termékhez több jellemző tartozhat, jellemzőként határozható meg, hogy az a bizonylatokra is felkerüljön-e.

Intrastat fül

Azokhoz a termékekhez, amelyek INTRASTAT kötelezett forgalmazásba kerülnek, a itt lehet rögzíteni a statisztikai bevalláshoz szükséges adatokat.

A terméket megnyitva, a termékhez tartozó Intrastat lapon, a Kombinált nómenklatúra törzsadat állományba felvett kódok közül kiválasztható a termék KN kódja. Azokhoz a termékekhez, amelyekhez elő van írva kiegészítő mértékegység szerinti mennyiség megadása, ott az Intrastat lap Szorzó mezőbe rögzíteni kell a termék egy Mértékegységnyi mennyiségéhez tartozó számot, mint szorzó számot, ami a kiegészítő mértékegység szerinti adat kiszámításához szükséges.

A termék egy Mértékegységnyi mennyiségéhez tartozó nettó tömeg adat a termék Egységtömeg lapján adható meg.

Statisztikai csoportok fül

Jövedéki nyilvántartás esetén közös mértékegységet tudunk meghatározni. Forgalmi adatok kimutatásához használandó.

Termékdíj fül

Környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett szervezetek esetében, a termékhez tartozó termékdíjas összetevőket tudjuk megadni. (bővebben kifejtésre kerül környezetvédelmi termékdíjas számlázás részben)

Tárolás fül

Beállíthatjuk, hogy egy adott raktárban mely tárhelyen található a termék, ill. a tárhely kapacitását, a termék minimum mennyiségét és a töltési mennyiségét adhatjuk meg itt:

Egységtömeg fül

A megadott adatok használhatók Intrastat adatszolgáltatáshoz, valamint szállítólevélhez, viszonyítási mennyiséggel (vagyis hány mértékegységnyi termék képviseli a kg-ban megadott nettó ill. bruttó értéket).

Print Friendly, PDF & Email
Top