KERESÉS

Menu

Gyűjtőszámla készítése

A CobraConto.Net rendszerben a 2020.2-es verziótól kezdve lehetőség van NAV konform gyűjtőszámla készítésére.

 

Törvényi háttér

Forrás:  A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai (2020)
Online: https://nav.gov.hu/data/cms511304/18_Szamla_nyugta_kibocsatasanak_alapvet__szabalyai_20200206.pdf

Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek,
személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít
– a teljesítés napján egyidejűleg, illetve
– az adott naptári hónapban illetve a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban.


Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról
külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója. A számlaadási kötelezettség a
teljesítés napján, de legkésőbb az attól számított észszerű időn belül teljesítendő.
A nem azonos napon teljesített ügyletekről gyűjtőszámla csak akkor bocsátható ki, ha annak
alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodtak
Gyűjtőszámla legfeljebb naptári hónap,
illetve a számlakibocsátásra kötelezett adómegállapítási időszakának teljesítéseiről bocsátható
ki. [Gyűjtőszámla – a felek megállapodásának függvényében – naptári hónapnál illetve a
számlakibocsátásra kötelezett adómegállapítási időszakánál rövidebb időszakra vonatkozóan
(pl. havi bevalló esetén egy hetes időszakokra) is kibocsátható.] Amennyiben a
számlakibocsátásra kötelezett nem havi bevalló, az általa kibocsátott gyűjtőszámla csak akkor
vonatkozhat egy naptári hónapnál hosszabb vagy eltérő naptári hónapban kezdődő és
befejeződő időszakra, ha a gyűjtő számla nem tartalmaz:
– Áfa tv. 89. §-a szerinti – vagyis adómentes Közösségen belüli – termékértékesítést,
– olyan szolgáltatásnyújtást, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozóként a
Közösség másik tagállamában teljesül.

A (nem azonos napon teljesített ügyletekről kibocsátandó) gyűjtőszámla esetén a számla
kibocsátására rendelkezésre álló észszerű időt a naptári hónap utolsó napjától illetve a
számlakibocsátásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjától
kell számítani. Így pl. havi bevalló adóalanynak a gyűjtőszámláját legkésőbb a naptári hónap
utolsó napját követő 15. (2020. július 1-jétől 8.) napon ki kell bocsátania.

A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen,
egymástól elkülönítetten, úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai – az
alkalmazott adómérték, illetve adómentesség szerinti csoportosításban – összesítetten
szerepeljenek. 
A gyűjtőszámla tekintetében nem értelmezhető teljesítési időpont, csak a
gyűjtőszámlán szerepeltetett egyes ügyleteknek van teljesítési időpontja. A gyűjtőszámlán az
egyes ügyletek teljesítési időpontja mindig szerepeltetendő. Egyebekben a gyűjtőszámlára is a
számlára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Hogyan készítsünk gyűjtőszámlát?

A Főmenüben található Számlakészítés menüpontot kell megnyitni, majd a Véglegesített számlák lehetőséget választani (Fontos, hogy az Előkészített számlák menüpontból nincs lehetőség gyűjtőszámlát létrehozni, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem is lehet előkészített gyűjtőszámlát csinálni).

Tehát első lépésként a Véglegesített számlákat kell megnyitni. Ezután az [Új adat] gombon található fekete lefelé mutató nyílra kell kattintani, majd a 3 lehetőség közül kiválasztani az Új gyűjtőszámla opciót.

Amennyiben nincs kiválasztva állomány, a gomb megnyomása után a rendszer automatikusan felajánlja a lehetőségeket a képen látható módon.

Az OK gombra kattintva megnyílik az Új számla előkészítése ablak, melyen a fejléc adatok között nem szerepel a Teljesítési dátum, az ÁFA dátum, az Árfolyam ill. az ÁFA árfolyam sem, hisz ezek tételenként képződnek a gyűjtőszámlán. A Gyűjtőszámla felirat egy pipával kerül feltüntetésre:

A gyűjtőszámla csak teljesítési igazolásról vagy raktári szállítólevélről átemelt tételeket tartalmazhat. Mindenek előtt tehát partnert kell kiválasztani, máskülönben az import funkció nem fog működni.

Partnerválasztást követően tehát az [Import] gombra kattintva lehet kiválasztani, hogy Szállítólevelet, vagy Teljesítés igazolás(oka)t szeretnénk betallózni. A kettő nem zárja ki egymást, tehát mind a kettőt együtt is lehet szerepeltetni egy gyűjtőszámlán. A Szállítólevél(ek) és a Teljesítés igazolás(ok) tallózásának folyamata megegyezik.

A számlából nyíló tallózó ablakok automatán átveszik a kiválasztott partnert és devizát. A importálandó bizonylattípus kiválasztása után a megjelenő tallózó ablakon pipáljuk ki az importálni kívánt bizonylatokat:

 

Amint látható, gyűjtő számla esetén a beemelt bizonylatok alapján automatán töltődik a tételsorok teljesítési dátuma, devizás gyűjtő számla esetén pedig a Gyűjtőszámla árfolyamok fülön betöltődnek teljesítési dátumonként az árfolyamok.

 

 

A tallózás után lehet véglegesíteni a gyűjtőszámlát, vagy előkészítettként elmenteni, ami a Véglegesítés melletti pipa kivételével lehetséges.

 

Feladás az Online Számla Rendszerbe

A gyűjtőszámla a NAV feladás követelményeinek is megfelel, tehát a feladott XML-ben az <invoiceCategory>AGGREGATE</invoiceCategory> jelölve van és soronként feladásra kerül a tételek teljesítési időpontja is, például:

<aggregateInvoiceLineData>
   <lineDeliveryDate>2020-03-11</lineDeliveryDate>
</aggregateInvoiceLineData>

 

Gyűjtőszámla pénzügyi feladása

A 2020.1-es verzióban a Pénzügy modulba generált Kimenő számla bizonylat még nem tartalmaz tételenként teljesítési dátumot és árfolyamot.

A generált bizonylat Számviteli teljesítés, ÁFA teljesítési dátum és Könyvelési dátum mezőjének értéke a generáló számla kiállítási dátumát veszi fel. Devizás számla esetén az árfolyam súlyozott átlag elven kerül kiszámításra:

Teljesítési dátum Árfolyam EUR összeg Számított HUF Súlyozott átlag árfolyam:
2020.03.10            335,93            2 025,00                680 258,25
2020.03.19            347,34                    5,39                    1 872,16
2020.03.19            347,34                    7,92                    2 750,93
ÖSSZESEN:            2 038,31                684 881,35 336,0045064

Print Friendly, PDF & Email
Top