KERESÉS

Menu

Értéknövekmények és részekre bontás

Megnyitva az Eszköz adatok lap Értéknövekmények fül alatti lapját, egy nyilvántartásba felvett új eszköz esetében a lap üres.

Ha megtörtént az eszköz aktiválása, akkor erről a lapról indítva lehet az eszközhöz bővítéseket, felújításokat aktiválni, vagy a már aktivált eszközt részekre bontani.

Ha egy eszközhöz tartozik bővítmény vagy bontás, tehát tartalmaz a lap tételsorokat, akkor azok kivezetését erről a lapról lehet indítani.

Az aktivált eszközhöz egy bővítmény vagy felújítás ráaktiválását az Új érték hatására megnyíló Eszköz bővítés/bontás ablakból lehet indítani.

Az ablakban megadhatók a bővítmény vagy felújítás azonosítására szolgáló adatok, az aktiválási érték, és a bővítmény aktiválásának dátuma.

A bővítmény aktiválásának dátuma előtti napig az eszközre terv szerinti értékcsökkenést kell számolni. Ha nincs elvégezve a bővítés nélküli eszközre az aktiválás előtti napig az értékcsökkenés számítás, akkor azt a program automatikusan pótolja.

Ettől eltérő eset, ha az eszköz nettó értéke nulla. Abban az esetben a felújítás vagy bővítés aktiválási dátuma az utolsó értékcsökkenés számítás dátumát követően bármi lehet.

Az Érték megosztás funkciós gomb hatására megnyíló ablak annyiban tér el az Új érték hatására megnyíló ablaktól, hogy a Dátum mező passzív, és a mezőben a program jeleníti meg az eszköz aktiválási dátumát, mivel a bontásnak nincs könyvelési vonzata, az eszköz adataiban a bontás az eredeti aktiválási dátumra visszamenőlegesen érvényes.

Az Ok hatására a program az eredeti aktiválás főkönyvi eseményt két részre bontja a megadott értékadat alapján.

Az Érték kivezetés funkció hatására megnyíló ablakban a kijelölt bővítmény vagy bontás kivezetését lehet indítani.

A program csak akkor hajtja végre a megadott kivezetést, ha a kivezetés napjáig az eszközre megtörtént a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

Egy ráaktiválást, két bontást és az egyik bontott érték kivezetését követően az eszköz Főkönyvi eseményei és a csökkent bruttó értéke az alábbiakban láthatóak:

 

Print Friendly, PDF & Email
Top