KERESÉS

Menu

Bekérőlevelek kezelése

Általános tudnivalók

Egy cég tevékenysége során a konkrét teljesítést / szállítást megelőzően is gyakran kér és vesz át előleget vagy teljes pénzügyi fedezetet nyújtó összeget ügyfeleitől. Más esetekben késedelmi kamatot és/vagy késedelmi költségátalányt kénytelen követelni a vevőktől. A CobraConto.Net rendszerben az ilyen eseteket kezelő bizonylatokat nevezzük összefoglaló néven bekérőleveleknek. Elterjedt nevük még a pro forma számla, de ezek semmiképpen sem előlegszámlák, tehát áfa fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után!

Típusai:

  • Díjbekérő: manuálisan készített, jellemzően a teljes összeget előre kérjük
  • Előlegbekérő: manuálisan készített vagy a vevői rendelésből generált bizonylat, melyből az összeg beérkeztével előlegszámla fog készülni
  • Késedelmi kamat követelés: a Késedelmi kamat felszámítása funkció által generált típus
  • Késedelmi költségátalány követelés

A rögzítő ablak felépítése

A Pénzügy / Bekérőlevelek menüpontban tekinthetjük át állományonként a már rögzített bekérő bizonylatainkat és innen állíthatunk ki kézi rögzítéssel ilyen leveket az Új adat gombra kattintva:

A rögzítő ablak a CobraConto.Net rendszer szokásos felépítését követi. Fontos és kötelező adat a Típus, mert számlázáskor ez befolyásolja a működést:

  • Díjbekérő esetén a rendszer nem látja el előlegszámla jelöléssel a számlát, mivel annak az esetnek kezelésére szolgál, melyben az előleg megérkezte és a teljesítés napja megegyezik
  • Előlegbekérő esetén a számlába importálás eredménye automatikusan előleg számla

A fejléc adatok (ügyfél adatok, tárgy, hivatkozás, deviza, árfolyam, határidő, bankszámla, kontírszám, stb)  után következhet a tételek megadása:

A tétek adatainál a Számlázási jogcím oszlopba a cikktörzsből választhatunk előredefiniált áfa tartalmú tételeket, az Összeg mező bruttó értéket tartalmaz. Ezzel készítjük elő a leszámlázáskor (előlegszámla kiállításakor) számítandó nettó + áfa tartalom értékeket. A Megnevezés mező kerül nyomtatásra a bizonylatra:

Bekérőlevél kiegyenlítése

Ügyfelünk átutalásának megérkeztét a Banki tranzakciók és összepontozások bejegyzésben tárgyalt módon regisztrálhatjuk, a jóváírás ellenbizonylat-típusaként a Bekérőt választva tallózzuk ki a megfelelő bizonylatot. Kontírszámként a bekérőlevél fejében megadott számlaszám fog szerepelni:

A kiegyenlítést magán a bizonylaton is láthatjuk ezután:

Print Friendly, PDF & Email
Top