KERESÉS

Menu

Évnyitás dokumentáció 2020.8 verzióig

A jelen dokumentáció a CCN vállalatirányítási rendszer 2020.8 verziójához tartozó állapothoz igazodik. Ha az évnyitás a 2020.8 verziót követő újabb verziós programokat alkalmazva történik, akkor az újabb verziókhoz tartozó tájékoztatókat is figyelembe kell venni.

A dokumentáció nem helyettesíti és nem pótolja a szakmai, gazdasági, és speciális helyi ismereteket.

 

Bevezető

A dokumentáció kitér a CCN teljes rendszerére, de annak a vállalkozónak is segítséget nyújt az évnyitás végzése során, aki a CCN rendszerének csak egy-egy modulját alkalmazza.

Ennek érdekében a dokumentáció az évnyitás során általánosan érvényes feladatok végrehajtásán kívül modulonként is kitér a speciálisan, csak a modulhoz tartozó egyedi végrehajtandókra. A CCN adatbázisa tartalmaz olyan adatokat, melyek adóévtől függetlenek és tartalmaz kizárólag adóévhez kötődő adatokat.

Az adóévhez nem kötődő adatok egy része érvényességi idő nélkül létező adatok, mint például a Fizetési módok és a Bankszámla számok, vagy érvényességi időhöz kötöttek, mint például az ÁFA kulcsok és a Gyűjtők. Az adóévtől független adatokkal évnyitáskor csak akkor van teendő, ha például érvényességi időhöz kötöttek, és az új adóévben már érvényességüket veszítve más adat lép a helyükre.

Az új adóévre történő átálláskor ezekről az adatokról a jogszabályi előírásokból, vagy a vállalkozás belső információs rendszere segítségével kell értesülni, és ezeket az eseteket az adatok karbantartását/felvételét biztosító ablakokban egyedileg kell létrehozni.

Az adóévhez kötődő adatok jelentős részét képezik a különböző modulokhoz tartozó bizonylattömbök, állományok, az állományokhoz tartozó beállítások, jogosultságok, a számviteli nyilvántartást biztosító főkönyvi számlaszám rendszer és ÁFA típusok, melyek a forrás adóévről a következő adóévre átörökíthető adatok, és létrehozásukhoz egy kiemelt menüpont áll rendelkezésre.

A lezárásra kerülő adóév nyilvántartásaiból kiszámítható induló (nyitó) állapot létrehozását, ott ahol ilyen van, a modulokhoz tartozó menüpont biztosítja, vagy egyedileg kell megadni.

Az egymást követő adóévekhez, és esetenként adóéven belüli időszakokhoz tartozhatnak különböző bevallások és statisztikai adatküldési kötelezettségek. Ilyen például az ÁFA bevallás, amihez jogszabály naptári évenként ír elő új formátumot, és minden új ÁFA bevallás formátumhoz egyedileg kell elkészíteni az ÁFA típusok ÁFA bevallás soraival való összerendelését. Az évnyitás egyik legfontosabb teendőit képezik az ilyen kötelezettségek alapján végrehajtandó feladatok.

Új adóév

Új adóévet a Törzsadatok / Cég / Adóévek / Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban lehet létrehozni.

Az ablakot megnyitva, a program megjeleníti a már létrehozott adóéveket.

A jelen mintán 4 adóév látható. Az ablakban a Megnyitás hatására ablak nyílik meg a kijelölt adóév adataival. A Törlés gomb hatására a program megkísérli a kijelölt adóév törlését, de az csak akkor végezhető el, ha a kijelölt adóévnek semmilyen adattal nincs kapcsolata, egyébként a program jelzi, hogy nem végezhető el a törlés.

Új adat műveletet indítva, megnyílik az új adóév létrehozásához szükséges ablak:

A Megnevezés mezőbe szabadon választott nevet kell megadni, aminek alapján később az adóév egyértelműen kiválasztható.

A Könyvelési deviza és Adózási deviza mezőbe a program az ablakot megnyitva HUF devizanemeket ajánl fel, melyek más devizanemekre cserélhetők.

Az Évszám mezőbe beírt elfogadható numerikus egész számot évszámnak tekinti a program, ide kerül a megnyitni kívánt adóév évszáma. A gazdasági év Időszak mezőibe a kezdet vége dátum kerüljön, természetesen eltolt üzleti évet is meghatározhatunk.

Ezután kiválasztva az Előző adóév mezőbe a megelőző adóévet:

az Import gomb és a megjelenő megerősítő kérdésesen az [Igen]-t választva

a program az új adóévre mindent beállít az előző adóév beállításai alapján. Fontos tudni, hogy az adóév függő törzsadatok átmásolása az új adóévbe az itt beállított adóévből történik. Hiányában nem tudja a szoftver meghatározni, honnan vegye a létrehozni kívánt naplókat, főkönyvi számlákat, stb.

Ha az új adóévre szükséges a generált beállításokon valamilyen változtatást eszközölni, akkor az rögzítés előtt elvégezhető.

A megelőző adóévhez tartozó átörökíthető adatok megnyitása az új évben

A Törzsadatok / Cég / Adóévek / Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakban kiválasztva a Cél adóévet, a gombok és a fülekhez tartozó lapok aktívvá válnak, és a lapokhoz tartozó sorszámozással jelzi a program az ablakból végrehajtható lépések egymásra épülését, aminek kötelező betartása attól függ, hogy milyen modulok vannak használatban, és a modulok egymás közötti kapcsolata milyen állományokon keresztül történik.

Például, ha egy vállalkozás csak a számlázásra használja a CCN rendszert, és sem a Főkönyvi számlaszámokra, sem ÁFA típusokra nincs szüksége, és nincs is a forrás adóévhez főkönyvi számlaszám és ÁFA típus rögzítve, továbbá a rendszerben pénzügyi analitikákat sem vezetnek, akkor az Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakban az (1.)-el és (2.)-el jelzett funkciók passzívak, továbbá a (3.) lap füleihez tartozó lapok, valamint a (4.) lap üres, és csak az (5.) lap alatti két fülhöz tartozó lap tartalmazhat állományokat és nyitást eredményező funkciókat.

Tehát az Évnyitás ablakban végrehajtható lépések és funkciók mindig attól függenek, hogy a forrás adóévben melyik modulok voltak használatban, a többi lépés kimarad.

A fő pontokhoz (3-tól 9-ig) modul megnevezések tartoznak, és egy-egy ponton belül, a modulhoz tartozó egymáshoz kötődő különböző állományok egymásra épülését jelzi a laphoz tartozó regiszterfülek számozása, ahol az a, b, c,… szintén sorrendiséget jelöl.

Példaként említve az ütemezett számlázást, az ütemezett számlaállományok létrehozását meg kell, hogy előzze a számla állományok létrehozása, mivel egy-egy  ütemezett számla állományhoz a létrehozásakor hozzá kell rendelni a megfelelő számla állományt.

Bármelyik lapot megnyitva, a lapon a Forrás adóévben létrehozott állományok felsorolása szerepel. Minden sorhoz a nyitási funkció elindítása előtt, lenyíló menüből választva Művelet beállítási lehetőség van:

  • Generálás műveletet beállítva, a nyitás hatására megtörténik a cél adóévben az állomány létrehozása.
  • Halasztás műveletet beállítva, a nyitás az adott állományra elmarad, és az Állapot mező  jelről  jelre vált.
  • Megszüntetés műveletet választva, a nyitás az adott állományra szintén elmarad, és az Állapot mező  jelről  jelre vált.

Mindkét előbbi esetet tekintve, az Évnyitás ablak egy újbóli megnyitásakor, akár a Halasztás, akár a Megszüntetés beállítás megváltoztatható.

Ha a Forrás állomány a Forrás adóév évszámával is jelölve van, mint a mintán szereplő Belföld 2020 állomány, akkor a program a létrehozandó állomány nevében az évszámot a Cél adóév évszámára cseréli:

Minden lap alján funkciók indítására alkalmas ikonok és megnevezések szerepelnek. Az első három ikon a kijelölt sorokban a létrehozandó állományok megnevezésének szerkesztéséhez tartozik:

 (Karbantartás) ikon hatására a Forrás adóévben az aktuális állományhoz tartozó ablak nyílik meg.

 és az  aktuális állományok nyitása minden lapon megtalálható.

Egyedül a Készletkezelés lap tér el a többitől azzal, hogy azon a lapon lehetőség van a Termékkontírozási beállítások átmásolására a forrás adóévből a cél adóévbe.

Az évnyitás bármikor félbehagyható, és egy későbbi időpontban folytatható.

Előfordulhat, hogy a forrás adóévben évnyitás után további főkönyvi számlaszám alkalmazásba vételére és rögzítésére, esetleg új ÁFA típus felvételére, vagy további állományok megnyitására volt szükség. Ilyen esetben indítva újra az Évnyitás menüpontot, a program jelzi a Forrás adóévben beállt változást, ami átvihető a Cél adóévbe is. Főkönyvi számlaszám állomány bővülés, vagy új ÁFA típus felvétel esetén a megfelelő Másolás gomb aktívvá válik.

Új állományt létrehozva a megfelelő lapon Halasztott jelöléssel megjelenik a Forrás állományok oldalon az új állomány, ami átállítható Generálás műveletre.

Ha az előző évben alkalmazott állományokra az új évben azonos módon, azonos beállításokkal van továbbra is szükség, akkor az Évnyitás ablakból indított funkciók segítségével a Készletkezelés (beleértve a termék kontírozás átemelését is) Munkalap, Beszerzés, ÉrtékesítésIktatás, Tárgyi eszköz, Felvásárlás modul tekintetében az évnyitás teljes egészében elvégezhető

Sablonok a CCN rendszerben

Az állományok többségéhez, minden adóévben létrehozhatók sablonok, melyek felhasználhatósága nem függ az adóévtől.

Az állományokhoz létrehozott sablonokat használva a program minden esetben az  adóévtől függő adatokat (ÁFA típus, főkönyvi számlaszám) a sablon alkalmazásakor az aktuális adóévhez tartozóra cseréli.

Ettől eltérő az ütemezett számla adatok létrehozásához alkalmazott sablonok felhasználása, ahol külön menüpont biztosítja az előző években létrehozott sablonok használhatóságát az új adóévben.

A nem konkrét állományhoz létrehozott általánosan alkalmazott pénzügyi tétel- és banki tételsablonok állományának (amely a pénztárbizonylatokhoz, vevő/szállító tételekhez tartozó adatok felvételezése során, valamint a banki kivonatok feldolgozása során a tételsorok rögzítésekor segédletek a gyors adatfelvételhez), átmásolását az új évbe a Pénzügyben a Nyitott tételek átemelése menüpontban külön funkciós gombok biztosítják.

Pénzügyi nyitás

A pénzügyi nyitás több lépésből tevődik össze. Kiindulás a pénzügyi évnyitáshoz minden esetben a pénzügyi naplók átmásolása az előző adóévből a korábban írtak szerint.

A Törzsadatok / Cég / Adóévek / Évnyitás menüpont végrehajtása után végezhető el a banknaplók és pénztárak tényleges megnyitása, a rendezetlen vevő és szállítói tételek átemelése az új adóévbe, és az új évhez igazodva az ÁFA bevalláshoz szükséges ütemezés, valamint az új év ÁFA bevallási formátumhoz igazodva az ÁFA típusok ÁFA bevallás soraival való összerendelés.

Az előző pontban leírtak szerint végrehajtva az évnyitást a pénzügyi állományok és jogosultságok átmásolásán túl, a főkönyvi számlaszámok átmásolásával együtt a program átmásolja az új évhez az előző évben beállított átvezetési számlaszámokat.

Banknaplók és pénztárak nyitó adatai

A nem HUF-os (pontosabban nem könyvelési devizában vezetett) pénztárak és banknaplók záró egyenlegeinek év végi átértékelése alapján létrejön a devizás bankok és pénztárak nyitó egyenlegeihez tartozó árfolyam.

A megnyitott pénztárak nyitó egyenlegeit az állományok megnyitásakor a program a lezárandó pénztárak záró egyenlegeiből létrehozza, de a nem HUF-os pénztárak esetében a nyitó egyenlegekhez tartozó árfolyamokat egyénileg kell az új naplókhoz a Nyitó árfolyam mezőbe rögzíteni.

Ezután az új év pénztárába már történhet pénztári bizonylat kiállítás.

Előfordulhat, hogy az új pénztárban pénztári mozgás rögzítés után derül ki, hogy valamilyen oknál fogva az előző évi tényleges záró állapot az évnyitási állapothoz képest, illetve az új állományok megnyitása időpontjában létezőhöz képest megváltozik. Ebben az esetben a Karbantartás / Állományok / Pénztárak menüpont hatására megnyíló ablakban a megváltozott záróegyenlegű pénztárhoz tartozó, új évben létrehozott pénztárt megnyitva, a nyitóegyenleget a helyes értékre át kell írni:

Átírás és rögzítés után, a Pénztárak választó ablak megnyitott állapota mellett a baloldali Alt és F1 klaviatúragombok hatására az ablakban megjelenik egy új funkciós gomb Egyenleg újraszámítás felirattal:

Hatására a kijelölt pénztárban rögzített pénztári mozgásokhoz a program újraszámolja a nyitó és záró egyenlegeket.

Az Évnyitás menüpontból generált új banknaplókhoz a program nem generál nyitó egyenleget és a devizás bankokhoz, hasonlóan a nem HUF-os pénztárakhoz nyitó árfolyamot sem. Így az új banknaplók mindegyikéhez rögzíteni kell a nyitó egyenlegeket, és a deviza átértékelés során alkalmazott megfelelő árfolyamot.

A fentieken kívül az első banki kivonat rögzítésekor, függetlenül attól, hogy a Beállítások menüpont hatására megnyíló ablakban be van állítva, vagy sem, a „Banki nyitó egyenleg felkínálása új bizonylat felvitelekor”, a Nyitó egyenleg adatot kézzel kell megadni.

Tétel sablonok átemelése

Az átemelést a Karbantartás / Évnyitás / Nyitott tételek átemelése új adóévbe menüpont hatására megnyíló ablakból lehet indítani.

Az ablakot megnyitva a Forrás adóév mezőben automatikusan megjeleníti a program a lezárásra váró Forrás adóévet, és a Cél adóév mezőbe ki kell választani az új adóévet.

A két funkciós gomb segítségével végrehajtható a Pénzügyi tételsor és Banki tételsor sablonok átmásolása az új adóévbe:

Nyitott vevő/szállító tételek átemelése

A lezárásra kerülő évhez tartozó minden vevő/szállító számla felvételezése, valamint a számlákhoz tartozó előző évi kiegyenlítések rögzítése után kell véglegesen végrehajtani a nyitott vevő/szállítói tételek átemelését az új év kijelölt állományaiba.

Az átemelést a Karbantartás / Évnyitás / Nyitott tételek átemelése új adóévbe menüpont hatására megnyíló ablakból lehet indítani.

Az ablakot megnyitva a Forrás adóév mezőben automatikusan megjeleníti a program a lezárásra váró adóévet, és a Cél adóév mezőbe ki kell választani az új adóévet.

Előfordulhat, hogy elkallódott kiegyenlítés miatt, a nyitott vevő vagy szállítói tételek átemelése idő előtt megtörtént. Ilyenkor az átemelés „Korábban átemeltek ellenőrzése” beállítással megismételhető.

Az ablakba a program felsorolja a Vevők és Szállítók fül alatti lapon azokat a forrásállományokat, amely állományokban van rendezetlen számla, és az Átemelendő db oszlop mezőben jelzi a rendezetlen még átemelt darabszámot. Az Átemelve db oszlopban a korábbi átemelések során már átemelt darabszámot láthatjuk:

Úgy a vevő, mint a szállítói állomány lehet egy vagy több az évek során alkalmazott előző évekről áthozott ki nem egyenlített számlák részére fenntartott állomány, ami a 2. pontban leírt módon automatikusan generálható, vagy lehet az új évben létrehozott új állomány. Ha új Célállomány szükséges fogadó állományként, akkor a (Karbantartás) ikon hatására megnyíló ablakban létrehozható. A megfelelő állomány megadása a Célállomány oszlophoz tartozó mezőbe kiválasztással történhet:

A nyitott tételek átemelését a Vevők fül alatti lapon a  hatására, és a Szállítók fül alatti lapon a  hatására végrehajtja a program, és megjeleníti az átemelt számlák számát.

Nyitott devizás vevő és szállító számlák átértékelése

A tényleges pénzügyi nyitáshoz a lezárandó évben végre kell hajtani az év végi deviza átértékelést is, ami az előző év lezárása a devizás eszközök és források vonatkozásában:

  • Az év végén rendezetlen devizás vevő és szállító tételek átértékelése a CCN rendszer által biztosított menüpont segítségével elvégezhető.
  • Az eszközök (pénztár, bank) és források területén szükséges egyéb átértékeléseket manuálisan kell elvégezni.

A nyitott devizás vevő és szállítói tételek átértékelése valójában a lezárandó évhez tartozik, végleges végrehajtásának feltétele, hogy a lezárásra kerülő adóévben már ne változzon a devizás vevő és szállítói tételek kiegyenlítettségi állapota, valamint, hogy az Átvezetési számlák ablakban legyen megadva Átértékelés nyereség és Átértékelés veszteség számla.

A nyitott devizás vevő/szállító átértékelés sorrend szempontjából végrehajtható akár a nyitott vevő/szállító tételek átemelése előtt, akár az átemelés után.

Áfa bevallások előkészítése az új adóévben

Az ÁFA bevallások előkészítése több lépésben végezhető el:

Az új adóévhez tartozó Áfa bevallások ütemezése

A következő minta szerint a PénzügyKarbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallások ütemezése menüpont hatására megnyíló ablakban az Új adat funkció hatására megnyíló ablakban elvégezhető az ÁFA bevallások ütemezése az új adóévhez, de a verzió kiadás dátumától függ, hogy kiválasztható-e az új adóévhez tartozó bevallási nyomtatványok. Ez a két adat tehát rögzítés után is módosítható, ha véglegesen közzétette a NAV az új adóévhez tartozó bevallási nyomtatványokat, és megtörtént a CCN program új nyomtatványszerkezethez (65 és A60) tartozó továbbfejlesztése:

A generált időszakok adatai utólagosan módosíthatók (átírhatók, bővíthetőek, törölhetők), például ha negyedéves időszakokról havira kell átállítani a céget.

Áfa típusok és az Áfa bevallási sorok összerendelése

Törzsadatok / Cég / Évnyitás menüpontban generált ÁFA típusokhoz a Törzsadatok / Cég / ÁFA / ÁFA típusok menüpont hatására megnyíló ablakban az új adóév minden ÁFA típusához a típus alapján kézzel is lehetséges ÁFA kulcsonként meg kell adni, hogy az új évhez tartozó bevallás hányas sorában kell az ÁFA típushoz gyűjtött adóalapot, illetve adóalapot és ÁFA értéket bevallani.

Sokkal egyszerűbb azonban ha az Adóhatósági kapcsolat / ÁFA bevallás összerendelés ablakon kiválasztjuk a cél adóévet és a [Másolás] gombot megnyomva átvesszük az előző évi adatokat, majd esetleg szükség szerint azokat szerkesztjük:

ÁFAbevallás összerendelés_másolás

Évnyitás az ütemezett számlákhoz

Ha megtörtént a 2. pontban leírt módon az (5.a) Számlatömbök és az (5.b) Ütemezett számlaállományok nyitása, akkor ezekkel a lépésekkel az ütemezett számlacsoportokhoz hozzákapcsolja a program az előző év mintájára a megfelelő számlatömböket.

A kapcsolat létrehozása után az aktív Ütemezett számlacsoport állományok ütemezett számlaadataihoz, és az érvényes sablonokhoz egy lépésben generálhatók az új adóévhez tartozó tételsorok.

Az új üzleti évhez tartozó tételsorok generálását a Karbantartás / Tételek évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet elvégezni.

Az ablakban a Cél és a Forrás adóévet kiválasztva, a Start gomb hatására generálja a program az új adóévhez tartozó tételsorokat:

Főkönyvi zárás-nyitás

A főkönyvi zárási és nyitási feladatok végrehajtása a Főkönyv modul Karbantartás gyűjtőmenüje alatt található Évzárás és Évnyitás menüpontjai segítségével végezhető el.

A főkönyvi évzárás és évnyitás fő fejezetei és sorrendje.

  1. Az évzárás első főrészben végrehajtandó a költségek átvezetése a 8-as számlákra, majd a 8-as 9-es számlákról az egyenlegek átvezetése az eredmény számlára. Az első főrész befejezése a szükséges rendező tételek és az adózott eredmény könyvelésével következik be.
  2. Főkönyvi évnyitás végrehajtását a főkönyvi évzárás első főrészének végrehajtása és a zárás második főrészének végrehajtása között kell elvégezni. A főkönyvi évzárás második főrésze a mérlegszámlák zárása, aminek hatására a következő évben megnyitandó számlák egyenlege nulla lesz. Ezért az évzárás második főrésze csak az évnyitás végrehajtása és ellenőrzése után hajtható végre. Az évzárás első főrész futtatása az évzárás második főrész paraméterezése előtt többször megismételhető. Ismételt futtatás esetén, ha már történt évnyitás futtatása is, akkor az évzárás első főrészének újrafuttatása után, az évnyitás futtatását is meg kell ismételni.
  3. Főkönyvi évzárás befejezéseként a mérlegszámlák zárása.

 

Főkönyvi zárás

A Karbantartás / Évzárás menüpont hatására a Főkönyvi évzárás beállításai ablak nyílik meg.

Ha még nem történt egyetlen adóévhez sem évzárás, akkor a megnyitott ablak üres.

Ha viszont már történt az előző években főkönyvi évzárás, és azok a beállítások felhasználhatók az aktuális adóév főkönyvi zárásához is, akkor a megelőző adóévhez tartozó beállítás sort kijelölve, a beállítások exportálhatók az [Export] gombra kattintva egy szabadon választott megnevezésű CLCP kiterjesztésű fájlba:

Az elmentett CLCP kiterjesztésű fájl, nem csak egy cég új későbbi főkönyvi zárása során, hanem ha a főkönyvi számlarend megfelel az elmentett beállításokhoz, több cég főkönyvi zárásának beállításához is felhasználható.

Ha későbbi zárások beállításainak elkészítéséhez a zárási beállítások mentésre kerülnek, akkor célszerű úgy külön exportot készíteni, hogy a zárás első főrészéhez tartozó beállítások külön el legyenek mentve, hogy ne törlésekkel kelljen az első főrész végrehajtásához szükséges beállítási formátumot létrehozni az elmentettből.

Az Új adat funkció hatására megnyíló ablakban az Adóév mezőbe a zárandó adóévet kell választani, és a megfelelő záró Vegyes naplót.

A program tájékoztatási adatként az ablak jobboldalán látható táblázatban a Számlaosztályok mezőben megadott számlaosztályokhoz tartozó egyenleggel rendelkező számlákat sorolja fel, számlaszám és egyenleg adattal. A program alapállapotban az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as és 9-es számlákat jeleníti meg a Számlaosztályok mezőben. A Számlaosztályok mezőbe felajánlott számlaosztályok helyett lehetőség van egyetlen számlaosztály, vagy például a mérlegszámlák beírására.

Zárási beállítás készítése egy elmentett régebbi beállítás felhasználásával

Az ablakban az Import gombra kattintva betölthető egy CLCP formátumban elmentett főkönyvi évzárás első főrészére vonatkozó beállítás. A betöltött beállításhoz igazodva a program módosítja az ablak jobboldali táblázatában megjelenített Egyik lépésben sem szereplő számlák táblázatát.

Ha egy egyenleggel rendelkező számla sem maradt az Egyik lépésben sem szereplő számlák táblázatában, akkor a főkönyvi évzárás első főrészéhez elkészült az aktuális beállítás.

Ha marad a formátum betöltése után az Egyik lépésben sem szereplő számlák táblázatában egyenleggel rendelkező további lezárásra váró számla, akkor a lezárandó számlához tartozó megfelelő lépést kijelölve, a lépéshez tartozó zárandó főkönyvi számlák állományát ki kell az új számlával egészíteni.

Új zárási beállítás rögzítése

Ha előzetesen elkészített import formátum nélkül történik a zárás első főrészéhez tartozó beállítások elkészítése, akkor azt az alábbi módon kell végezni.

A sor Könyvelési szöveg mezőjébe belépve, automatikusan generálja a program a lépés sorszámát és a lezárandó év utolsó dátumát. A könyvelési szöveg szabadon választott.

A sor alapján végrehajtandó lépésben a Tartozik és Követel mezőkbe azt a két számlaszámot kell megadni, ahova könyvelni kell a Lépésben zárandó számlák egyenlegei alapján számított összeget.

Például, ha az a cél, hogy az anyagköltségek átvezetésre kerüljenek a 811-es számla tartozik oldalára úgy, hogy ellenszámlaként 591-es számla legyen, akkor azt mintaként az első sorhoz tartozó beállítás tartalmazza. A sorhoz az 1. lépéshez tartozó főkönyvi számlák részben kell felsorolni az 5-ös számlaosztályba könyvelt anyagköltségek számlaszámait. A számlaszámok egyenként beírhatók, vagy betallózhatók egymás alá, esetleg „fogd és vidd” módon egérrel az ablak jobboldalán, az Egyik lépésben sem szereplő felsorolásból áthúzhatók a következő üres mezőbe.

Ebben az esetben az anyagköltségek számlaszámonkénti egyenlegei továbbra is az eredeti 5-ös számlán változatlanok, de az 591-es számlával nulla egyenleget képeznek.

Így végrehajtva a 8-as számlaosztályra az összes költség átvezetését, az 5-ös számlaosztály egyenlege nulla lesz.

Az 5-ös számlaosztályon belül az anyagköltségek átvezetése az 59-es számlákra a zárástól függetlenül később is végrehajtható.

A költségek átvezetése utáni lépésekben történik a 8-as és 9-es számlák egyenlegeinek átvezetése az adózatlan eredmény (493) számlára.

A főkönyvi zárás első főrésze az adózatlan eredmény kiszámításával, az ezt követő rendező tételek könyvelésével és az eredmény felosztásával folytatódik.

A könyvelések végrehajtása után a főkönyvi zárás első főrészének utolsó soraként megadható az adózott eredmény átvezetése a 493-as számláról a 419-es számlára.

Ezek után futtatható véglegesen a főkönyvi zárás első főrésze.

Főkönyvi zárási beállítások első főrész futtatása

A főkönyvi zárás első főrészének futtatásához készített beállítást elmentve, a Főkönyvi évzárás beállításai ablakban új sorként megjeleníti a program az elmentett beállítás sorát. A sort kijelölve és indítva az Évzárás funkciót, végrehajtódik a beállások szerinti könyvelés a kiválasztott vegyes naplóba:

Ezután lehet elkészíteni a nyitáshoz tartozó beállításokat, és futtatni a következő, illetve a megnyitott új adóév kiválasztásra kerülő vegyes naplójába a főkönyvi évnyitást.

Főkönyvi zárási beállítások kiegészítése a második főrészhez tartozó beállításokkal, és futtatása

Ha megtörtént a megnyitott új adóévhez a főkönyvi nyitás, akkor végrehajtható a lezárásra váró adóév főkönyvi zárása.

A főkönyvi zárás második főrészéhez ki kell egészíteni az elmentett és futtatott Évzárás beállítást a mérlegszámlák főkönyvi záró számlára (492-es számla) történő kivezetési beállításaival.

A könnyebb végrehajtás érdekében, a főkönyvi zárás első főrész beállításait tartalmazó sor megnyitása után, a Számlaosztályok megadására szolgáló mezőbe az ábrán látható 1,2,3,4 főkönyvi számlaosztályokat jelölő számokat kell beírni egymástól vesszővel elválasztva.

Hatására a mezőből kilépve, az Egyik lépésben sem szereplő számlák részben segédletként a program megjeleníti az egyenlegeikkel együtt az év során alkalmazott főkönyvi számlaszámokat.

Továbbra is egy-egy lépésben minden alkalommal meg kell adni, hogy a lépésben zárandó számla egyenlegét Tartozik és Követel oldalon, melyik főkönyvi számlaszámra kell könyvelni.

A beállítás kiegészítése után elmentve, majd kijelölve a lezárandó adóévhez tartozó beállítás sort, a végleges főkönyvi zárást az Évzárás funkciót indítva végrehajtja a program.

Főkönyvi nyitás

A főkönyvi nyitás a főkönyvi zárás első főrészének futtatása után hajtható végre. Ha még nem történt egyetlen adóévhez sem évnyitás, akkor a megnyitott ablak üres.:

Ha viszont már történt az előző években főkönyvi évnyitás, akkor az évzárás során leírtakhoz hasonlóan lehet eljárni. Ki lehet menteni az előző évi beállításokat az [Export] gombot megnyomva, és az [Új adat] majd [Import] gombot megnyomva betölteni további évnyitásokhoz is, esetleg módosítva, vagy változatlanul:

Különbség a mentett évnyitási és évzárási beállítások között, hogy az exportált évnyitási beállítások kiterjesztése CLOP, míg az exportált évzárási beállítások kiterjesztése CLCP.

A Főkönyvi évnyitás beállításai ablakból tehát az Új adat funkció hatására megnyíló ablakban az Adóév mezőbe a megnyitásra kerülő adóévet kell választani, és a Vegyes napló mezőbe a megfelelő vegyes naplót.

Az ablak jobboldali részén az Egyik lépésben sem szereplő számlák alatt, segédletként megjeleníti a program a forrás évi mérlegszámlák egyenlegét:

A nyitás lépéseinek megadása ettől független. Például, ha már megtörtént a ki nem egyenlített vevő és szállító tartozások áthozása az újévbe, akkor természetes, hogy azokat az (analitikus, vevői és szállítói folyószámlát képviselő) számlákat nem kell megnyitni, mert az már a Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / Nyitott tételek átemelése új adóévbe menüpont segítségével megtörtént.

Egy-egy sorhoz csak Tartozik egyenleggel rendelkező, vagy csak Követel egyenleggel rendelkező számlák adhatók meg. A könyvelési szöveg szabadon választott. Az Oldal oszlopba kiválasztható, hogy a nyitó számla (491-es számla) Tartozik, vagy Követel oldalára kerüljön az összeg. Az Ellenszámla oszlophoz tartozó mezőbe a főkönyvi nyitó számla számát (491) kell megadni:

Egy lépés sorához akár az összes tartozik, vagy követel egyenleggel rendelkező mérlegszámlát fel lehet sorolni a … lépésben nyitandó rész Kontír oszlopban. Minden Kontír oszlopban megadott számlához a program felajánlja az előző év számlaszámai közül a hozzá kapcsolódó számlaszámot, ami megváltoztatható. Ha nincs változás előző évről az új évre áttérve a főkönyvi számlaszám rendszerben, akkor a Kontír és az Előző évben mezők tartalma rendre azonos.

A nyitandó számlák kézi kitöltése húzd és ejtsd módszerrel történik, ahogy az alábbiakban látható. A nyitandó számlán lenyomjuk a bal egér gombot és nyomva tartva azt behúzzuk:

Az alábbi ábrán a Főkönyvi évnyitás beállításai ablak összesen két lépést tartalmaz:

Az egyik lépésben az összes tartozik egyenleggel rendelkező számla nyitása van felsorolva, és a második lépésben a követel egyenleggel rendelkezők, kivéve azokat a főkönyvi számlaszámokat, amelyekre a megnyitás már megtörtént a Nyitott vevő / szállító tételek átemelése pontban dokumentált módon.

A beállítást elmentve, a Főkönyvi évnyitás beállításai ablakban új sorként megjeleníti a program az elmentett beállítás sorát. A sort kijelölve és indítva az Évnyitás funkciót, végrehajtódik a beállások szerinti könyvelés a kiválasztott vegyes naplóba:

Ezután előfordulhat, hogy a zárás-nyitási műveletek során kerekítési eltérés keletkezett, és a nyitó főkönyvi számlaszámon nyitás után megmarad a kerekítési eltérés összege, amit rendezőtétel vegyes könyvelésével át kell vezetni a megfelelő 8-as vagy 9-es számlára.

Mérleg táblák nyitása

Az új gazdasági évhez az előző évben összeállított mérleg táblákat a modulhoz tartozó Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet áthozni.

Az ablakban kiválasztva a cél adóévet, a program felsorolja az előző adóév mérleg tábláit. A V (Választás) oszlophoz tartozó mezőt jelölve, a program a Start gomb hatására átmásolja a jelölt sorokhoz tartozó táblákat:

Az átmásolás során a program kiüríti a táblasorokhoz tartozó terv értékeket és bázis értéket.

Lehetőség van a Cobra.Export és Cobra.Import program segítségével a táblákat úgy áthozni, hogy a táblasorokhoz tartozó Minimum-, Maximum tervérték és Bázis érték is átmásolásra kerüljön az új év mérlegtáblái közé.

A Cobra.Export programot indítva, a Főmenü/Mérleg/Tábla export menüpont hatására megnyíló ablakban az Adóév mezőbe az adóévet és a Táblázat mezőbe a megfelelő táblát választva, a Frissít hatására betöltődik az ablakba a kiválasztott tábla.

A Start gomb hatására megjelenő fájlválasztó ablakban az útvonalat és a mentési fájl nevét megadva, BLNC kiterjesztésű fájlba menti a program a betöltött táblához tartozó adatokat.

A létrehozott BLNC kiterjesztésű fájlt a Cobra.Import programot indítva, a Főmenü/Mérleg/Tábla import menüpont hatására megnyíló ablakban az Adóév mezőbe adóévet választva, és a gomb hatására megnyíló ablakba az exportált BLNC kiterjesztésű fájlt kiválasztva, a Start gomb hatására a táblázatot a sorokhoz tartozó Min.- és Max.- tervadatokkal és Bázis adattal kiegészítve, a kiválasztott adóévhez betölti a program.

Évnyitás a Tárgyi eszköz modulhoz

Bővebben a Évnyitási feladatok Tárgyi eszköz modulban bejegyzésben.

Állományokhoz vegyes napló rendelése

Minden új év megnyitását követően, minden eszköz állományhoz hozzá kell rendelni az eszköznyilvántartási főkönyvi könyvelések fogadásához létrehozott vegyes naplót.

A hozzárendelés elvégzése a Karbantartás / Eszköz állományok menüpont hatására megnyíló ablakból indulva történhet.

Minden eszköz állományt egyenként kiválasztva és megnyitva az adóévet és az adóévhez tartozó megfelelő vegyes naplót a megnyitott állományhoz kell kapcsolni. Az ablakban a  jelre kattintva megnyílik a hozzárendelés elvégzéséhez szükséges ablak:

Az ablakban kiválasztva az adóévet és a megfelelő vegyes naplót, rögzítés után a hozzárendelés megtörténik.

Főkönyvi számlaszámok másolása

Az adótörvény szerinti leírási módokhoz, és az eszközökhöz a tárgyévi főkönyvi számlaszámok átmásolása az a Karbantartás / Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakból indítva történhet.

Az ablakot megnyitva, a program felajánlja a Cél adóév mezőbe az új adóévet, és Adótörvény szerinti leírási mód beállítás alatt felsorolja a megnyitásra váró leírási módokat, ami az Indít hatására végre is hajtódik:

Átváltva az Eszköz főkönyvi számlaszám beállításra, a program megnyitja az eszköz főkönyvi számlaszám fül alatti lapot, ahova a Frissítés hatására kigyűjtődnek azok az eszközök, amelyek még nem rendelkeznek a cél adóévhez tartozó főkönyvi számlaszám sorral. Az Indít hatására a kigyűjtött eszközökhöz is megtörténik az új adóévhez tartozó főkönyvi számlaszám sor hozzárendelés:

Amennyiben az első nyitás után rögzítésre kerülnek új leírási módok és/vagy eszközök a fentiek akárhányszor újrafuttathatók.

 

Print Friendly, PDF & Email
Top